پیشگیری و درمان عفونت‌های قارچی با نیستاتین در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی شدید

افراد تحت شیمی‌درمانی سرطان، دریافت کنندگان پیوند یا مبتلا به ایدز در معرض خطر ابتلا به عفونت قارچی قرار دارند. این عفونت‌ها می‌توانند تهدید کننده حیات باشند، به خصوص زمانی که در سراسر بدن پخش شوند. نیستاتین گاهی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه معمول یا به عنوان درمان در این بیماران تجویز می‌شود. این مرور نشان داد که نیستاتین بهتر از دارونما (عدم درمان) نبود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

نمی‌توان نیستاتین را برای پروفیلاکسی یا درمان عفونت‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی توصیه کرد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

داروی نیستاتین (nystatin) گاهی به صورت پروفیلاکتیک در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی شدید یا در درمان عفونت قارچی در چنین بیمارانی استفاده می‌شود، اگرچه تاثیر آن مبهم به نظر می‌رسد.

اهداف: 

ارزیابی این موضوع که نیستاتین هنگام تجویز پروفیلاکتیک یا درمانی برای بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی شدید، باعث کاهش موربیدیتی و مورتالیتی در آنها می‌شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

PubMed را از سال 1966 تا 7 جولای 2014 و فهرست منابع مقالات شناسایی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده که نیستاتین را با دارونما (placebo)، گروه کنترل درمان نشده، فلوکونازول (fluconazole) یا آمفوتریسین (amphotericin) B مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها در مورد مورتالیتی، عفونت قارچی مهاجم و کلونیزاسیون توسط هر دو نویسنده به‌طور مستقل از هم استخراج شدند. یک مدل اثرات تصادفی (random-effects model) استفاده شد، مگر اینکه مقدار P برای آزمون ناهمگونی بیشتر از 0.10 بود.

نتایج اصلی: 

تعداد 14 کارآزمایی (1569 بیمار) وارد شدند. این داروها در 12 کارآزمایی‌ به صورت پیشگیرانه و در دو کارآزمایی به عنوان درمان تجویز شدند. یازده کارآزمایی‌ بر لوکمی حاد، سرطان تو-پُر (solid)، یا دریافت کنندگان مغز استخوان انجام شدند؛ یک مورد در بیماران دریافت کننده پیوند کبد؛ یک مورد در بیماران بدحال جراحی و تروما؛ و یک مورد در بیماران مبتلا به ایدز، صورت گرفتند. نیستاتین با دارونما در سه کارآزمایی‌، با فلوکونازول در 10 کارآزمایی، و با آمفوتریسین B در یک کارآزمایی مقایسه شد؛ دوز از 0.8 MIE تا 72 MIE در روز متغیر بوده و 2 میلی‌گرم/کیلوگرم/روز در فرمولاسیون لیپوزومی بود. تاثیر نیستاتین مشابه اثر دارونما بر کلونیزاسیون قارچی گزارش شد (نسبت خطر (relative risk): 0.85؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.65 تا 1.13). تفاوت آماری معنی‌داری بین فلوکونازول و نیستاتین در میزان مورتالیتی وجود نداشت (RR: 0.75؛ 95% CI؛ 0.54 تا 1.03) در حالی که فلوکونازول در پیشگیری از بروز عفونت قارچی مهاجم (RR: 0.40؛ 95% CI؛ 0.17 تا 0.93) و کلونیزاسیون (RR:0.50؛ 95% CI؛ 0.36 تا 0.68) موثرتر بود. در یک کارآزمایی‌ کوچک که آمفوتریسین B را با نیستاتین لیپوزومی مقایسه کرد، هیچ عفونت قارچی اثبات شده‌ای وجود نداشت. اگر سه مطالعه‌ای که در بیماران سرطانی انجام نشدند، کنار گذاشته شوند، نتایج بسیار مشابه بودند. برای به‌روزرسانی‌های 2011 و 2014، هیچ کارآزمایی بیشتری برای گنجاندن شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information