نقش آنتی‌بیوتیک-درمانی استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

شواهد موجود را در مورد تاثیر آنتی‌بیوتیک‌ها در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک که به استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (Stenotrophomonas maltophilia) آلوده شده بودند، مرور کردیم.

پیشینه

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا یک باکتری است که به آنتی‌بیوتیک‌های متعددی مقاوم بوده و طی 10 سال گذشته به‌طور فزاینده‌ای در ریه‌های افراد مبتلا به فیبروز سیستیک یافت شده است. نشان داده شده که عفونت طولانی-مدت با استنوتروفوموناس مالتوفیلیا با عفونت‌های ریوی مرتبط است. با این حال، در حال حاضر، مشخص نیست که افراد مبتلا به فیبروز سیستیک باید برای درمان این عفونت ریوی، هنگامی که شناسایی شد، درمان شوند یا خیر. هدف از انجام این مرور، بررسی این موضوع است که درمان با ترکیبات مختلف آنتی‌بیوتیکی برای استنوتروفوموناس مالتوفیلیا، عملکرد ریه را بهبود خواهد بخشید یا فراوانی پذیرش بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک را در بیمارستان کاهش خواهد داد یا خیر. ما هم‌چنین می‌خواهیم تاثیر درمان عفونت طولانی-مدت استنوتروفوموناس مالتوفیلیا را در برطرف کردن کامل آن از ریه‌های یک فرد مبتلا به فیبروز سیستیک مرور کنیم. این یک به‌روزرسانی از مرور منتشر شده قبلی است.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا این تاریخ به‌روز هستند: 03 مارچ 2020.

ویژگی‌های کارآزمایی

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده‌ای (کارآزمایی‌های که در آن‌ها ورود بیماران به گروه‌های مختلف درمانی به‌صورت کاملا تصادفی صورت می‌گیرد) را پیدا نکردیم که بتوانیم وارد این مرور کنیم. یک کارآزمایی را مربوط به درمان آنتی‌بیوتیکی برای تشدید حملات ریوی (تشدید بیماری در راه‌های هوایی) یافتیم که شامل افراد مبتلا به استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بودند، اما افراد در این کارآزمایی مبتلا به عفونت‌هایی هم بودند که ناشی از باکتری‌های دیگر بوده و قادر به استخراج داده‌های جداگانه برای علل مختلف عفونت‌ها نبودیم.

نتایج کلیدی

انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده برای آگاه کردن پزشکان درباره اینکه باید عفونت استنوتروفوموناس مالتوفیلیا را در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک درمان کنند یا خیر، مورد نیاز است. در این فاصله، پزشکان باید از قضاوت بالینی خود برای پاسخ به این سوال استفاده کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور هیچ شواهدی را در مورد اثربخشی درمان استنوتروفوموناس مالتوفیلیا با آنتی‌بیوتیک در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک شناسایی نکرد. تا زمانی که چنین شواهدی در دسترس قرار گیرد، پزشکان درباره اینکه برای درمان عفونت استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک از آنتی‌بیوتیک استفاده کنند یا خیر، نیاز به استفاده از قضاوت بالینی خود خواهند داشت. انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده برای بررسی این سوالات بالینی پاسخ داده نشده مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (Stenotrophomonas maltophilia) یکی از شایع‌ترین ارگانیسم‌های در حال ظهور مقاوم به چند دارو است که در ریه‌های افراد مبتلا به فیبروز سیستیک یافت شده و شیوع آن در حال افزایش است. اخیرا نشان داده شده که عفونت مزمن با استنوتروفوموناس مالتوفیلیا یک پیش‌بینی کننده مستقل برای تشدید عفونت ریوی است که نیاز به بستری شدن در بیمارستان و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها پیدا می‌کنند. با این حال، نقش درمان آنتی‌بیوتیکی برای عفونت استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک هنوز نامشخص است. این یک به‌روزرسانی از مرور منتشر شده قبلی است.

اهداف: 

هدف از انجام مرور، ارزیابی اثربخشی درمان با آنتی‌بیوتیک برای استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک است. هدف اصلی، ارزیابی این موضوع در رابطه با عملکرد ریه و تشدید حملات ریوی در شرایط حملات حاد تشدید علائم ریوی است. هدف ثانویه، عبارت است از ارزیابی این موضوع در رابطه با ریشه‌کن کردن استنوتروفوموناس مالتوفیلیا.

روش‌های جست‌وجو: 

پايگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک در کاکرین را جست‌وجو کردیم که شامل جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوی دستی در مجلات و کتاب چکیده مقالات کنفرانس‌ها بود. هم‌چنین پایگاه ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام و فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را بررسی کردیم.

تاریخ آخرین جست‌وجو: 03 مارچ 2020.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده درباره عفونت تکی با استنوتروفوموناس مالتوفیلیا یا عفونت هم‌زمان استنوتروفوموناس مالتوفیلیا با سودوموناس آئروژینوزا در شرایط تشدید بیماری حاد ریوی یا عفونت مزمن تحت درمان با آنتی‌بیوتیک درمانی ساپرسیو.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هر دو نویسنده به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌های شناسایی‌شده را از طریق جست‌وجو، برای ورود بالقوه به این مرور ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

فقط یک کارآزمایی را از آنتی‌بیوتیک-درمانی تشدید حملات ریوی شناسایی کردیم که شامل افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مبتلا به استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بود. با این حال، این کارآزمایی به اجبار از این مرور خارج شد، زیرا داده‌های مربوط به هر پاتوژن به‌طور جداگانه در دسترس نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information