کنترل ‌سلامت عمومی ‌برای کاهش بیماری و مورتالیتی

هدف این مطالعه مروری چیست؟

هدف این مرور کاکرین این بود که بدانیم کنترل ‌سلامت عمومی ‌بیماری و مرگ‌ومیرها را کاهش می‌دهد یا خیر. این یک نسخه به‌روز از مرور قبلی کاکرین است.

پیام‌های کلیدی

بعید به نظر می‌رسد که پیشنهادات سیستماتیک در کنترل ‌سلامت مفید باشد و ممکن است منجر به تست‌ها و درمان‌های غیر-ضروری شود.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

کنترل‌ سلامت عمومی شامل انجام تست‌های متعدد برای فردی است که احساس بیماری نمی‌کند. هدف این است که بیماری، زودهنگام پیدا شود، از پیشرفت بیماری پیشگیری شود، یا اطمینان مجدد حاصل شود. کنترل‌ سلامت، عنصر شایع مراقبت سلامت در برخی از کشورها است. تجربه برنامه‌های غربالگری برای بیماری‌های فردی نشان داده که مزایا ممکن است کم‌تر از حد انتظار و آسیب‌ها بیش از حد انتظار باشند. تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده‌ای را که به مقایسه دعوت‌ها برای یک یا چند کنترل سلامت برای عموم مردم با عدم دعوت پرداختند، شناسایی و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دادیم. تاثیر بر بیماری و خطر مرگ‌ومیر، هم‌چنین سایر پیامدهایی را که منعکس کننده بیماری هستند، به عنوان مثال، بستری شدن در بیمارستان و غیبت از کار، تجزیه‌و‌تحلیل کردیم.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

ما 17 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را یافتیم که گروهی از بزرگسالان را که کنترل سلامت عمومی دریافت کردند، با گروهی از بزرگسالانی که کنترل سلامت عمومی دریافت نکردند، مقایسه کرده‌اند.

پانزده کارآزمایی نتایج را گزارش دادند و 251,891 شرکت‌کننده را وارد کردند. یازده مورد از این کارآزمایی‌ها خطر مرگ‌ومیر را مورد بررسی قرار دادند، و شامل 233,298 شرکت‌کننده بوده و 21,535 مورد مرگ‌ومیر را ارزیابی کردند. تعداد داده‌ها در این پژوهش مراقبت سلامت، به‌طور غیر-معمولی زیاد است، که به ما اجازه می‌دهد نتیجه‌گیری‌های اصلی خود را با درجه بالایی از قطعیت به دست آوریم. کنترل سلامت تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر خطر مرگ‌ومیر به هر علتی (شواهد با قطعیت بالا)، یا بر خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان (شواهد با قطعیت بالا) و احتمالا بر خطر مرگ‌ومیر ناشی از علل قلبی‌عروقی دارد (شواهد با قطعیت متوسط). به همین ترتیب، کنترل سلامت تاثیری اندک یا عدم تاثیر ‌بر بیماری‌های قلبی (شواهد با قطعیت بالا) و احتمالا بر استروک دارد (شواهد با قطعیت متوسط).

ما خاطر نشان می‌کنیم که ممکن است یک دلیل برای فقدان ظاهری تاثیر، این باشد که پزشکان مراقبت‌های اولیه در حال حاضر هنگامی که یک بیمار را، بر اساس دلایل دیگر، مشکوک به خطر بالای بیماری بیابند، آن را شناسایی و مداخله می‌کنند. هم‌چنین، کسانی که در معرض خطر بالای پیشرفت بیماری قرار دارند ممکن است هنگام دعوت در کنترل سلامت عمومی شرکت نکنند یا ممکن است تست‌ها و درمان‌های پیشنهادی را دنبال نکنند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجوی مطالعات منتشر شده تا 31 ژانویه 2018 پرداختند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

بعید به نظر می‌رسد که کنترل ‌سلامت عمومی مفید باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کنترل سلامت عمومی از عناصر شایع مراقبت سلامت در برخی از کشورها است. هدف آنها تشخیص بیماری و عوامل خطرساز بیماری با هدف کاهش موربیدیتی و مورتالیتی است. اکثر تست‌های غربالگری فردی مورد استفاده که برای کنترل سلامت عمومی ارائه شدند به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. هم‌چنین، غربالگری منجر به افزایش استفاده از مداخلات تشخیصی و درمانی شد، که می‌تواند مضر یا مفید باشد. بنابراین مهم است این موضوع را ارزیابی کنیم که مزایای کنترل سلامت عمومی بیش‌تر از مضرات آن است یا خیر. این اولین نسخه به‌روز شده از مرور منتشر شده در سال 2012 است.

اهداف: 

اندازه‌گیری مزایا و آسیب‌های کنترل سلامت عمومی

روش‌های جست‌وجو: 

CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ دو بانک اطلاعاتی دیگر و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را در 31 ژانویه 2018 جست‌وجو کردیم. دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم عناوین و چکیده‌ها را غربالگری کردند، واجد شرایط بودن مقالات را بررسی و فهرست منابع را مطالعه کردند. یک نویسنده مرور از پیگیری استنادی استفاده کرد (Web of Knowledge) و درخواست مطالعات بیشتری از نویسندگان کارآزمایی کرد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده‌ای را وارد کردیم که به مقایسه کنترل سلامت با عدم کنترل سلامت میان بزرگسالانی پرداختند که به دلیل بیماری یا عوامل خطرساز وارد نشدند. کارآزمایی‌های مربوط به سالمندان را وارد مرور نکردیم. کنترل سلامت را به عنوان غربالگری برای بیش از یک بیماری یا عامل خطرساز در بیش از یک سیستم ارگانی تعریف کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را در کارآزمایی‌ها ارزیابی کردند. در صورت لزوم برای یافتن پیامدهای اضافی یا جزئیات کارآزمایی با نویسندگان کارآزمایی تماس گرفتیم. در جایی که امکان‌پذیر بوده، نتایج را با استفاده از متاآنالیز (meta‐analysis) مدل اثرات تصادفی (random‐effects) تجزیه‌و‌تحلیل کردیم؛ در غیر این صورت، یک سنتز روایت‌گونه (narrative) انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

17 کارآزمایی را وارد کردیم، که 15 کارآزمایی داده‌های پیامد را گزارش کردند (251,891 شرکت‌کننده). خطر سوگیری به‌طور کلی برای پیامدهای اولیه ما پائین بود. کنترل سلامت تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر مرگ‌ومیر کلی (خطر نسبی (RR): 1.00؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.97 تا 1.03؛ 11 کارآزمایی؛ 233,298 شرکت‌کننده و 21,535 مورد مرگ‌ومیر؛ شواهد با قطعیت بالا، I2 = 0%) یا مرگ‌ومیر ناشی از سرطان (RR: 1.01؛ 95% CI؛ 0.92 تا 1.12؛ 8 کارآزمایی؛ 139,290 شرکت‌کننده و 3663 مورد مرگ؛ شواهد با قطعیت بالا، I2 = 33%) و احتمالا بر مرگ‌ومیر قلبی‌عروقی (RR: 1.05؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.16؛ 9 کارآزمایی؛ 170,227 شرکت‌کننده و 6237 مورد مرگ‌ومیر؛ شواهد با قطعیت متوسط، I2 = 65%) دارد. کنترل‌های سلامت تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر بیماری‌های قلبی ایسکمیک کشنده یا غیر-کشنده (RR: 0.98؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.03؛ 4 کارآزمایی؛ 164,881 نفر؛ 10,325 عارضه؛ شواهد با قطعیت بالا؛ I2 = 11%) و احتمالا بر استروک کشنده یا غیر-کشنده (RR: 1.05؛ 95% CI؛ 0.95 تا 1.17؛ 3 کارآزمایی؛ 107,421 نفر؛ 4543 عارضه؛ شواهد با قطعیت متوسط؛ I2 = 53%) دارد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information