شیمی‌درمانی، پرتودرمانی یا هر دو پس از جراحی برای درمان یک تومور نادر تخمدان

کارسینوسارکوم تخمدان (ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ (Mullerian)) یک تومور بدخیم نادر گاینکولوژی است که حدود 1% یا کمتر از همه سرطان‌های تخمدان را تشکیل می‌دهد. این تومورها حاوی هم بافت کارسینوماتوز (برخاسته از بافت اپی‌تلیال، بافت پوششی حفره‌ها و سطوح ساختارها در سراسر بدن) و هم سارکوماتوز (برخاسته از بافت همبند) درون آنها هستند. این تومور معمولا در مرحله پیشرفته تشخیص داده می‌شود و علیرغم درمان، نرخ بقای پائینی دارد. تومور مذکور معمولا با ترکیبی از عمل جراحی و شیمی‌درمانی، و گاهی اوقات پرتودرمانی درمان می‌شود. انواع مختلفی از داروهای شیمی‌درمانی برای درمان زنان قبل و پس از عمل جراحی (درمان‌های نئوادجوانت و ادجوانت (کمکی)) استفاده شده است.

در حال حاضر هیچ شواهدی برای تعیین اینکه هر قالبی از شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی، یا هر دو، در ترکیب با عمل جراحی برای طولانی شدن بقا و بهبود کیفیت زندگی یا سمیت بهتر است یا بدتر، وجود ندارد. این مرور نیاز به انجام مطالعاتی را با کیفیت خوب برای مقایسه رژیم‌های مختلف شیمی‌درمانی، قبل و پس از عمل جراحی، با یا بدون پرتودرمانی، برجسته‌ می‌کند. مطالعات چند-مرکزی، چند-ملیتی و مشترک با کیفیت خوب، برای بررسی این بیماری نادر مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما هیچ شواهدی را برای کمک به تصمیم‌گیری‌ها پیرامون رژیم‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی نئوادجوانت و ادجوانت، یا شیمی‌درمانی به‌تنهایی، برای زنان مبتلا به کارسینوسارکوم تخمدان نیافتیم. در حالت ایده‌آل، انجام یک RCT که از نوع مطالعات چند-مرکزی یا چند-ملیتی باشد، یا مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده با طراحی خوب که از تجزیه‌وتحلیل چند-متغیره برای تنظیم عدم تعادل‌های وضعیت پایه استفاده کنند، برای مقایسه روش‌های درمانی و ارتقای دانش فعلی مورد نیاز است. تحقیقات بیشتر پیرامون مسیرهای سیگنال‌دهی ژنتیکی و مولکولار ممکن است منجر به بهبود درک این زیر-نوع از تومور شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارسینوسارکوم تخمدان، که ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ (Mullerian) نیز نامیده می‌شود، یک تومور بدخیم ژنیکولوژیکی نادر است که حدود 1% یا کمتر از همه سرطان‌های تخمدان را تشکیل می‌دهد. در بیش از 80% موارد، این بیماری در زمان تشخیص، به خارج از تخمدان و داخل شکم گسترش یافته است. درمان اولیه به‌طور معمول، انجام جراحی سیتوریداکشن (cytoreduction)، پس از پرتودرمانی و شیمی‌درمانی یا شیمی‌درمانی به تنهایی بوده است. رژیم‌های درمانی که وارد شدند، عبارت بودند از: سیس‌پلاتین (cisplatin) به تنهایی؛ ترکیبی از دوکسوروبیسین (doxorubicin)، ایفوسفامید (ifosfamide)، داکاربازین (dacarbazine)، سیکلوفسفامید (cyclophosphamide)، تاکسول (taxol)؛ و ترکیبات مختلف دیگر. به نظر می‌رسد که اثربخشی این رژیم‌های مختلف، مختلط باشد. از این‌رو، این مساله باید روشن شود که درمان نئوادجوانت یا ادجوانت مطلوب پس از جراحی سیتوریداکشن برای این تومور نادر وجود دارد یا خیر. همچنین، از آنجایی که به نظر می‌رسد پیش‌آگهی کلی بیماری ضعیف است، بررسی مسائل کیفیت زندگی (QoL) مرتبط با درمان، به ویژه سمیت، از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی گزینه‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی ادجوانت و نئوادجوانت مختلف یا شیمی‌درمانی به‌تنهایی در ترکیب با عمل جراحی در مدیریت کارسینوسارکوم تخمدان.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه سرطان زنان در کاکرین (Cochrane Gynaecological Cancer Group)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL؛ Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE و EMBASE را تا فوریه 2012 جست‌وجو کردیم. همچنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده مقالات مربوط به نشست‌های علمی، و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم و با متخصصین این زمینه تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

ما به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) پرداختیم که شیمی‌درمانی و پرتودرمانی ادجوانت و نئوادجوانت، یا شیمی‌درمانی به‌تنهایی، را در زنان مبتلا به کارسینوسارکوم تخمدان (سارکوم ﺑﺪﺧﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﻟﺮﯾﻦ در تخمدان) مقایسه کردند. در صورت عدم وجود RCTها برای بحث، مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده (non-randomised studies; NRS) را نیز بررسی کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی این موضوع پرداختند که مطالعات بالقوه مرتبط، معیارهای ورود را داشتند یا خیر. هیچ کارآزمایی‌ای یافت نشد، و بنابراین هیچ داده‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نگرفت.

نتایج اصلی: 

استراتژی جست‌وجو 297 منبع منحصربه‌فرد را شناسایی کرد که همگی حذف شدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information