استفاده از بتا-بلاکرها در درمان کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب

پیشینه

اصطلاح نارسایی احتقانی قلب (congestive heart failure)، اختلالی را توصیف می‌کند که در آن قلب نمی‌تواند خون را به‌طور کافی و موثر در تمام بدن پمپاژ کند. براساس شدت این وضعیت، باعث بروز تنگی نفس و خستگی به علت تامین ناکافی اکسیژن شده، و مایعات در بافت‌ها و ارگان‌ها تجمع پیدا می‌کنند.

در کودکان، نارسایی احتقانی قلب عمدتا به دلیل نقص‌های مادرزادی قلب دیده می‌شود. از درمان دارویی، بسته به شرایط ویژه، می‌توان برای کنترل طولانی‌مدت نارسایی قلبی، یا به‌دست آوردن زمان تا انجام جراحی اصلاحی (corrective surgery) استفاده کرد. برای کاردیومیوپاتی دیلاته (dilated) یا محدود کننده (restrictive)، اختلالی با مرگ‌ومیر بالا، زمانی که درمان دارویی ناموفق است، پیوند قلب تنها گزینه درمانی موجود است.

اثبات شده که بتا-بلاکرها (beta-blockers) در بزرگسالان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، موثر و حتی نجات‌دهنده زندگی هستند، و بنابراین بخشی از درمان استاندارد آنها به شمار می‌روند. برای کودکان، چنین مزایایی را می‌توان انتظار داشت، اما بتا-بلاکرها، حتی اگر تجویز شوند، برای این اندیکاسیون تایید نشده‌اند (یعنی برای کودکان توصیه نمی‌شوند). از آنجایی که علل نارسایی قلبی در کودکان متفاوت از بزرگسالان است، تاثیر اصلی و حوادث جانبی ممکن است متفاوت باشند. هم‌چنین دوزبندی آن‌ها باید به‌صورت اختصاصی برای گروه‌های سنی مختلف صورت گیرد.

ویژگی‌های مطالعه

این مرور اطلاعات مربوط به استفاده از بتا-بلاکرها را برای کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، خلاصه کرده و درباره آن به بحث نشسته است. هفت مطالعه با مجموع 420 کودک در این مرور وارد شدند.

نتایج کلیدی

درمان با بتا-بلاکر، نارسایی قلبی را در چهار مطالعه کوچک، هرکدام با کمتر از 30 شرکت‌کننده، و در 2 مطالعه بزرگ‌تر، هرکدام با 80 شرکت‌کننده، بهبود بخشید. اما، بزرگترین کارآزمایی، با 161 شرکت‌کننده، هیچ تاثیر معنی‌داری را از بتا-بلاکر بررسی‌شده نسبت به دارونما (placebo) نشان نداد.

هیچ یک از مطالعات، عوارض جانبی شدید مرتبط با بتا-بلاکر را گزارش نکردند، به غیر از یک کودک که دچار اختلال ریتم قلبی شد.

نتیجه‌گیری‌‌ها

داده‌های کافی برای توصیه یا رد استفاده از بتا-بلاکرها برای کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب وجود نداشت. با این حال، داده‌های در دسترس فعلی نشان می‌دهند که کودکان مبتلا به نارسایی قلبی، ممکن است از درمان با بتا-بلاکر سود ببرند. برای ایجاد دستورالعمل‌های درمانی، انجام پژوهش‌های بیشتری مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای حمایت یا رد استفاده از بتا-بلاکرها در کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، یا برای پیشنهاد نحوه دوزبندی در کودکان وجود ندارد. اما، داده‌های در دسترس، هرچند پراکنده، نشان دادند که کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ممکن است از درمان با بتا-بلاکر سود ببرند. برای ایجاد دستورالعمل‌های درمانی، نیاز به بررسی‌های بیشتر در یک جمعیت معین با یک روش‌شناسی استاندارد شده وجود دارد. هم‌چنین برای دوزبندی موثر در کارآزمایی‌های بعدی، به پژوهش‌های فارماکوکینتیک درباره بتا-بلاکرها نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بتا-بلاکرها (beta-blockers) بخش اصلی درمان استاندارد را در بزرگسالان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (congestive heart failure) تشکیل می‌دهند، بنابراین، انتظار می‌رود که برای کودکان هم موثر باشند. با این حال، نارسایی احتقانی قلب در کودکان از نظر ویژگی‌ها، اتیولوژی و کلیرانس دارویی (drug clearance)، با آنچه در بزرگسالان دیده می‌شود، متفاوت است. بنابراین، نیازهای کودکان باید به‌طور اختصاصی بررسی شوند. این یک به‌روزرسانی از مرور کاکرین است که قبلا در سال 2009 منتشر شد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر بتا-آدرنوسپتور-بلاکرها (بتا-بلاکرها) در کودکان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین؛ MEDLINE؛ EMBASE و LILACS را تا نوامبر 2015 جست‌وجو کردیم. کتابشناختی‌های مطالعات شناسایی‌شده بررسی شدند. هیچگونه محدودیت زبانی اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که تاثیر درمان را با بتا-بلاکر بر نارسایی احتقانی قلب در کودکان بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را از کارآزمایی‌های وارد شده، استخراج و بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

برای به‌روزرسانی این مرور، 4 مطالعه جدید را شناسایی کردیم؛ این مرور اکنون شامل 7 مطالعه با 420 شرکت‌کننده است. چهار مطالعه کوچک هرکدام با 20 تا 30 کودک و دو مطالعه بزرگ‌تر هرکدام با 80 کودک، بهبودی نارسایی احتقانی قلب را با استفاده از درمان بتا-بلاکر نشان دادند. یک مطالعه بزرگ‌تر با 161 شرکت‌کننده، هیچ شواهدی را از مزیت بتا-بلاکرها نسبت به دارونما (placebo) در معیار ترکیبی از پیامدهای نارسایی قلبی نشان نداد. مطالعات وارد شده هیچ تفاوت معنی‌داری را در میزان مرگ‌ومیر یا پیوند قلب بین گروه‌های بتا-بلاکر و کنترل نشان ندادند. هیچ حادثه جانبی مهمی، به جز یک اپیزود از بلاک کامل قلبی، با بتا-بلاکرها گزارش نشد. متاآنالیز (meta-analysis) داده‌های مربوط به کسر جهشی بطن چپ (LVEF) و کوتاه‌شدگی کسری بطن چپ (LVFS)، میزان بهبودی بسیار اندکی را با بتا-بلاکرها نشان داد.

با این حال، تفاوت‌های بسیاری در سن، طیف سنی، و سلامت شرکت‏‌کنندگان (اتیولوژی و شدت نارسایی قلبی؛ ناهمگونی تشخیص‌ها و موربیدیتی‌های همزمان) وجود داشت؛ طیفی از درمان‌ها (انتخاب بتا-بلاکر، دوزبندی، مدت درمان)؛ و نبود روش‌های استاندارد شده و معیارهای پیامد در سراسر مطالعات دیده شد. بنابراین، پیامدهای اولیه را نمی‌توان در متاآنالیزها تجمیع کرد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information