Upotreba povećala (lupe) za liječenje kanala korijena zuba (endodontsku terapiju)

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu istraženo je poboljšava li upotreba povećala (lupe) uspješnost liječenja korijenskih kanala (endodontska terapija)?

Dosadašnje spoznaje

Endodontska terapija je liječenje inficirane pulpe zuba u svrhu uklanjanja infekcije i boli koju upala uzrokuje. Kako su instrumenti za to liječenje postali kompliciraniji i precizniji, opće je prihvaćena praksa da se treba upotrebljavati povećalo (lupa) s očekivanjem da će se time poboljšati rezultati terapije. Postoje različite vrste lupa koje se mogu razlikovati po svojoj mogućnosti poboljšanja uspješnosti terapije. Međutim, postoji nedovoljno podataka za potvrđivanje upotrebe lupa, i za pomoć doktorima dentalne medicine za odlučivanje koja je najbolja za korištenje.

Pretraživanje literature

Ovo je obnovljena verzija Cochrane sustavnog pregleda koji je prvi put objavljen 2009. godine. Pretražena je literatura objavljena do 13.listopada 2015.

Ključni rezultati

U literaturi nisu pronađene nikakve kliničke studije koje su zadovoljile kriterije za uključenje u ovaj sustavni pregled literature.

Kvaliteta dokaza

Ovaj Cochrane sustavni pregled je pokazao da nema dokaza iz literature koji bi nam mogli pomoći u procjeni u da li upotreba lupe poboljšava uspješnost endodontske terapije. Stoga je potrebno provesti klinička istraživanja na tu temu kako bi liječnici i pacijenti donijeli bolje odluke o načinu liječenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Danica Belas
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information