تاثیر داروهای گیاهی چینی در درمان ندول‌های خوش‌خیم تیروئید در بزرگسالان

سوال مطالعه مروری

ارزیابی تاثیرات داروهای گیاهی چینی در درمان ندول‌های خوش‌خیم تیروئید در بزرگسالان.

پیشینه

ندول تیروئید عبارت است از تورم درون غده تیروئید و یک مشکل بالینی شایع است که در 20% تا 70% از افراد تشخیص داده می‌شود. ندول‌های تیروئید می‌توانند نشانه‌های فشار و شکایات زیبایی را ایجاد کنند. درمان ندول‌های خوش‌خیم تیروئید شامل هورمون درمانی تیروئید، جراحی، درمان با ید رادیواکتیو، تزریق اتانول از راه پوست و درمان لیزر یا رادیوفرکوئنسی (radiofrequency) برای کوچک کردن ندول‌ها است. داروهای گیاهی چینی معمولا به عنوان جایگزینی برای درمان دارویی استفاده می‌شوند.

ویژگی‌های مطالعه

ما توانستیم فقط یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را شامل 152 شرکت‌کننده با ندول‌های تیروئید خوش‌خیم شناسایی کنیم. گروه مداخله (98 شرکت‌کننده) با ترکیبی از دو داروی گیاهی چینی تحت درمان قرار گرفتند، و به گروه کنترل (54 شرکت‌کننده) هیچ درمانی داده نشد. طول دوره مدت درمان سه ماه، و دوره پیگیری کلی شش ماه بود.

نتایج کلیدی

مطالعه واردشده، کاهش حجم ندول ≥ 50%، نشانه‌های فشار، شکایات زیبایی یا هر دو؛ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت؛ مرگ‌ومیر به هر علتی؛ وقوع سرطان؛ تغییرات در تعداد و اندازه ندول‌های تیروئید؛ تغییرات در حجم تیروئید؛ یا تاثیرات اجتماعی‌اقتصادی را بررسی نکرد. سطوح هورمون تیروئید قبل و بعد از انجام مطالعه در هر دو گروه نرمال بود. عوارض جانبی گزارش نشدند.

کیفیت شواهد

کیفیت کلی مطالعه واردشده، نامشخص یا پائین بود.

به‌روز بودن شواهد

این شواهد تا اپریل 2013 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نمی‌توان شواهد محکمی را برای حمایت یا رد استفاده از داروهای گیاهی چینی در درمان ندول‌های خوش‌خیم تیروئید در بزرگسالان یافت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ندول تیروئید (thyroid nodule) یک ضایعه مجزا درون غده تیروئید است که ممکن است قابل لمس باشد و از نظر تصاویر سونوگرافی، متمایز از پارانشیم تیروئید اطراف است. ندول‌های تیروئید با افزایش سن بیشتر دیده شده و در زنان بیشتر رخ می‌دهند. ندول‌های خوش‌خیم تیروئید اغلب باعث بروز نشانه‌های فشار و شکایات زیبایی می‌شوند. در چین و بسیاری از کشورهای دیگر، پزشکان از داروهای گیاهی چینی (Chinese herbal medicines; CHM) برای درمان ندول‌های تیروئید استفاده می‌کنند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات داروهای گیاهی چینی در درمان ندول‌های خوش‌خیم تیروئید در بزرگسالان.

روش‌های جست‌وجو: 

نویسندگان مرور بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را جست‌وجو کردند: کتابخانه کاکرین ؛ MEDLINE؛ EMBASE، پایگاه اطلاعاتی منابع علمی بیومدیکال چین (Chinese Biomedical Literature Database; CBM)؛ زیرساخت‌های دانش ملی چین (China National Knowledge Infrastructure)؛ VIP information (یک بانک اطلاعاتی چینی)؛ WANFANG Data (یک بانک اطلاعاتی چینی)؛ Chinese Conference Papers Database؛ و Chinese Dissertation Database (همه تا اپریل 2013 جست‌وجو شدند).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده برای مقایسه CHM یا CHM به همراه لووتیروکسین (levothyroxine) در مقابل لووتیروکسین، دارونما (placebo) یا عدم درمان در بزرگسالان مبتلا به ندول‌های خوش‌خیم تیروئید.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کرده، مطالعات را از نظر خطر سوگیری (bias) ارزیابی کرده و کیفیت کلی مطالعه را بر اساس رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) بررسی کردند؛ هر گونه اختلاف نظری با اجماع مرتفع شد.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را شامل 152 شرکت‌کننده با نسبت تصادفی‌سازی 2:1 (CHM در مقابل عدم درمان) وارد کردیم. کارآزمایی از تولید توالی (sequence generation) کافی برخوردار بود؛ با این حال، پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) نامشخص بود. طول دوره درمان سه ماه، و طول دوره پیگیری شش ماه گزارش شد. پیامدهای مورد نظر که از قبل تعریف شدند (یعنی کاهش حجم ندول ≥ 50%؛ نشانه‌های فشار، شکایات زیبایی، یا هر دو؛ کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، مورتالیتی به هر علتی (all-cause mortality)؛ وقوع سرطان؛ تغییرات در تعداد و اندازه ندول‌های تیروئید؛ تغییرات در حجم تیروئید؛ و تاثیرات اجتماعی‌اقتصادی) در مطالعه وارد شده مورد بررسی قرار نگرفتند. سطح سرمی تیروتروپین (thyrotropin; TSH)، تیروکسین (thyroxine; T4) و تری-یدوتیرونین (tri-iodothyronine; T3) قبل و پس از انجام کارآزمایی در هر دو گروه نرمال بودند. بروز عارضه جانبی جدی گزارش نشد (شواهد با کیفیت پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information