درمان‌هایی برای مبارزه با عفونت‌های قارچی مسبب وقوع آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

سوال مطالعه مروری

قصد داشتیم تا شواهدی را در رابطه با تاثیر درمان‌ها برای مبارزه با عفونت‌های قارچی که باعث آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک (allergic bronchopulmonary aspergillosis; ABPA) در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (cystic fibrosis) می‌شوند، مرور کنیم.

پیشینه

ABPA عبارت است از واکنش آلرژیک ریه به نوعی قارچ (معمولا آسپرژیلوس فومیگاتوس (Aspergillus fumigatus)) در برخی از افراد مبتلا به فیبروز سیستیک. این وضعیت باعث ایجاد سرفه و خس‌خس سینه و گاهی تب می‌شود. اگر ABPA درمان نشود، می‌تواند منجر به آسیب‌های طولانی-مدت ریه شود. این حالت معمولا با دوز بالای کورتیکواستروئیدها (که به عنوان استروئیدها شناخته می‌شوند) درمان می‌شود. با این حال، اثبات نشده که کورتیکواستروئیدها می‌توانند در طولانی-مدت از تخریب عملکرد ریه توسط این بیماری پیشگیری کنند. هم‌چنین مصرف طولانی-مدت کورتیکواستروئیدها با برخی عوارض جانبی جدی مرتبط است. درمان قارچی که عامل ABPA است، می‌تواند جایگزین استفاده از دوزهای بالای کورتیکواستروئیدها برای مبارزه با واکنش‌های آلرژیک باشد. ‌این یک نسخه به‌روز شده از مرور منتشر شده قبلی است.

تاریخ جست‌وجو

شواهد تا 28 سپتامبر 2021 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی‌ای را برای ورود به این مرور نیافتیم.

‌نتایج کلیدی

شواهد کافی برای ما در جهت توصیه به استفاده از درمان ضد-قارچی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک و ABPA وجود ندارد.

برای ارزیابی تاثیرات کورتیکواستروئیدها در این جمعیت در طولانی-مدت و کوتاه‌-مدت، به انجام کارآزمایی‌ها نیاز داریم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر، هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای وجود ندارد که استفاده از درمان‌های ضد-قارچی را برای درمان ABPA در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک ارزیابی کرده باشد، اگرچه یک کارآزمایی در حال انجام است.

برای ارزیابی مناسب استفاده از کورتیکواستروئیدها در افراد مبتلا به ABPA و فیبروز سیستیک، انجام کارآزمایی‌هایی با معیارهای واضح پیامد مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آسپرژیلوس برونکوپولمونری آلرژیک (allergic bronchopulmonary aspergillosis; ABPA) نوعی واکنش آلرژیک است به کلونیزاسیون (colonisation) قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس (Aspergillus fumigatus) در ریه‌ها و حدود 10% از افراد مبتلا به فیبروز سیستیک (cystic fibrosis) را درگیر می‌کند. ABPA با کاهش سریع عملکرد ریه ارتباط دارد. دوزهای بالای کورتیکواستروئیدها درمان اصلی ABPA هستند؛ اگر چه مزایای طولانی-مدت آنها مشخص نیست، و عوارض جانبی متعدد آنها به خوبی مستند شده است. گروهی از ترکیبات، به نام آزول‌ها (azoles)، علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس فعالیت می‌کنند و به عنوان درمان جایگزین برای ABPA پیشنهاد شده‌اند. از این گروه، ایتراکونازول (itraconazole) بیشترین فعالیت را علیه عفونت نشان می‌دهد. یک ترکیب ضد-قارچی دیگر، آمفوتریسین (amphotericin) B، به صورت اسپری برای درمان عفونت تهاجمی با آسپرژیلوس فومیگاتوس تجویز شده و ممکن است برای درمان ABPA نیز مفید باشد. درمان ضد-قارچی برای ABPA در فیبروز سیستیک باید مورد بررسی قرار گیرد. ‌این یک نسخه به‌روز شده از مرور منتشر شده قبلی است.

اهداف: 

این مرور با هدف بررسی فرضیه‌هایی انجام شد مبنی بر اینکه مداخلات ضد-قارچی برای درمان ABPA در فیبروز سیستیک:
1. وضعیت بالینی را در مقایسه با دارونما (placebo) یا درمان استاندارد (بدون دارونما) بهبود می‌بخشند؛ و
2. عوارض جانبی غیر-قابل قبول ندارند.

اگر مزیتی نشان داده شد، قصد داشتیم بهترین درمان، مدت زمان و دوز درمان ضد-قارچی را ارزیابی کنیم.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه فیبروز سیستیک و اختلالات ژنتیکی در کاکرین را جست‌وجو کردیم که شامل منابع شناسایی شده از جست‌وجو در بانک اطلاعاتی جامع الکترونیکی، جست‌وجوهای دستی در مجلات مرتبط و کتاب‌های چکیده از خلاصه مقالات کنفرانس‌ها بود. تاریخ آخرین جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه به 28 سپتامبر 2021 بازمی‌گشت.

پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام را جست‌وجو کردیم، آخرین بار در 11 مارچ 2022.

پیش از این، در مورد کارآزمایی‌های منتشر نشده احتمالی با شرکت‌های داروسازی نیز تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده منتشر شده یا منتشر نشده، که در آنها درمان‌های ضد-قارچ با دارونما یا عدم-درمان مقایسه شدند، یا مواردی که دوزهای مختلف یک درمان برای درمان ABPA در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مورد استفاده قرار گرفتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

جست‌وجوها شش کارآزمایی را شناسایی کردند؛ هیچ یک از آنها معیارهای ورود را به مرور نداشتند.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده کاملی در این مرور گنجانده نشد. در حال حاضر یک کارآزمایی در حال انجام وجود دارد، که ممکن است آن را برای ورود به نسخه به‌روز شده آتی، واجد شرایط بدانیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information