Cochrane Innovations

Co děláme?
Cochrane Innovations rozvíjí obchodní příležitosti jménem organizace Cochrane. V souladu s hlavními zásadami, posláním a strategickými cíli Cochrane, vytváříme produkty a služby, které pomáhají odborníkům ve zdravotnictví, vědeckým pracovníkům, tvůrcům zdravotní politiky a uživatelům zdravotní péče dělat rozhodnutí založená na důkazech.

Jak to děláme?
Naším posláním je podporovat cíl celé organizace Cochrane, spočívající v zavedení modelu otevřeného přístupu k publikovaným systematickým přehledům Cochrane. Za tímto účelem vyvíjíme nové produkty a služby, které by mohly generovat příjmy na podporu činností organizace Cochrane. Komerční model Cochrane Innovations je nastaven tak, že veškeré zisky jsou vráceny zpět a použity na zajištění finanční stability naší mateřské organizace. Tímto se i nadále může Cochrane zaměřit především na vytváření svých systematických přehledů.

Více informací o naší práci a o našich plánech do budoucna naleznete v našem dokumentu Strategie.

Pro koho je Cochrane Innovations určeno?
Tvoříme produkty pro vědecké pracovníky, odborníky ve zdravotnictví, tvůrce zdravotnických politik, ale také pro pacienty - tedy celou zdravotnickou komunitu - zaměřené na odkrývání důkazů , které se snažíme udělat přístupnější, použitelnější a celkově relevantnější pro využití v praxi. Úzce spolupracujeme s uživateli vědeckých informací o zdraví s cílem vyvíjet takové produkty, jenž budou podporovat rozvoj znalostí a přinášet praktický užitek.

Produkty

Probíhající výzkum
Cochrane Innovations se nyní zabývá následujícími projekty:

Kdo jsme?
Jsme malý tým, který spolupracuje s kolegy z Cochrane z celého světa na zlepšování a podporování inovací a tvořivosti napříč celou naší organizací. Náš tým tvoří: Charlotte Pestridge, CEO; Karla Soares-Weiser, Deputy Editor in Chief; Roger Tritton, Senior Product Development Manager; and Giulia Boselli, Product Development Manager. Celý tým úzce spolupracuje se čtyřmi řediteli - Lornou Becker, Karen New, Denisou Thomson a Markem Wilsonem.

Cochrane Innovations Limited je registrována ve Velké Británii a je dceřinnou obchodní společností organizace Cochrane.

Stále hledáme nové nápady. Pokud máte vlastní návrh nebo se zajímáte o možnost spolupráce na našich projektech, bližší informace Vám podá Giulia Boselli na innovations@cochrane.org.

Sdílet/uložit