نقش طب سوزنی در مدیریت درمانی درد مرتبط با سرطان در بزرگسالان

پیشینه

حدود 70% از بیماران مبتلا به درد ناشی از سرطان، به تسکین کافی درد دست نمی‌یابند و این موضوع کیفیت زندگی آنها را کاهش می‌دهد. ادعا شده که طب سوزنی در مدیریت درد ناشی از سرطان نقش دارد و دستورالعمل‌هایی برای درمان درد سرطان با استفاده از طب سوزنی وجود دارد.

هدف این پژوهش

نویسندگان این مرور کاکرین تصمیم گرفتند شواهد مربوط به این موضوع را بررسی کنند که طب سوزنی در کاهش درد مرتبط با پیشرفت سرطان موثر است یا خیر.

جست‌وجوی شواهد

برای یافتن مطالعات مرتبط، به جست‌وجو در طیف وسیعی از بانک‌های اطلاعاتی پزشکی الکترونیکی تا جولای 2015 پرداختیم. مطالعاتی را وارد کردیم که به هر زبانی نوشته شده و شامل بزرگسالان بوده و درمان را با طب سوزنی برای درد ناشی از سرطان با عدم درمان، یا درمان معمول، یا طب سوزنی ساختگی، یا درمان‌های دیگر مقایسه کردند. از آنجا که فقط پژوهش‌های قوی مورد نظر ما بودند، جست‌وجوی خود را به کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (که در آنها شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به روش‌های درمانی در حال ارزیابی اختصاص داده می‌شوند) محدود کردیم.

آنچه ما یافتیم

پنج مطالعه را (با مجموع 285 شرکت‌کننده) یافتیم که طب سوزنی را در مقابل طب سوزنی ساختگی یا داروهای ضد-درد مقایسه کردند. هر پنج مطالعه شناسایی شده حجم نمونه کوچکی داشتند، که این امر کیفیت شواهد آنها را کاهش می‌دهد.

مطالعه پایلوت به خوبی طراحی شده بود، اما حجم نمونه آن برای شناسایی هر گونه تفاوت در میزان درد در زنان مبتلا به سرطان تخمدان پس از طب سوزنی الکتریکی یا درمان ساختگی بیش از حد کوچک بود. یک مطالعه نشان داد که طب سوزنی اوریکولار (گوش)، درد ناشی از سرطان را در مقایسه با طب سوزنی ساختگی اوریکولار که در نقاط غیر-مرتبط با طب سوزنی انجام می‌شود، کاهش می‌دهد. با این حال، افراد در گروه طب سوزنی ساختگی می‌توانستند از اینکه در گروه طب سوزنی واقعی نیستند، آگاه باشند و این موضوع می‌توانست بر سطح درد گزارش شده توسط آنها تاثیر بگذارد. مطالعه دیگر تفاوت بین گروه طب سوزنی الکتریکی و گروه طب سوزنی ساختگی را در افراد مبتلا به سرطان پانکراس نشان داد، اما باز هم گزارش نشد که سعی در پنهان کردن اینکه افراد در کدام گروه قرار داشتند، شده یا خیر. یک مطالعه نشان داد که طب سوزنی به اندازه داروی ضد-درد موثر است، و یک مطالعه دریافت که طب سوزنی موثرتر از دارو بود، اما هر دو مطالعه، طراحی ضعیفی داشتند و گزارش‌های مطالعه فاقد جزئیات لازم بودند.

نتیجه‌گیری‌ها

هیچ یک از مطالعات استفاده شده در این مرور برای تولید نتایج قابل اعتماد، به اندازه کافی بزرگ نبودند. هیچ یک از مطالعات، آسیب به شرکت‌کنندگان را گزارش نکردند. ما نتیجه گرفتیم که شواهد کافی برای قضاوت درباره اینکه طب سوزنی در کاهش درد ناشی از سرطان در بزرگسالان موثر است یا خیر، وجود ندارد. برای ارائه شواهد در این زمینه، به انجام مطالعاتی با طراحی خوب و در مقیاس بزرگ‌تر نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای قضاوت درباره موثر بودن طب سوزنی در درمان درد سرطان در بزرگسالان وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

چهل درصد از افراد مبتلا به سرطان، در مراحل اولیه یا میانی و 90% از افراد مبتلا به سرطان پیشرفته، از درد متوسط تا شدید رنج می‌برند و تا 70% از بیماران مبتلا به درد ناشی از سرطان، به تسکین کافی درد دست نمی‌یابند. ادعا شده که طب سوزنی، در کنترل درد ناشی از سرطان نقش دارد و دستورالعمل‌هایی برای درمان این نوع درد با استفاده از طب سوزنی وجود دارد. این مطالعه، نسخه به‌روز شده مرور کاکرین درباره طب سوزنی برای درد ناشی از سرطان در بزرگسالان است که در شماره 1 سال 2011 منتشر شد.

اهداف: 

بررسی اثربخشی طب سوزنی در تسکین درد مرتبط با سرطان در بزرگسالان.

روش‌های جست‌وجو: 

برای انجام این به‌روزرسانی، CENTRAL؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ AMED و SPORTDiscus را تا جولای 2015 جست‌وجو کردیم که شامل مقالات غیر-انگلیسی زبان بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) که هر نوعی را از طب سوزنی تهاجمی برای کاهش دردهایی که مستقیما مرتبط با سرطان هستند، در بزرگسالان 18 سال و بالاتر بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

تصمیم گرفتیم تا برای ارائه یک معیار کلی از تاثیر مداخله و برای محاسبه تعداد افراد مورد نیاز برای درمان تا حصول مزیت، داده‌ها را با یکدیگر تجمیع کنیم، اما این امر به علت ناهمگونی امکان‌پذیر نبود. دو نویسنده مرور (CP؛ OT) به‌طور مستقل از هم، داده‌ها را استخراج کرده و آنها را به برگه‌های استخراج داده‌ها اضافه کردند. برگه‌های داده‌ها با یکدیگر مقایسه شده و درباره آنها با نویسنده سوم مرور (MJ) به عنوان داور بحث شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بوسیله CP؛ OT و MJ انجام شد.

نتایج اصلی: 

ما پنج RCT (285 شرکت‌کننده) را وارد کردیم. سه مطالعه در مرور اولیه و دو مطالعه در این به‌روزرسانی وارد شدند. نویسندگان مطالعات وارد شده، مزایای استفاده از طب سوزنی را در مدیریت درد سرطان پانکراس؛ عدم وجود تفاوت بین روش‌های طب سوزنی الکتریکی (electroacupuncture) واقعی و ساختگی برای درد مرتبط با سرطان تخمدان؛ مزایای طب سوزنی نسبت به دارودرمانی مرسوم برای درد سرطان نامشخص مرحله آخر؛ مزایای طب سوزنی اوریکولار (گوشی) نسبت به دارونما (placebo) برای درد مزمن نوروپاتیک مرتبط با سرطان؛ و عدم وجود تفاوت بین آنالژزی مرسوم و طب سوزنی طی 10 روز نخست درمان کارسینومای معده، گزارش کردند. تمام مطالعات به دلیل نداشتن حجم نمونه کافی و خطر پائین سوگیری مربوط به تولید تصادفی توالی، دارای خطر بالای سوگیری (bias) بودند. فقط سه مطالعه، دارای خطر پائین سوگیری مربوط به داده‌های ناقص مربوط به پیامد بودند، در حالی که دو مطالعه، با خطر پائین سوگیری مرتبط با پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) و یک مطالعه با خطر پائین سوگیری مرتبط با کورسازی مواجه بودند. ناهمگونی در روش‌شناسی‌ها، جمعیت بیماران سرطانی و تکنیک‌های استفاده شده در مطالعات وارد شده، مانع از تجمیع داده‌ها شده و بنابراین متاآنالیز انجام نشد. تجزیه‌وتحلیل زیر-گروه از کارآیی طب سوزنی برای درد استخوانی ناشی از سرطان انجام نشد، زیرا هیچ ‌یک از مطالعات، به درد استخوان استناد نکرده بودند. مطالعات، فقدان حوادث جانبی ناشی از درمان را گزارش کرده، یا اصلا حوادث جانبی را گزارش نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information