نقش طب سوزنی در مدیریت بالینی آسم مزمن

طب سوزنی، یک روش درمانی نشات گرفته از طب سنتی چینی است. این روش شامل تحریک نقاط مشخص‌شده‌ای روی پوست (عمدتا با وارد کردن سوزن) است. هدف از انجام این مرور، آن بود که بدانیم شواهدی از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده وجود دارد که نشان ‌دهد بیماران مبتلا به آسم از طب سوزنی سود می‌برند یا خیر. مطالعات گنجانده‌شده در این مرور، کیفیت متغیر و نتایج متناقضی داشتند. پژوهش آتی باید متمرکز باشد روی این موضوع که یک جزء غیر-اختصاصی از طب سوزنی وجود دارد که برای دریافت‌کنندگان این درمان مفید باشد یا خیر. نه تنها باید یک ارزیابی از درمان با دارونما داشته باشیم، بلکه در مورد «عدم-درمان» نیز باید ارزیابی صورت گیرد. بر اساس شواهد فعلی، اطلاعات کافی برای ارائه توصیه‌هایی در مورد ارزش طب سوزنی به عنوان درمانی برای آسم وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای ارائه توصیه‌هایی در مورد ارزش طب سوزنی در درمان آسم وجود ندارد. انجام پژوهش بیشتر، نیاز به در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و انواع مختلف طب سوزنی دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

طب سوزنی به‌طور سنتی برای درمان آسم در چین استفاده می‌شود و به‌طور فزاینده‌ای برای این منظور در سطح بین‌المللی کاربرد پیدا کرده است.

اهداف: 

هدف این مرور، ارزیابی تاثیرات طب سوزنی در درمان آسم یا نشانه‌های شبه-آسم بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت تخصصی گروه راه‌های هوایی در کاکرین (آخرین جست‌وجو در آگوست 2008)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌های رشته پزشکی تکمیلی (طب مکمل) کاکرین، AMED، و فهرست‌ منابع مقالات را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین با کارشناسان و پژوهشگران در زمینه تحقیقات پزشکی تکمیلی (طب مکمل) و جایگزین، تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده و احتمالا تصادفی‌سازی شده که از سوزن طب سوزنی یا دیگر اشکال شبیه‌سازی طب سوزنی استفاده کردند. هر شکلی از درمان کنترل (عدم-درمان علاوه بر درمان متداول آسم، مداخلات ساختگی یا دارونما، مداخلات مقایسه‌کننده فعال) در نظر گرفته شد. مطالعات در صورتی وارد شدند که پیامد مورد نظر را طی یک هفته یا بیشتر ارزیابی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

حداقل دو مرورگر به‌طور مستقل از هم، کیفیت کارآزمایی‌ را ارزیابی کردند. یک مرورگر حاذق در طب سوزنی، کفایت طب سوزنی فعال و ساختگی مورد استفاده را در این مطالعات ارزیابی کرد. برای دریافت اطلاعات ازدست‌رفته، با نویسندگان کارآزمایی‌ها تماس گرفته شد.

نتایج اصلی: 

دوازده مطالعه شامل 350 شرکت‌کننده، معیارهای ورود را به این مرور داشتند. روش گزارش‌دهی کارآزمایی، ضعیف بود و کیفیت کارآزمایی برای تعمیم یافته‌ها، ناکافی تلقی شد. در نوع طب سوزنی فعال و ساختگی، پیامدهای اندازه‌گیری شده و مقاطع زمانی ارائه شده، تنوع وجود داشت. نقاط مورد استفاده در بازوی ساختگی برخی از مطالعات، طبق طب سنتی چینی برای درمان آسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. دو مطالعه، از استراتژی‌های درمانی فردی‌شده و یک مطالعه از یک استراتژی ترکیبی با فرمول طب سوزنی علاوه بر نقاط فردی‌شده استفاده کردند. در مقایسه با طب سوزنی ساختگی، تاثیراتی با اهمیت آماری یا بالینی مرتبطی برای طب سوزنی یافت نشد. داده‌های به دست آمده از دو مطالعه کوچک در مورد عملکرد ریه، ادغام شدند (FEV1 پس از درمان: تفاوت میانگین (MD) استاندارد شده: 0.12؛ 95% فاصله اطمینان: 0.31- تا 0.55).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information