انجام EEG در کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب

پیشینه
تشنج‌های (fits) ناشی از تب (febrile seizures) را می‌توان به صورت ساده یا کمپلکس (complex) طبقه‌بندی کرد. تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب، با درجه حرارت بالا (تب) مرتبط هستند، بیشتر از 15 دقیقه طول می‌کشند، بیش از یک بار در عرض 24 ساعت رخ می‌دهند، و به یک طرف بدن کودک محدود می‌شوند. در برخی از کشورها شایع است که پزشکان توصیه به انجام الکتروانسفالوگرفی (electroencephalograph; EEG) کنند، تا فعالیت‌های الکتریکی را در مغز کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب ثبت کنند. EEG ممکن است به تشخیص اینکه چرا تشنج رخ می‌دهد، کمک کرده و خطر وقوع تشنج‌های آینده را پیش‌بینی نماید.

ویژگی‌های مطالعه
بانک‌های اطلاعاتی علمی را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (مطالعات بالینی که در آنها افراد به صورت تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمان قرار داده می‌شوند؛ این نوع مطالعه به عنوان استاندارد طلایی برای طراحی کارآزمایی در نظر گرفته می‌شود) جست‌وجو کردیم که به مقایسه EEG با عدم انجام یا تاخیر در انجام آن (در تشنج دوم انجام می‌شود) در کودکان زیر پنج سال با نخستین تشنج‌ کمپلکس ناشی از تب پرداختند. قصد داشتیم به تعداد تشنج‌هایی که در 1، 6، 12 و 24 ماه پس از EEG رخ دادند، نگاه کنیم.

نتایج کلیدی و کیفیت شواهد
ما تلاش کردیم تمام منابع ممکن را جست‌وجو کنیم اما تا 12 مارچ 2019 قادر به پیدا کردن هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای نبودیم که به این مسائل پرداخته باشد. ما نتیجه گرفتیم که شواهدی با کیفیت بالا برای حمایت یا رد استفاده از EEG و زمان‌بندی انجام آن پس از تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان وجود ندارد. بنابراین، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طراحی خوب مورد نیاز است. ما قصد داریم این مرور را به‌طور منظم به‌روز کنیم، با این امید که مطالعات تصادفی‌سازی شده جدید در آینده گزارش خواهند شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ RCTای را به عنوان شواهد برای حمایت یا رد استفاده از EEG و زمان‌بندی انجام آن پس از وقوع تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان زیر پنج سال نیافتیم. یک RCT می‌تواند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به گروه EEG و گروه غیر-EEG با حجم نمونه کافی اختصاص داده شوند. از زمان آخرین نسخه این مرور، هیچ مطالعه جدیدی را پیدا نکرده‌ایم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تشنج‌های (fits) ناشی از تب (febrile seizures) را می‌توان به صورت ساده یا کمپلکس طبقه‌بندی کرد. تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب، با تبی مرتبط هستند که بیشتر از 15 دقیقه طول می‌کشند، بیش از یک بار در عرض 24 ساعت رخ می‌دهند، و به یک طرف بدن کودک محدود می‌شوند. در برخی از کشورها شایع است که پزشکان توصیه به انجام الکتروانسفالوگرفی (electroencephalograph; EEG) برای کودکان مبتلا به تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب می‌کنند. شواهد پایه محدودی برای حمایت از استفاده از EEG و زمان‌بندی انجام آن پس از وقوع تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب میان کودکان در دسترس است.

اهداف: 

ارزیابی استفاده از EEG و زمان‌بندی انجام آن پس از وقوع تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان با سن کمتر از پنج سال.

روش‌های جست‌وجو: 

برای آخرین به‌روز‌رسانی این مرور، بانک‌های اطلاعاتی زیر را در 12 مارچ 2019 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مطالعات کاکرین (CRS Web)، که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه صرع در کاکرین و پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل ‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE (Ovid؛ 1946 تا 11 مارچ 2019)؛ و ClinicalTrials.gov بود. ما هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر زبان مطالعه اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) که استفاده از EEG و زمان‌بندی انجام آن را پس از وقوع تشنج‌های کمپلکس ناشی از تب در کودکان بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان مرور مقالات را انتخاب و بازیابی کرده و به طور مستقل از هم ارزیابی کردند که کدام مقاله باید گنجانده شود. هر گونه اختلاف‌نظری با بحث و با مشورت با گروه صرع در کاکرین حل‌وفصل شد. از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

از 48 مطالعه بالقوه واجد شرایط، هیچ RCTای با معیارهای ورود ما همخوانی نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information