کدام آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان تشدید علائم در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک با عفونت ریوی پایدار ناشی از Burkholderia cepacia کمپلکس بهترین هستند؟

سوال مطالعه مروری

ما به دنبال شواهدی بودیم که کدام آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان تشدید علائم در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک با عفونت ریوی پایدار ناشی از Burkholderia cepacia کمپلکس بهترین هستند؟

پیشینه

فیبروز سیستیک یک وضعیت ارثی است که در آن ریه‌ها اغلب با موکوس مسدود می‌شوند. این وضعیت به سیستم دفاعی ریه‌ها آسیب رسانده و اغلب منجر به عفونت‌های مزمن و پایداری می‌شود که با آنتی‌بیوتیک‌ها پاک نمی‌شوند و از بین نمی‌روند. افراد مبتلا به فیبروز سیستیک اغلب نیاز به مصرف دوره‌هایی از آنتی‌بیوتیک برای کاهش علائم خود (به عنوان مثال سرفه، موکوس اضافی و تنگی نفس)، در زمان تشدید یا بدتر شدن آنها دارند. این اپیزودها تشدیدهای بیماری نامیده می‌شوند، و معمولا با آنتی‌بیوتیک‌های وریدی (تجویز از طریق دریپ (drip) به داخل ورید) درمان می‌شوند. یک گروه از باکتری‌ها که می‌توانند ریه‌‌های افراد مبتلا به فیبروز سیستیک را آلوده کنند، Burkholderia c‌epacia کمپلکس نام دارند. این باکتری‌های نزدیک به هم به‌طور گسترده‌ای در محیط یافت می‌شوند و باعث عفونت در افراد سالم که فیبروز سیستیک ندارند، نمی‌شوند. درمان آنها به ویژه سخت است، زیرا در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌هایی که به‌طور معمول استفاده می‌ شوند، مقاوم هستند. در حال حاضر پزشکان نمی‌دانند کدام آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان این عفونت‌ها بهترین هستند؛ چه ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌ها باید مورد استفاده قرار گیرند؛ درمان آنتی‌بیوتیکی برای چه مدت ادامه پیدا کند؛ یا اینکه درمان‌های بیشتری وجود دارند که ممکن است کمک کننده هم باشند یا خیر. این یک به‌روزرسانی از مروری است که قبلا منتشر شد.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز هستند: 29 می 2019.

ویژگی‌های مطالعه

ما هیچ کارآزمایی‌ای را در افراد مبتلا به تشدید علائم فیبروز سیستیک که با باکتری Burkholderia cepacia کمپلکس آلوده شده و درمان‌های مختلف را به صورت تصادفی دریافت کرده باشند، پیدا نکردیم.

نتایج کلیدی

انجام تحقیقات بیشتر برای پیدا کردن اینکه کدام درمان‌ها برای بهبود عملکرد ریه و بقا و برای کاهش عوارض جانبی و طول مدت زمان سپری شده در بیمارستان برای افراد مبتلا به باکتری Burkholderia cepacia کمپلکس که دچار تشدید بیماری شده‌اند، بهتر است، مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

عفونت‌های Burkholderia cepacia کمپلکس یک چالش مهم برای افراد مبتلا به فیبروز سیستیک و پزشکان آنها به شمار می‌رود. بروز آنها احتمالا با افزایش سن جمعیت مبتلا به فیبروز سیستیک بیشتر شده؛ و مدیریت و درمان این عفونت‌ها مهم‌تر می‌شوند. شواهدی از کارآزمایی برای هدایت تصمیم‌گیری وجود ندارد و نمی‌توان از این مرور در مورد رژیم‌های بهینه آنتی‌بیوتیکی برای افراد مبتلا به فیبروز سیستیک که مبتلا به عفونت‌های مزمن Burkholderia cepacia کمپلکس هستند، نتیجه‌گیری کرد. پزشکان باید همچنان به ارزیابی هر فرد به صورت جداگانه، با در نظر گرفتن داده‌های حساسیت آنتی‌بیوتیک در آزمایشگاه، پاسخ‌های بالینی قبلی و تجربه خودشان، ادامه دهند. انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده چندمرکزی برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی مختلف در افراد مبتلا به فیبروز کیستیک که به‌طور مزمن با ارگانیسم‌های Burkholderia cepacia کمپلکس آلوده هستند، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت مزمن ریوی، مشخصه بیماری ریوی در فیبروز سیستیک است. عفونت‌های تشدید شده با ارگانیسم‌های Burkholderia cepacia کمپلکس، که گروهی از حداقل 18 گونه باکتری گرم منفی مرتبط با هم از نزدیک هستند، به خصوص درمان دشواری دارند. این عفونت‌ها ممکن است با یک پنومونی نکروز دهنده فولمینانت در ارتباط باشند. Burkholderia cepacia complex باکتری‌های مقاوم به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های رایج بوده و می‌توانند در مقابل بسیاری دیگر نیز مقاوم شوند. پس از جدایی بیمار در مراقبت‌های پزشکی فیبروز سیستیک، بیشتر گونه‌های اپیدمیک مسری خیلی شایع نیستند، و عفونت‌های جدید به احتمال زیاد با گونه‌های کمتر مسری اکتسابی از محیط ایجاد می‌شوند. اگرچه دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهدی برای درمان تشدیدهای مشکلات تنفسی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا وجود دارند، آنها را نمی‌‌توان به Burkholderia cepacia کمپلکس تعمیم داد. این مرور، که به‌روزرسانی از یک مرور قبلی است، با هدف ارزیابی شواهد کارآزمایی در دسترس، برای انتخاب و استفاده از درمان‌ها برای این عفونت‌ها انجام شد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی رژیم‌های آنتی‌بیوتیکی مختلف در افراد مبتلا به فیبروز کیستیک که دچار تشدید بیماری شده و به‌طور مزمن با ارگانیسم‌های Burkholderia cepacia کمپلکس آلوده هستند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین را جست‌وجو کردیم که شامل جست‌وجوها در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوی دستی در مجلات و کتاب چکیده مقالات کنفرانس‌ها بود. ما همچنین فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را جست‌وجو کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو: 29 می 2019.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده از درمان‌ها برای تشدیدهای علائم ریوی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک که به‌طور مزمن با ارگانیسم‌های Burcepacia Deria کمپلکس آلوده هستند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ کارآزمایی‌ مرتبطی شناسایی نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی جدیدی در این مرور گنجانده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information