پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های قارچی در بیماران سرطانی با داروهای ضد قارچ

بیماران سرطانی که شیمی‌درمانی یا پیوند مغز استخوان دریافت می‌کنند، در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های قارچی قرار دارند. این عفونت‌ها می‌توانند تهدید کننده زندگی باشند، به خصوص زمانی که در سراسر بدن پخش شوند. بیمارانی که تعداد گلبول‌های سفید پائین دارند (نوتروپنی) به ویژه در معرض خطر هستند. داروهای ضد قارچ اغلب به عنوان یک اقدام پیشگیرانه معمول، یا زمانی که افراد در معرض خطر ابتلا به تب هستند، تجویز می‌شوند. این مرور نشان داد که آمفوتریسین B داخل وریدی می‌تواند تعداد موارد مرگ‌ومیر را کاهش دهد. سه تا از داروها، آمفوتریسین B، فلوکونازول و ایتراکونازول، عفونت‌های قارچی را کاهش دادند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

آمفوتریسین B داخل وریدی تنها عامل ضد قارچی بود که مورتالیتی کل را کاهش داد. بنابراین زمانی که درمان پیشگیرانه یا تجربی ضد قارچی در بیماران سرطانی مبتلا به نوتروپنی الزامی می‌شود، باید ترجیح داده شود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت قارچی سیستمیک به عنوان یکی از علل مهم موربیدیتی و مورتالیتی در بیماران سرطانی، به ویژه بیماران مبتلا به نوتروپنی، در نظر گرفته می‌شود. داروهای ضد قارچ اغلب به صورت پروفیلاکتیک یا تجربی برای بیماران مبتلا به تب مداوم تجویز می‌شوند.

اهداف: 

ارزیابی اینکه داروهای ضد قارچ رایج باعث کاهش مورتالیتی در بیماران سرطانی مبتلا به نوتروپنی می‌شوند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

PubMed را از سال 1966 تا 7 جولای 2014 و فهرست منابع مقالات شناسایی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده از آمفوتریسین B، فلوکونازول، کتوکونازول، میکونازول، ایتراکونازول یا وریکونازول، در مقایسه با دارونما (placebo) یا عدم درمان در بیماران سرطانی مبتلا به نوتروپنی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن کارآزمایی و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی کرده، و داده‌ها را استخراج و خلاصه کردند.

نتایج اصلی: 

بیست و دو کارآزمایی شامل 4287 بیمار وارد شدند. درمان پیشگیرانه یا تجربی با آمفوتریسین B مورتالیتی کل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد (خطر نسبی (RR): 0.69؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.50 تا 0.96)، در حالی که RRهای برآورد شده برای فلوکونازول، کتوکونازول، میکونازول، و ایتراکونازول نزدیک به 1.00 بودند. هیچ کارآزمایی واجد شرایطی با وریکونازول یافت نشد. آمفوتریسین B و فلوکونازول میزان مورتالیتی ناشی از عفونت قارچی را کاهش دادند (به ترتیب، RR: 0.45؛ 95% CI؛ 0.26 تا 0.76 و RR: 0.42؛ 95% CI؛ 0.24 تا 0.73). بروز عفونت قارچی مهاجم با تجویز آمفوتریسین B (RR: 0.41؛ 95% CI؛ 0.24 تا 0.73)، فلوکونازول (RR: 0.39؛ 95% CI؛ 0.27 تا 0.57) و ایتراکونازول (RR: 0.53؛ 95% CI؛ 0.29 تا 0.97) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، اما نه با کتوکونازول یا میکونازول. تخمین اثرگذاری مداخله برای آن 13 کارآزمایی که پنهان‏‌سازی تخصیص (allocation concealment) کافی داشتند و کورسازی شده بودند، مشابه هم گزارش شد. نحوه ارائه گزارش از آسیب‌های ناشی از مداخله از یک کارآزمایی به کارآزمایی دیگر بسیار متغیر بود، به طوری که امکان بررسی اجمالی معنی‌دار فراهم نشد. برای به‌روزرسانی‌های 2011 و 2014، هیچ کارآزمایی بیشتری برای گنجاندن شناسایی نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information