بهبود استفاده کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از احتیاط‌های استاندارد برای کاهش عفونت در مراکز مراقبت سلامت

هدف از انجام این مرور چیست؟

پی بردن به این‌که چه استراتژی‌هایی را می‌توان برای بهبود کارآیی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به دنبال یک سیستم عملکرد به نام «احتیاط‌های استاندارد» برای کاهش عفونت در مراکز مراقبت سلامت استفاده کرد.

پیام‌های کلیدی

نویسندگان مرور انواع استراتژی‌ها را شناسایی کردند، که بیش‌تر آنها شامل آموزش کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به تنهایی یا به همراه یک استراتژی اضافی بود. مشخص نیست که کدام استراتژی یا ترکیبی از استراتژی‌ها برای بهبود پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد یا دانش آنها در مورد احتیاط‌های استاندارد، یا برای کاهش نرخ کلونیزاسیون (colonisation) (عفونت بالقوه) موثرتر است، چرا که ما شواهد اندکی یافتیم؛ این واقعیت، همراه با ناهمگونی نتایج، قطعیت و اطمینان ما را به شواهد موجود کاهش داد.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

تخمین زده شده که بیش از چهار میلیون بیمار در اروپا و 1.7 میلیون بیمار در ایالات متحده آمریکا هر سال دچار عفونت می‌شوند و این شیوع در کشورهای در حال توسعه بیش‌تر است. عفونت با افزایش مدت بستری در بیمارستان، مرگ‌ومیر بیش از حد و میلیاردها دلار هزینه بیمارستان مرتبط است. پیروی از احتیاط‌های استاندارد، مانند استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی یا اقدامات زیر جهت استفاده ایمن از سوزن‌ها، می‌تواند گسترش میکروب‌ها را در مراکز مراقبت سلامت کاهش دهد. هدف از این مرور یافتن این بود که کدام روش‌ها در بهبود پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد موثر هستند.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

نویسندگان مرور هشت مطالعه مرتبط را با مجموع 673 شرکت‌کننده یافتند. سه مطالعه از آسیا، دو مطالعه از اروپا، دو مطالعه از آمریکای شمالی و یک مطالعه از استرالیا گزارش شدند. استراتژی‌های مداخله عبارت بود از آموزش کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت، به تنهایی یا با انواع دیگر آموزش، مانند نشان دادن این‌که چگونه قطرات تنفسی گسترش می‌یابند، یا با کنترل عفونت اضافی پشتیبانی می‌شوند. سایر استراتژی‌های مداخله، ارزیابی همکار و استفاده از چک لیست و علامت‌های رنگی بود. تمام مطالعات از معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد خوب کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت در پیروی یا پایبندی به احتیاط‌های استاندارد استفاده کردند. دو مطالعه نیز این موضوع را که در دانش کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت (احتیاط‌های استاندارد) بهبود وجود داشت یا خیر را ارزیابی کرد، و یک مطالعه نرخ کلونیزاسیون MRSA (انتقال MRSA همراه با افزایش احتمال ابتلا به عفونت) را میان ساکنان و کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت طولانی‌مدت اندازه‌گیری کرد.

آموزش نشان می‌دهد که گسترش قطرات تنفسی، ارزیابی همکار، و استفاده از چک‌لیست‌ها و علامت‌های رنگی احتمالا منجر به بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد می‌شود و آموزش به تنهایی و آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت‌های اضافی ممکن است پایبندی را به احتیاط‌های استاندارد کمی‌ بهبود ببخشد.

آموزش به تنهایی ممکن است دانش را کمی‌ بهبود ببخشد و آموزش نشان می‌دهد که گسترش قطرات تنفسی احتمالا منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در دانش می‌شود. آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت اضافی احتمالا منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در نرخ کلونیزاسیون MRSA می‌شود.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختند که تا 14 فوریه 2017 منتشر شده‌اند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

تفاوت قابل توجه در مداخلات و در معیارهای پیامد مورد استفاده، همراه با خطر بالای سوگیری و تفاوت در قطعیت شواهد، باعث می‌شود نتیجه‌گیری در مورد اثربخشی این مداخلات دشوار شود. این مرور بر ضرورت انجام مطالعات قوی‌تر برای ارزیابی انواع مشابه مداخلات و استفاده از معیارهای پیامد مشابه تاکید می‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

«احتیاط‌های استاندارد» به یک سیستم عملی، نظیر استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی یا پایبندی به استفاده ایمن از سوزن‌ها اشاره می‌کند، که کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت برای کاهش گسترش میکروب‌ها در مراکز مراقبت سلامت مانند بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان انجام می‌دهند.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلاتی که هدف آنها کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت برای بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد در مراقبت از بیمار است.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ LILACS، دو بانک اطلاعاتی دیگر و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو 14 فوریه 2017 بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده مربوط به افراد، کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده، کارآزمایی‌های غیر-تصادفی‌سازی شده، مطالعات کنترل شده قبل و بعد و مطالعات سری زمانی منقطع را وارد کردیم که به ارزیابی هر گونه مداخله برای بهبود پایبندی به احتیاط‌های استاندارد توسط هر یک از متخصصان مراقبت سلامت که مسئولیت مراقبت از بیمار را در هر بیمارستان، مراقبت طولانی‌مدت یا محیط اجتماعی، یا محیط ساختگی، مانند کلاس درس یا آزمایشگاه یادگیری به عهده داشتند، پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را غربالگری کردند، داده‌ها را از کارآزمایی‌های واجد شرایط استخراج و خطر سوگیری (bias) را برای هر مطالعه وارد شده، با استفاده از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین ارزیابی کردند. به دلیل ناهمگونی قابل توجه بین مداخلات و معیارهای پیامد، انجام متاآنالیز (meta-analysis) ضروری نبود. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده کردیم و نتایج را به صورت روایت‌گونه (narrative) در جداول «خلاصه یافته‌ها» ارائه کردیم.

نتایج اصلی: 

هشت مطالعه را با مجموع 673 شرکت‌کننده وارد کردیم؛ سه مطالعه در آسیا، دو مطالعه در اروپا، دو مطالعه در آمریکای شمالی و یک مطالعه در استرالیا انجام شد. پنج مطالعه جزو کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، دو مطالعه جزو کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده و یک مطالعه جزو کارآزمایی‌های غیر-تصادفی‌سازی شده بودند. سه مطالعه، رویکردهای مختلف آموزشی را در برابر عدم آموزش مقایسه کردند، یک مطالعه آموزش همراه با تصویربرداری/تجسم از پراکندگی ذرات تنفسی را در برابر آموزش به تنهایی مقایسه کرد، دو مطالعه به مقایسه آموزش همراه با کنترل عفونت اضافی در برابر عدم مداخله پرداخت و یک مطالعه ارزیابی همکار را در برابر عدم مداخله مقایسه کرد، و یک مطالعه به ارزیابی استفاده از چک‌لیست و علامت‌های رنگی پرداخت. تمام مطالعات را در معرض خطر بالای سوگیری (bias) با خطرات متفاوت در نظر گرفتیم. هر هشت مطالعه از معیارهای مختلفی برای ارزیابی پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد استفاده کردند. سه مطالعه دانش کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را نیز مورد ارزیابی قرار دادند، و یک مطالعه نرخ کلونیزاسیون (colonisation) با استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (methicillin‐resistant staphylococcus aureus; MRSA) را میان ساکنان و کارکنان مراکز درمانی طولانی‌مدت اندازه‌گیری کردند. به دلیل ناهمگونی در مداخلات و معیارهای پیامد، ما متاآنالیز انجام ندادیم.

آموزش ممکن است هم پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد (سه مطالعه؛ چهار مرکز) و هم سطح دانش آنها را (دو مطالعه؛ سه مرکز؛ شواهد با قطعیت پائین برای هر دو پیامد) کمی ‌بهبود ببخشد.

آموزش همراه با تجسم پراکندگی ذرات تنفسی احتمالا استفاده کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت از محافظ صورت را بهبود می‌بخشد اما احتمالا منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در دانش می‌شود (یک مطالعه؛ 20 پرستار؛ شواهد با قطعیت متوسط برای هر دو پیامد).

آموزش همراه با حمایت از طریق کنترل عفونت اضافی ممکن است پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را به احتیاط‌های استاندارد کمی بهبود بخشد (دو مطالعه؛ 44 مرکز درمانی طولانی‌مدت؛ شواهد با قطعیت پائین) اما منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در نرخ کلونیزاسیون مرتبط با مراقبت سلامت با MRSA شود (یک مطالعه؛ 32 مرکز درمانی طولانی‌مدت؛ شواهد با قطعیت متوسط).

ارزیابی همکار ممکن است پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت را به احتیاط‌های استاندارد بهبود بخشد (یک مطالعه؛ یک بیمارستان؛ شواهد با قطعیت متوسط).

چک‌لیست‌ها و علامت‌های رنگی ممکن است پایبندی کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت به احتیاط‌های استاندارد را بهبود بخشد (یک مطالعه؛ یک بیمارستان؛ شواهد با قطعیت متوسط).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information