Akupunktura za karcinomsku bol odraslih

Dosadašnje spoznaje

Procjenjuje se da i do 70% pacijenata koji trpe karcinomsku bol ne primaju odgovarajuću terapiju za ublažavanje boli, što umanjuje njihovu kvalitetu života. Tvrdi se da akupunktura može ublažiti karcinomsku bol te čak postoje i smjernice za liječenje karcinomske boli akupunkturom.

Cilj ovog istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda analizirali su dokaze iz dovršenih kliničkih pokusa u kojima je ispitano može li akupunktura biti djelotvorna za ublažavanje boli koja je izravno povezana s razvojem karcinoma.

Pretraživanje dokaza iz literature

Pretražen je niz elektroničkih baza podataka kako bi se našle kliničke studije objavljene do srpnja 2015. Uključene su studije napisane na bilo kojem jeziku koje su uključile odrasle i u kojima je napravljena usporedba liječenja karcinomske boli akupunkturom i nikakvom terapijom, ili uobičajenom terapijom, ili lažnom akupunkturom, ili nekom drugom terapijom. Budući su autori ovoga sustavnog pregleda bili zainteresirani samo za najvišu razinu dokaza pretraživanje literature ograničeno je na randomizirane kontrolirane pokuse - kliničke studije u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u dvije ili više promatranih skupina ispitanika.

Ključni rezultati

Pronađeno je 5 studija (s ukupno 285 ispitanika) u kojima je uspoređena terapija akupunkturom s lažnom akupunkturom ili lijekovima protiv bolova. Svih pet studija uključilo je vrlo malen broj ispitanika, što umanjuje kvalitetu njihovih dokaza.

Jedna pilot studija je bila dobro osmišljena, ali premalena da bi mogla pouzdano uočiti bilo kakve razlike u boli kod žena s karcinomom jajnika nakon primanja elektro-akupunkture ili lažne akupunkture. Jedna je studija utvrdila da akupunktura uha ublažava karcinomsku bol kad se usporedi s lažnom akupunkturom koja se primjenjuje na točkama koje nisu akupunkturne. Međutim, kod osoba koje su primale lažnu akupunkturu pacijenti su mogli znati da ne pripadaju stvarnoj akupunkturnoj skupini, što je mogl utjecati na razinu boli koju su opisali. Druga studija našla je razliku između skupine koja je primala elektro-akupunkturu i lažnu akupunkturu u osoba s karcinomom gušterače, ali ni tu nije opisano kako je prikriveno koju terapiju prima koja skupina, odnosno jesu li ispitanici mogli znati kojoj terapijskoj skupini pripadaju. Jedna je studija utvrdila da je akupunktura bila jednako djelotvorna kao i lijekovi za ublažavanje bolova, a druga da je akupunktura bolja nego lijekovi, ali su obje studije bile loše provedene i nedostajali su im važni podatci o metodologiji i opisu istraživanja.

Zaključci

Niti jedna od studija koje su uključene u ovaj Cochrane sustavni pregled nije bila dovoljno velika da bi mogla dati pouzdane rezultate. Niti jedna od studija nije opisala jesu li ispitanici razvili kakve nuspojave. Zaključak je stoga da u ovom trenutku nema dovoljno dokaza je li akupunktura djelotvorna za ublažavanje karcinomske boli u odraslih. Potrebne su nam veće i kvalitetnije kliničke studije iz ovog područja medicine kako bismo dobili pouzdane dokaze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information