Joga za žene s dijagnozom raka dojke

Istraživačko pitanje

Rak dojke je najčešći oblik raka koji pogađa žene diljem svijeta. Iako je broj žena koje preživljavaju rak dojke u porastu, te žene često pate od psihičkih i fizičkih problema. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je istraženo može joga poboljšati kvalitetu života, mentalno zdravlje i simptome vezane za rak u žena s dijagnozom raka dojke. Uključili smo sve oblike joge, a isključili multi-modalne (višestruke) intervencije kao što su smanjenje stresa pomoću meditacije.

Zašto je to važno?

Mnoge žene s dijagnozom raka dojke isprobavaju jogu kao sredstvo za suočavanje sa simptomima. Dakle, važno je saznati da li joga zaista može pomoći tim ženama. Također je važno saznati koji su sve rizici povezani s prakticiranjem joge.

Rezultati istraživanja

Pronašli smo 24 ispitivanja koja su uključivala 2166 žena. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2016. Žene su u 11 ispitivanja prošle operaciju, kemoterapiju i radioterapiju; u tri studije su trenutno primale kemoterapiju, a u pet studija su trenutno primale radioterapiju. U preostalih pet studija žene su bile podijeljene u grupe od kojih je jedna primala terapiju, a druga nije. Studije su koristile različite upitnika za procjenu kvalitete života, depresije, umora i/ili poremećaja spavanja.

Otkrili smo da je joga učinkovitija od nikakvog liječenja u poboljšanju kvalitete života, smanjenju umora i poremećaja spavanja. Također smo otkrili da je joga bolja u smanjenju depresije, tjeskobe i umora u usporedbi s psihosocijalnim ili edukativnim intervencijama kao što su savjetovanje. Ta su istraživanja bila kvalitetna pa se u te rezultate možemo pouzdati. Joga može biti učinkovita kao i vježbanje za poboljšanje kvalitete života i smanjenje umora; nemamo dovoljno podataka kako bi u to bili sigurni. Studije su slabo prikazale podatke o rizicima joge. U svakom slučaju, otkrili smo da nema dokaza o ozbiljnim rizicima joge kod žena s dijagnozom raka dojke. Niti jedna studija nije procjenjivala učinke joge u žena kojima je dijagnoza raka dojke postavljena prije više od pet godina.

Značenje rezultata

Ovi rezultati ukazuju na to da žene s dijagnozom raka dojke mogu koristiti jogu kao potpornu terapiju za poboljšanje kvalitete života i mentalnog zdravlja, pored standardnih postupaka za liječenje raka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information