استفاده از وسایل بزرگ‌نمایی برای درمان اندودونتیک

سوال مطالعه مروری

آیا وسایل بزرگ‌نمایی میزان موفقیت درمان‌های کانال ریشه (درمان اندودونتیک) را افزایش می‌دهند؟

پیشینه

اندودونتیک (endodontic)، درمانی است که روی پالپ عفونی شده دندان انجام شده تا عفونت را خارج کرده و دردی را که ایجاد شده، بهبود بخشد. از آنجا که ابزار این نوع درمان پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده، این عمل به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده که باید وسایل بزرگ‌نمایی مورد استفاده قرار گیرند، با این امید که این ابزار پیامدهای درمان را برای بیماران بهبود می‌بخشند. انواع مختلفی از وسایل بزرگ‌نمایی موجود هستند که ممکن است توانایی آنها در افزایش موفقیت درمان‌ها متفاوت باشد. به هرحال، داده‌های اندکی در حمایت از استفاده از این وسایل یا کمک به تصمیم‌گیری دندانپزشکان برای انتخاب بهترین نوع آنها موجود است.

جست‌وجو

این نسخه، مرور منتشر شده در سال 2009 را به‌روز می‌کند. اما منابع علمی موجود را تا 13 اکتبر 2015 جست‌وجو کردیم.

نتایج کلیدی

ما هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود به این مرور را داشته باشند.

کیفیت شواهد

این مرور نشان داد که شواهدی برای ارزیابی این موضوع که وسایل بزرگ‌نمایی می‌توانند موفقیت درمان اندودونتیک را ارتقا دهند، وجود ندارند. بنابراین، نیاز به انجام پژوهش بیشتر برای کمک به متخصصان بالینی و بیماران، به منظور آگاهی داشتن برای انتخاب گزینه‌های درمانی، وجود دارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ مقاله‌ای در منابع علمی موجود شناسایی نشد که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشد. مشخص نیست، چرا و چه نوع وسیله بزرگ‌نمایی پیامد درمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، البته با در نظر گرفتن این موضوع که تعداد بالایی از عوامل می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت پروسیجر جراحی اندودونتیک داشته باشند. RCTهای طولانی‌مدت و با طراحی خوب بیشتری که بیانیه CONSORT (www.consort-statement.org/) را رعایت کرده باشند، باید انجام شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پس از معرفی اصول میکروسرجیکال در اندودنتیکس (endodontics) که دربرگیرنده روش‌های جدید برای درمان ریشه کانال است، امکان مشاهده محدوده جراحی ارتقای زیادی پیدا کرده است. دانستن این نکته مهم است که اگر استفاده از وسایل بزرگ‌نمایی مانند میکروسکوپ‌های جراحی، اندوسکوپ‌ها و لوپ‌های بزرگ‌نمایی برای عامل انجام دهنده جراحی، مزایای تکنیکال به همراه داشته باشد، برای بیمار هم از بابت ارتقای پیامدهای بالینی و رادیوگرافیک، سودمندی به ارمغان می‌آورد. این نسخه، مرور منتشر شده در سال 2009 را به‌روز می‌کند.

اهداف: 

ارزیابی و مقایسه تاثیرات درمان اندودونتیک انجام شده با کمک وسایل بزرگ‌نمایی در برابر درمان اندودونتیک بدون استفاده از وسایل بزرگ‌نمایی. هدف ما هم‌چنین مقایسه وسایل بزرگ‌نمایی با نوع دیگری است که در اندودونتیکس به کار می‌رود.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر جست‌وجو شدند: پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های گروه سلامت دهان در کاکرین (تا 13 اکتبر 2015)، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، 2015، شماره 9)؛ MEDLINE via OVID (از 1946 تا 13 اکتبر 2015)، و EMBASE via OVID (از 1980 تا 13 اکتبر 2015). مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی مؤسسات ملی سلامت ایالات متحده (http://clinicaltrials.gov) و پلت‌فرم پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت را برای یافتن کارآزمایی‌های در حال انجام جست‌وجو کردیم. در زمان جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک، هیچ محدودیتی از نظر زبان یا تاریخ انتشار مقاله وجود نداشت.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را انتخاب کردیم که به مقایسه درمان اندودونتیک، انجام شده با در برابر بدون یک یا چند وسیله بزرگ‌نمایی پرداخته بودند، هم‌چنین همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده که دو یا چند وسیله بزرگ‌نمایی را به عنوان درمان کمکی در درمان اندودونتیک به کار گرفته و مقایسه کرده بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما غربالگری نتایج جست‌وجو را به‌طور مستقل از هم و در دو نسخه انجام دادیم. مقالات کامل را برای کارآزمایی‌های بالقوه مرتبط به دست آوردیم. دستورالعمل‌های آماری سازمان همکاری کاکرین برای سنتز داده‌ها استفاده شدند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی، معیارهای ورود به این مرور را نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information