یوگا برای زنان با تشخیص سرطان پستان

موضوع چیست؟

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان میان زنان در سراسر جهان است. اگر چه تعداد زنانی که از سرطان پستان نجات می‌یابند رو به افزایش است، این زنان اغلب از مشکلات روانی یا جسمی رنج می‌برند. ما می‌خواستیم بدانیم که یوگا می‌تواند کیفیت زندگی، سلامت روان و نشانه‌های مربوط به سرطان را در زنان با تشخیص سرطان پستان بهبود ببخشد یا خیر. تمام اشکال یوگا را وارد کردیم اما مداخلات چند-وجهی را مانند کاهش استرس مبتنی بر ذهنیت کنار گذاشتیم.

چرا این موضوع مهم است؟

بسیاری از زنان با تشخیص سرطان پستان، یوگا را به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با نشانه‌های خود می‌سنجند. بنابراین، مهم است بدانیم یوگا واقعا می‌تواند به این زنان کمک کند یا خیر. هم‌چنین مهم است بدانیم که خطراتی مربوط به تمرین یوگا وجود دارد یا خیر.

ما چه چیزی پیدا کردیم؟

24 مطالعه را یافتیم که شامل 2166 زن می‌شد. شواهد ما تا ژانویه 2016 به‌روز است. ما دریافتیم که زنان در 11 مطالعه جراحی، شیمی‌درمانی و پرتودرمانی را به پایان رسانده‌اند؛ در سه مطالعه در حال حاضر تحت شیمی‌درمانی قرار دارند؛ و در پنج مطالعه در حال حاضر تحت پرتودرمانی قرار دارند. در پنج مطالعه باقی‌مانده یا تحت درمان بودند یا نبودند. مطالعات با استفاده از پرسشنامه‌های مختلف برای ارزیابی کیفیت زندگی، افسردگی، خستگی و/یا اختلالات خواب انجام گرفت.

متوجه شدیم که یوگا در بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی و اختلالات خواب موثرتر از عدم درمان است. هم‌چنین دریافتیم که برای کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی در زنان در مقایسه با مداخلات روانی‌اجتماعی یا آموزشی مانند مشاوره بهتر است. کاملا مطمئن هستیم که این نتایج مشاهده شده احتمالا درست است. این مداخله ممکن است به اندازه ورزش در بهبود کیفیت زندگی و کاهش خستگی موثر باشد؛ ما اطلاعات کافی برای اطمینان از این موضوع نداریم. مطالعات خطرات یوگا را به‌طور ضعیفی نشان داده‌اند. با این حال، هیچ شواهدی مبنی بر خطرات جدی یوگا میان زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان نیافتیم. هیچ مطالعه‌ای در مورد تاثیرات یوگا در زنان با تشخیص سرطان پستان بیش از پنج سال پیش انجام نشده است.

این موضوع به چه معنا است؟

یافته های ما نشان می‌دهد که زنان با تشخیص سرطان پستان می‌توانند علاوه بر درمان استاندارد سرطان، از یوگا به عنوان درمان حمایت کننده برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان خود استفاده کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد با کیفیت متوسط از توصیه به انجام یوگا به عنوان یک مداخله حمایتی برای بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کاهش خستگی و اختلالات خواب در مقایسه با عدم درمان و هم‌چنین برای کاهش افسردگی، اضطراب و خستگی، در مقایسه با مداخلات روانی‌اجتماعی/آموزشی حمایت می‌کنند. شواهد با کیفیت بسیار پائین نشان می‌دهد که یوگا ممکن است به اندازه دیگر مداخلات ورزشی موثر باشد و ممکن است به عنوان جایگزینی برای سایر برنامه‌های ورزشی استفاده شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سرطان پستان سرطانی است که اغلب در زنان سراسر جهان تشخیص داده می‌شود. با وجودی که نرخ بقا به طور مداوم در حال افزایش است، سرطان پستان اغلب با دیسترس روانشناختی طولانی‌مدت، درد مزمن، خستگی و اختلال در کیفیت زندگی همراه است. یوگا برای سبک زندگی اخلاقی، تمرین معنوی، فعالیت بدنی، تمرینات تنفس و مدیتیشن توصیه می‌شود. یک درمان مکمل است که معمولا برای اختلالات مربوط به سرطان پستان توصیه می‌شود و نشان داده شده که سلامت جسمی و روانی افراد مبتلا به انواع مختلف سرطان را بهبود می‌بخشد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات یوگا بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، سلامت روان و نشانه‌های مربوط به سرطان میان زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان که در حال دریافت درمان فعال بوده یا درمان را کامل کرده‌اند.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی سرطان پستان در کاکرین؛ MEDLINE (via PubMed))؛ Embase؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 1، 2016)؛ Indexing of Indian Medical Journals (IndMED)؛ پورتال جست‌وجوی پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP) و Clinicaltrials.gov را در 29 ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین فهرست منابع کارآزمایی‌ها یا مرورهای مرتبط شناسایی شده، هم‌چنین مجموعه مقالات کنفرانس‌های International Congress on Complementary Medicine Research (ICCMR)؛ European Congress for Integrative Medicine (ECIM) و انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای واجد شرایط بودند که (1) مداخلات یوگا را در برابر عدم درمان یا در برابر سایر درمان‌های فعال در زنان مبتلا به تشخیص سرطان پستان غیر-متاستاتیک یا متاستاتیک مقایسه کرده بودند و (2) حداقل یکی از پیامدهای اولیه را در مورد ابزارهای گزارش شده توسط بیمار، شامل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب، خستگی یا اختلالات خواب گزارش کرده بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به طور مستقل از هم داده‌های مربوط به روش‌ها و نتایج را جمع‌آوری کردند. پیامدها را به صورت تفاوت میانگین استاندارد شده (SMDs) با 95% فواصل اطمینان (CIs) بیان کردیم و متاآنالیز مدل اثرات تصادفی را انجام دادیم. خطر بالقوه سوگیری (bias) انتشار را از طریق تجزیه‌و‌تحلیل نمودار قیفی (funnel plot) و ناهمگونی بین مطالعات را با استفاده از تست Chi2 و آماره I2 ارزیابی کردیم. تجزیه‌و‌تحلیل زیر-گروه را برای وضعیت درمان فعلی، زمان از تشخیص، مرحله سرطان و نوع مداخله یوگا انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

24 مطالعه را با مجموع 2166 شرکت‌کننده وارد کردیم که 23 مورد از آنها داده‌هایی را برای متاآنالیز ارائه کرده بودند. سیزده مطالعه خطر پائین سوگیری انتخاب داشتند، پنج مطالعه کورسازی مناسب ارزیابی پیامد و 15 مطالعه خطر پائین سوگیری ریزش نمونه (attrition bias) را گزارش کردند.

هفده مطالعه که به مقایسه یوگا با عدم درمان پرداخته بودند، شواهد با کیفیت متوسطی ارائه دادند که نشان می‌داد یوگا باعث بهبود کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمعی: 0.22؛ 95% CI؛ 0.04 تا 0.40؛ 10 مطالعه؛ 675 شرکت‌کننده)، کاهش خستگی (SMD تجمعی: 0.48-؛ 95% CI؛ 0.75- تا 0.20-؛ 11 مطالعه؛ 883 شرکت‌کننده) و کاهش اختلالت خواب را در کوتاه‌-مدت (SMD تجمعی: 0.25-؛ 95% CI؛ 0.40- تا 0.09-؛ شش مطالعه؛ 657 شرکت‌کننده) می‌شود. نمودار قیفی (funnel plot) برای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نامتقارن و به نفع عدم درمان، و نمودار قیفی برای خستگی تقریبا متقارن بودند. این نشان می‌دهد که خطر کلی سوگیری انتشار پائین است. به نظر نمی‌رسید که یوگا باعث کاهش افسردگی (SMD تجمعی: 0.13-؛ 95% CI؛ 0.31- تا 0.05؛ هفت مطالعه؛ 496 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) یا اضطراب (SMD تجمعی: 0.53-؛ 95% CI؛ 1.10- تا 0.04؛ شش مطالعه؛ 346 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین) در کوتاه‌-مدت شود و تاثیرات میان‌مدتی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمعی: 0.10؛ 95% CI؛ 0.23- تا 0.42؛ دو مطالعه؛ 146 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) یا خستگی (SMD تجمعی: 0.04-؛ 95% CI؛ 0.36- تا 0.29؛ دو مطالعه؛ 146 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین) ندارد. محققان هیچ حادثه جانبی جدی را گزارش نکردند.

چهار مطالعه که یوگا را با مداخلات روانی‌اجتماعی/آموزشی مقایسه کرده بودند، شواهد با کیفیت متوسطی ارائه کردند که نشان می‌داد یوگا می‌تواند افسردگی (SMD تجمعی: 2.29-؛ 95% CI؛ 3.97- تا 0.61-؛ چهار مطالعه؛ 226 شرکت‌کننده)، اضطراب (SMD تجمعی: 2.21-؛ 95% CI؛ 3.90- تا 0.52-؛ سه مطالعه؛ 195 شرکت‌کننده) و خستگی (SMD تجمعی: 0.90-؛ 95% CI؛ 1.31- تا 0.50-؛ دو مطالعه؛ 106 شرکت‌کننده) را در کوتاه‌-مدت کاهش دهد. شواهد با کیفیت بسیار پائین، عدم تاثیرات کوتاه‌-مدت را بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمعی: 0.81؛ 95% CI؛ 0.50- تا 2.12؛ دو مطالعه؛ 153 شرکت‌کننده) یا اختلالات خواب (SMD تجمعی: 0.21-؛ 95% CI؛ 0.76- تا 0.34؛ دو مطالعه؛ 119 شرکت‌کننده) نشان دادند. هیچ کارآزمایی به‌طور کافی داده‌های مربوط به ایمنی را گزارش نکرده بودند.

سه مطالعه که به مقایسه یوگا با ورزش پرداختند، شواهد با کیفیت بسیار پائینی یافتند که عدم تاثیر در کوتاه‌-مدت را بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SMD تجمعی: 0.04-؛ 95% CI؛ 0.30- تا 0.23؛ سه مطالعه؛ 233 شرکت‌کننده) یا خستگی (SMD تجمعی: 0.21-؛ 95% CI؛ 0.66- تا 0.25؛ سه مطالعه؛ 233 شرکت‌کننده) نشان دادند؛ هیچ کارآزمایی داده‌های مرتبط با ایمنی را ارائه نکرده است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information