Akupunktura za kroničnu astmu

Akupunktura je terapija koja potječe iz tradicionalne kineske medicine. Sastoji se od stimulacije definiranih točaka na koži (uglavnom umetanjem igala). Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti ima li dokaza iz randomiziranih kontroliranih pokusa da akupunktura može pomoći oboljelima od astme. Studije uključene u ovaj Cochrane sustavni pregled bile su različite kvalitete i nisu imale dosljedne rezultate. Buduća istraživanja trebala bi se usredotočiti na analizu postoji li nespecifična komponenta akupunkture koja može pomoći onima koji primaju tu terapiju. Trebalo bi procijeniti ne samo usporedbu s placebom nego i usporedbu s "nikakvom terapijom". Nema dovoljno dokaza za donošenje preporuka o vrijednosti akupunkture za liječenje astme temeljem trenutnih dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information