تاثیرات مداخلات با هدف تغییر در مدت زمان مشاوره‌ها میان پزشکان خانواده و بیماران

سوال مطالعه مروری

آیا افزایش یا کاهش مدت زمانی که پزشکان مراقبت‌های اولیه به مشاوره با هر بیمار اختصاص می‌دهند، به نفع بیماران، پزشکان و نظام مراقبت سلامت است؟

پیشینه

اینکه پزشکان وقت کافی برای مشاوره با بیماران نداشته باشند، به یک نگرانی تبدیل شده است. پیشنهاد شده که اگر پزشکان و بیماران زمان بیشتری را به صحبت کردن با بیماران اختصاص دهند، آنگاه بیماران رضایت بیشتری درباره روند مراقبت خواهند داشت و به نحو بهتری با مشکلات خود مواجه خواهند شد، یا پزشکان به جای تجویز دارو، این امکان را می‌یابند تا درباره چگونگی تغییرات در شیوه زندگی، با بیماران خود بیشتر صحبت کنند.

ویژگی‌های مطالعه

پنج مطالعه را که در بریتانیا انجام شدند، شناسایی کردیم. در این مطالعات این موضوع بررسی شد که روش‌های تغییر در مدت زمان مشاوره، فایده‌ای برای پزشکان خانواده در بر خواهد داشت یا خیر. مطالعات در قالب یک یا چند شیوه انجام شدند، و تعداد قرارهای ملاقات بین 200 و 2957 مشاوره بود. چهار مطالعه تغییر زمان ملاقات را از 5 تا 15 دقیقه مقایسه کرده، و یک مطالعه مشاوره‌های کوتاه‌مدت را در برابر طولانی‌مدت، با یا بدون درمان، برای بیماران بدون تشخیص مقایسه کرد.

نتایج کلیدی

در تمام مطالعات، تغییرات کوتاه‌مدت در مدت زمان مشاوره اختصاص داده شده به هر بیمار بررسی شد. میزان اطمینان ما به نتایج به دست آمده از این مطالعات بسیار اندک است. در نتیجه، مطمئن نیستیم که تغییر در مقاطع زمانی قرار ملاقات، به افزایش عملی مدت زمان مشاوره، تعداد ارجاعات و بررسی‌های درخواست شده از سوی پزشک، و هم‌چنین تعداد داروهای تجویز شده، منجر می‌شود یا خیر. به همین ترتیب، مشخص نیست که بیماران در خصوص میزان مراقبت‌های سلامت دریافت شده، هنگامی که قرار ملاقات آنها طولانی‌تر می‌شود، رضایت بیشتری دارند یا خیر. در هیچ یک از این مطالعات، گزارشی در خصوص منابع مرتبط با افزودن بر مدت زمان قرارهای ملاقات دیده نشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان

در حال حاضر شواهد کافی در دست نیست تا بگوییم تغییر در مدت زمانی که پزشکان به بیماران خود مشاوره می‌دهند، مزایایی به همراه دارد یا خیر.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای تایید یا رد سیاست تغییر در مدت زمان مشاوره‌های پزشکان مراقبت‌های اولیه، شواهد کافی در اختیار نداریم. اگر گزارشی از کارآزمایی‌های با کیفیت بالا در آینده به دست آید، این امکان وجود دارد که این یافته‌ها تغییر کنند. لازم است تا کارآزمایی‌های بیشتری با محوریت پیامدهای سلامت و هزینه-اثربخشی به انجام برسند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مطالعات مشاهده‌ای، حاکی از وجود تفاوت در فرآیند و پیامد میان مشاوره‌های پزشکان مراقبت‌های اولیه هستند که متوسط مدت زمان مشاوره آنان با یکدیگر متفاوت است. علت این تفاوت‌ها ممکن است خود-خواسته و بر حسب انتخاب خود پزشک باشد. این نخستین به‌روزرسانی از مرور اصیل است.

اهداف: 

بررسی تاثیرات مداخلات بر تغییر مدت زمان مشاوره‌های پزشکان مراقبت‌های اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را تا 4 ژانویه 2016 جست‌وجو کردیم: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ ClinicalTrials.gov و پلتفرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های غیر تصادفی‌سازی و کنترل شده مربوط به مداخلات برای تغییر مدت زمان مشاوره‌های پزشکان مراقبت‌های اولیه.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کرده و با استفاده از معیارهای مورد توافق به ارزیابی خطر سوگیری (bias) در مطالعات پرداختند و اختلاف‌نظرها را با گفت‌وگو حل‌وفصل کردند. تلاش کردیم با نویسندگان مطالعات اولیه که جای خالی داده‌ها در آنها مشهود بود، تماس بگیریم. با توجه به ناهمگونی مطالعات، از روش متاآنالیز (meta-analysis) استفاده نکردیم. با به‌کارگیری روش درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE)، میزان قطعیت شواهد را برای مهم‌ترین پیامدها ارزیابی کرده و نتایج به دست آمده را در یک خلاصه توصیفی (narrative summary) ارائه دادیم.

نتایج اصلی: 

پنج مطالعه دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. همه مطالعات در انگلستان انجام شدند، که طی آنها تغییرات کوتاه‌‌مدت در مدت زمان مشاوره اختصاص داده شده به هر بیمار بررسی شد. به‌طور کلی، میزان اطمینان ما در خصوص نتایج به دست آمده در سطح بسیار پائین بود؛ بیشتر مطالعات، خطر بالای سوگیری (bias) داشتند، به ویژه به علت تخصیص غیر تصادفی شرکت‌کنندگان و فقدان داده‌ها درباره خصوصیات شرکت‌کنندگان و اندازه کوچک حجم نمونه‌ها. بر اساس شواهدی با قطعیت بسیار پائین، مطمئن نیستیم که تغییر دادن مدت زمان ملاقات پزشک و بیمار باعث افزایش مدت زمان مشاوره برای مراقبت‌های اولیه، تعداد ارجاعات و بررسی‌ها، نسخه‌ها، یا رضایت بیمار می‌شود یا خیر. در هیچ یک از مطالعات، گزارشی از تاثیرات ناشی از تغییر در مدت زمان مشاوره در خصوص کاربرد منابع مشاهده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information