شیمی‌درمانی (درمان دارویی) برای سرطان تیموس غیر-قابل جراحی در بزرگسالان

سوال مطالعه مروری چه نوعی از شیمی‌درمانی و چه زمانی باید برای افراد مبتلا به کارسینوم تیموس یا تیمومای پیشرفته تجویز شود؟

پیشینه: سرطان‌های تیموس تومورهای نادری هستند که در غده تیموس پشت استخوان سینه در حفره قفسه سینه ایجاد می‌شوند. برای افراد مبتلا به تومورهای تیموس در مرحله پیشرفته، برداشتن کامل آن با روش جراحی به‌طور معمول امکان‌پذیر نیست و تنها گزینه درمانی شیمی‌درمانی ترکیبی است. این مرور با هدف ارزیابی نقش شیمی‌درمانی در افراد مبتلا به تومورهای پیشرفته تیموس انجام شد.

یافته‌های اصلی: هیچ کارآزمایی بالینی مناسبی را برای گنجاندن در این مرور از جست‌وجوی خود (تا جولای 2012) شناسایی نکردیم. جزئیات مطالعات آینده‌نگر را گزارش کرده‌ایم که برای گنجاندن در مرور مناسب نیستند، که شواهد مفیدی را در مورد عملکرد بالینی فعلی ارائه می‌دهند.

کیفیت شواهد: در حالی که از گزینه‌های درمانی مختلفی استفاده می‌شود، در حال حاضر شیمی‌درمانی مبتنی بر سیس‌پلاتین رژیم انتخابی معمول است، هر چند توسط کارآزمایی‌هایی با کیفیت خوب پشتیبانی نمی‌شود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

RCTای واجد شرایطی برای ورود به این مرور موجود نبود. در طبابت فعلی، رایج‌ترین رژیم درمانی برای بیماران بزرگسال مبتلا به کارسینوم تیموس یا تیمومای پیشرفته، دریافت شیمی‌درمانی مبتنی بر سیس‌پلاتین (cisplatin) است. با توجه به نادر بودن این بیماری، پیشنهاد می‌شود که برای سازماندهی و ارزیابی مجموعه‌ای آینده‌نگر از داده‌ها از کوهورت‌های بیماران به منظور آگاهی از عملکرد بالینی فعلی، یک گروه بین‌المللی تشکیل شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارسینوم تیموس (thymic carcinoma) یا تیمومای پیشرفته (advanced thymoma) یک سرطان نادر غده تیموس است که تمایل به تهاجمی شدن دارد و به اندام‌های مجاور نفوذ می‌کند، و رزکسیون کامل آن بسیار دشوار می‌شود. شیمی‌درمانی القایی یا کمکی، یا هر دو، اغلب در یک رویکرد چند-وجهی برای درمان افراد مبتلا به این بیماری استفاده می‌شود، اما اثربخشی شیمی‌درمانی برای کارسینوم تیموس یا تیمومای پیشرفته نامشخص است.

اهداف: 

ارزیابی نقش شیمی‌درمانی در بزرگسالان مبتلا به کارسینوم تیموس یا تیمومای پیشرفته.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2012، شماره 7)؛ MEDLINE (قابل دسترسی از طریق Ovid از 1966 تا جولای 2012)، EMBASE (قابل دسترسی از طریق Ovid، از 1980 تا جولای 2012)، منابع علمی سلامت آمریکای لاتین و کارائیب (LILACS)، بانک اطلاعاتی پزشکی بیولوژیکی چین (CBM؛ 1978 تا جولای 2012)، زیرساخت دانش ملی چین (CNKI؛ 1980 تا جولای 2012) و Chinese scientific periodical database VIP Information (VIP؛ 1989 تا جولای 2012) را جست‌وجو کردیم. هنگام جست‌وجو برای مطالعات، هیچ محدودیتی از نظر زبان نگارش مقاله وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کنیم که از شیمی‌درمانی (شیمی‌درمانی تک-عاملی یا ترکیبی به همراه جراحی، رادیوتراپی یا غیر از آنها) برای مدیریت بالینی کارسینوم تیموس و/یا تیمومای پیشرفته استفاده کردند. هدف آن بود که همه بزرگسالان (18 سال و بالاتر) مبتلا به کارسینوم تیموس و/یا تومورهای تیموس مرحله III یا IV ماسائوکا (Masaoka) را وارد کنیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از بقای کلی (overall survival; OS) و بقای بدون پیشرفت بیماری (progression-free survival; PFS).

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم نتایج جست‌وجو را بر اساس معیارهای ورود و خروج ارزیابی کردند. هیچ مطالعه‌ای برای گنجاندن شناسایی نشد و بنابراین استخراج داده‌ها تکمیل نشد.

نتایج اصلی: 

هیچ RCTای برای ورود به این مرور مناسب نبود. جزئیات مطالعات آینده‌نگر حذف‌شده را در یک جدول اضافی گزارش می‌کنیم و سعی داریم شواهد مفیدی را در مورد عملکرد فعلی بالین ارائه دهیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information