Postupci za promjenu trajanja savjetovanja pacijenata s liječnikom obiteljske medicine

Istraživačko pitanje

Može li produljenje ili skraćenje trajanja savjetovanja s liječnikom obiteljske medicine biti korisno za bolesnike, liječnike ili zdravstveni sustav?

Dosadašnje spoznaje

Liječnici obiteljske prakse obično nemaju dovoljno vremena za savjetovanje s pacijentom. Pretpostavka je da će dostatno vrijeme za razgovor s bolesnicima povećati zadovoljstvo zdravstvenom skrbi, boljom zdravstvenom skrbi te uštedom na lijekovima i boljim ishodom promjena životnih navika.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature nađeno je 5 studija provedenih u Velikoj Britaniji koje su ispitivale može li promjena duljine trajanja razgovora s liječnikom obiteljske medicine imati kakve koristi. Istraživanja su provedena u ustanovama s jednim ili više liječnika, a broj pregleda je bio u rasponu od 200 do 2957. U 4 studije je ispitana promjena trajanja razgovora od 5 na 15 minuta, a jedna studija je usporedila kratki ili dugi razgovor sa ili bez liječenja za bolesnike bez dijagnoze.

Ključni rezultati

Sve studije su ispitale kratkoročne promjene u trajanju razgovora s pojedinačnim bolesnikom. Pouzdanost tih rezultata je vrlo niska. Stoga nije moguće zaključivanje o učinku promjene trajanja razgovora s liječnikom na duljinu savjetovanja, broj posjeta, broj uputnica i pretraga te količinu lijekova koji se propisuju. Isto tako nije jasno jesu li pacijenti zadovoljniji zdravstvenim sustavom nakon produljenja trajanja razgovora s liječnikom. Ispitivanja nisu prikazala troškove povezane s produljenjem savjetovanja s liječnikom.

Zaključci autora

Dokazi su nedostatni za zaključivanje o korisnom učinku promjene trajanja savjetovanja s liječnikom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information