نقش حمایت تغذیه‌ای در افراد تحت جراحی سرطان مثانه

هدف مطالعه مروری

ارزیابی تاثیرات تغذیه حول‌وحوش زمان انجام جراحی در شرکت‌کنندگان تحت عمل جراحی برای درمان سرطان مثانه.

پیشینه

برخی از افراد مبتلا به سرطان پیشرفته مثانه برای برداشتن مثانه خود نیاز به عمل جراحی به نام سیستکتومی رادیکال (radical cystectomy) دارند، که خود این جراحی خطر عوارض پس از آن را در پی دارد.

برخی از افراد مبتلا به سرطان مثانه ممکن است پیش یا پس از جراحی در خوردن غذا مشکل داشته باشند، ممکن است وزن کم کنند و دچار سوء‌تغذیه شوند. در این مرور، می‌خواستیم ببینیم که ارائه مواد مغذی بیشتر در مقایسه با انتظار برای آغاز غذای معمولی، مزیتی را به همراه دارد یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه

شواهد تا 22 فوریه 2019 به‌روز است. هشت مطالعه انجام شدند که شامل 500 بیمار بستری در بیمارستان بودند. هفت روش مختلف برای مصرف مواد مغذی وجود داشت.

نتایج کلیدی

1. تغذیه از راه ورید در برابر تغذیه خوراکی: بر اساس نتایج یک مطالعه که شامل 157 نفر بود، دریافتیم که تغذیه از راه ورید ممکن است احتمال بروز عوارض پس از جراحی را افزایش دهد. با این حال، ممکن است تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در طول مدت بستری در بیمارستان وجود داشته باشد.

2. مواد مغذی تقویت‌کننده سیستم ایمنی در برابر مکمل‌های استاندارد: مواد مغذی تقویت‌کننده سیستم ایمنی دارای سطوح بالایی از مواد مغذی است که تصور می‌شود عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد و در یک مطالعه که شامل 29 نفر بود، ارائه شد. ما دریافتیم که این شکل از مواد مغذی ممکن است عوارض را 90 روز پس از جراحی کاهش دهد، اما ممکن است تاثیر کمی بر طول مدت بستری در بیمارستان داشته باشد.

3. حمایت تغذیه‌ای خوراکی پیش از جراحی در برابر رژیم غذایی: بر اساس نتایج یک مطالعه که شامل 28 نفر بود، مطمئن نیستیم که مکمل‌های خوراکی پیش از جراحی عوارض پس از جراحی را بهبود می‌بخشد یا خیر. طول مدت بستری در بیمارستان گزارش نشد.

4. تغذیه زودهنگام پس از جراحی در برابر مراقبت استاندارد: بر اساس نتایج یک مطالعه با 102 شرکت‌کننده، تغذیه زودهنگام پس از جراحی ممکن است عوارض پس از جراحی را پس از انجام جراحی افزایش دهد، اما در مورد این یافته بسیار نامطمئن هستیم. طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد.

5. آمینواسیدها در برابر دکستروز: آمینواسیدها بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها هستند و دکستروز، آب شیرین. بر اساس نتایج دو مطالعه که شامل 104 نفر بود، مطمئن نیستیم که عوارض کاهش می‌یابند یا خیر. طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد.

6. نوع شاخه‌دار در برابر دکستروز: شاخه‌دارها نوعی آمینواسید هستند. از نتایج یک مطالعه که شامل 19 نفر بود، بسیار نامطمئن هستیم که نرخ عوارض مشابه است یا خیر. طول مدت بستری در بیمارستان گزارش نشد.

7. مصرف مکمل‌های مغذی خوراکی حول‌وحوش زمان انجام جراحی در برابر مکمل‌های مولتی‌ویتامین و مواد معدنی: بر اساس نتایج یک مطالعه با 61 شرکت‌کننده، مکمل‌های خوراکی در مقایسه با مکمل‌های مولتی ویتامین و مواد معدنی ممکن است عوارض پس از جراحی را اندکی کاهش دهند. طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد.

قطعیت شواهد

قطعیت شواهد برای همه پیامدها در این مرور در سطح پائین یا بسیار پائین بود، به این معنی که تاثیر واقعی ممکن است بسیار متفاوت یا احتمالا بسیار متفاوت‌تر از آنچه باشد که ما یافتیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بر اساس مطالعات اندک، کوچک و قدیمی، با محدودیت‌های روش‌شناسی (methodology) جدی، شواهد محدودی را برای مزایای مداخلات تغذیه‌ای حول‌وحوش زمان انجام جراحی پیدا کردیم. سطح کیفیت شواهد را پائین یا بسیار پائین ارزیابی کردیم، که بر نیاز فوری به انجام مطالعات پژوهشی با کیفیت بالا برای آگاهی از نقش مداخلات حمایتی تغذیه‌ای در افرادی که تحت جراحی سرطان مثانه قرار می‌گیرند، تاکید می‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سیستکتومی رادیکال (radical cystectomy; RC) درمان جراحی اولیه برای کارسینوم یوروتلیال مثانه با تهاجم به عضلات است. این جراحی بزرگ معمولا با بستری طولانی-مدت در بیمارستان، دوره نقاهت طولانی و عوارض بالقوه عمده همراه است. مداخلات تغذیه‌ای در برخی از افراد مبتلا به انواع دیگر سرطان مفید است و ممکن است در این زمینه نیز مثمر ثمر باشد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مصرف مواد مغذی در حول‌وحوش زمان انجام جراحی در افراد تحت سیستکتومی رادیکال برای درمان سرطان مثانه.

روش‌های جست‌وجو: 

با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی (Evidence Based Medicine Reviews؛ MEDLINE؛ Embase؛ AMED؛ CINAHL)، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی، دیگر مآخذ و منابع علمی خاکستری و خلاصه مقالات کنفرانس‌های منتشر شده تا 22 فوریه 2019، بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی از نظر زبان یا وضعیت انتشار مطالعات، جست‌وجوی جامعی را به‌طور کامل انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) گروه-موازی را شامل بزرگسالانی که تحت RC برای سرطان مثانه قرار داشتند، وارد کردیم. مداخله شامل هر گونه حمایت تغذیه‌ای حول‌وحوش زمان انجام جراحی بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را برای ورود انتخاب و داده‌ها را استخراج کردند، خطر سوگیری (bias) و کیفیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ارزیابی کردند. پیامدهای اولیه شامل عوارض پس از جراحی در 90 روز و طول مدت بستری در بیمارستان بود. پیامد ثانویه، مورتالیتی تا 90 روز پس از جراحی بود. زمانی که داده‌های پیامد 90-روز در دسترس نبود، داده‌های 30-روز را گزارش کردیم.

نتایج اصلی: 

این جست‌وجو هشت کارآزمایی را شامل 500 شرکت‌کننده شناسایی کرد. شش کارآزمایی در ایالات متحده آمریکا و دو کارآزمایی در اروپا انجام شدند.

1. تغذیه وریدی (parenteral nutrition; PN) در برابر تغذیه خوراکی: بر اساس نتایج‌ یک مطالعه با 157 شرکت‌کننده، PN ممکن است عوارض پس از جراحی را طی 30 روز افزایش دهد (خطر نسبی (RR): 1.40؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.07 تا 1.82؛ شواهد با کیفیت پائین). به دلیل وجود محدودیت‌های جدی در مطالعه (خطر نامشخص سوگیری انتخاب، عملکرد، و گزارش‌دهی انتخابی) و عدم-دقت بسیار جدی، سطح کیفیت شواهد را کاهش دادیم. این به معنای 198 مورد عوارض بیشتر به ازای هر 1000 شرکت‌کننده است (95% CI؛ 35 مورد بیشتر تا 405 مورد بیشتر). طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد (تفاوت میانگین (MD): 0.5 روز بیشتر، CI گزارش نشد؛ شواهد با کیفیت پائین).

2. مواد مغذی تقویت‌کننده سیستم ایمنی در برابر تغذیه استاندارد: بر اساس نتایج یک مطالعه شامل 29 شرکت‌کننده، مواد مغذی تقویت‌کننده سیستم ایمنی ممکن است عوارض 90-روز پس از جراحی را کاهش دهد (RR: 0.31؛ 95% CI؛ 0.08 تا 1.23؛ شواهد با کیفیت پائین). این یافته‌ها به معنای 322 مورد عوارض کمتر به ازای هر 1000 شرکت‌کننده است (95% CI؛ 429 مورد کمتر تا 107 مورد بیشتر). طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد (MD؛ 0.20 روز؛ 95% CI؛ 1.69 مورد کمتر تا 2.09 مورد بیشتر، شواهد با کیفیت پائین). سطح کیفیت شواهد هر دو پیامد را به دلیل عدم-دقت بسیار جدی کاهش دادیم.

3. حمایت تغذیه‌ای خوراکی پیش از جراحی در برابر رژیم غذایی معمولی: بر اساس یافته‌های یک مطالعه شامل 28 شرکت‌کننده، درباره اینکه مصرف مکمل‌های خوراکی پیش از جراحی عوارض پس از جراحی را کاهش می‌دهند یا خیر، بسیار نامطمئن هستیم. سطح کیفیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های جدی مطالعه (خطر نامشخص سوگیری انتخاب، عملکرد، ریزش نمونه (attrition) و گزارش‌دهی انتخابی) و عدم-دقت بسیار جدی کاهش دادیم. این مطالعه، طول مدت بستری را در بیمارستان گزارش نکرد.

4. تغذیه زودهنگام پس از جراحی در برابر مدیریت استاندارد پس از جراحی: بر اساس نتایج یک مطالعه با 102 شرکت‌کننده، تغذیه زودهنگام پس از جراحی ممکن است عوارض پس از جراحی را افزایش دهد (شواهد با کیفیت بسیار پائین) اما در مورد این یافته بسیار نامطمئن هستیم. سطح کیفیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های جدی مطالعه (خطر نامشخص سوگیری انتخاب و عملکرد) و عدم-دقت بسیار جدی کاهش دادیم. طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد (MD؛ 0.95 روز کمتر، CI گزارش نشد؛ شواهد با کیفیت پائین). سطح کیفیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های جدی مطالعه (خطر نامشخص سوگیری انتخاب و عملکرد) و عدم-دقت جدی کاهش دادیم.

5. اسید آمینه با دکستروز در برابر دکستروز: بر اساس یافته‌های دو مطالعه با 104 شرکت‌کننده، درباره اینکه اسیدهای آمینه عوارض پس از جراحی را کاهش می‌دهند یا خیر، بسیار نامطمئن هستیم (شواهد با کیفیت بسیار پائین). هم‌چنین در مورد اینکه طول مدت بستری در بیمارستان مشابه است یا خیر، بسیار نامطمئن هستیم (شواهد با کیفیت بسیار پائین). سطح کیفیت شواهد را برای هر دو پیامد برای محدودیت‌های جدی مطالعه (خطر نامشخص و بالای سوگیری انتخاب؛ خطر نامشخص سوگیری عملکرد، تشخیص و گزارش‌دهی انتخابی)، غیر-مستقیم بودن جدی مرتبط با جمعیت بیمار و عدم-دقت بسیار جدی کاهش دادیم.

6. آمینواسیدهای شاخه‌دار در برابر فقط دکستروز: بر اساس نتایج یک مطالعه شامل 19 شرکت‌کننده، در مورد اینکه نرخ عوارض مشابه است یا خیر، بسیار نامطمئن هستیم (شواهد با کیفیت بسیار پائین). سطح کیفیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های جدی مطالعه (خطر نامشخص سوگیری انتخاب، عملکرد، تشخیص، ریزش نمونه (attrition) و گزارش‌دهی انتخابی)، غیر-مستقیم بودن جدی مرتبط با جمعیت بیمار و عدم-دقت بسیار جدی، کاهش دادیم. این مطالعه، طول مدت بستری را در بیمارستان گزارش نکرد.

7. مصرف مکمل‌های غذایی خوراکی حول‌وحوش زمان انجام جراحی در برابر مکمل‌های مولتی‌ویتامین و مواد معدنی خوراکی: بر اساس نتایج یک مطالعه با 61 شرکت‌کننده، مکمل‌های خوراکی در مقایسه با مکمل‌های مولتی ویتامین و مواد معدنی ممکن است عوارض پس از جراحی را اندکی کاهش دهند (شواهد با کیفیت پائین). این یافته‌ها به معنای 135 مورد وقوع کمتر به ازای هر 1000 شرکت‌کننده است (95% CI؛ 256 مورد کمتر تا 65 مورد بیشتر). طول مدت بستری در بیمارستان ممکن است مشابه باشد (شواهد با کیفیت پائین). سطح کیفیت شواهد را برای هر دو پیامد به دلیل محدودیت‌های مطالعه و عدم-دقت کاهش دادیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information