การจำกัดเวลาที่คุณรับประทาน (การอดอาหารเป็นระยะ) ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่

โรคหัวใจและหลอดเลือดคืออะไร

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน และการมีน้ำหนักเกินเป็นปัจจัยเสี่ยงของ CVD ซึ่งหมายความว่าจะเพิ่มโอกาสในการเกิด CVD, CVD มักสามารถป้องกันได้ด้วยวิถีชีวิตที่ทำให้สุขภาพดี เช่นการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสม หรือลดน้ำหนักหากจำเป็น

การควบคุมการรับประทานอาหาร

บางคนเลือกที่จะลดน้ำหนักด้วยการควบคุมการรับประทานอาหาร ตัวอย่างเช่น โดยการกินไขมันให้น้อยลง หรือลดจำนวนแคลอรี่ที่กิน การอดอาหารเป็นระยะ เป็นการควบคุมเพื่อลดน้ำหนักประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการกินและการอดอาหาร (ไม่กินอาหาร) ไม่ได้จำกัดอาหารที่คุณกิน แต่จำกัดเวลาที่คุณสามารถกินได้ รูปแบบการรับประทานอาหารในการอดอาหารเป็นระยะ ได้แก่ การอดอาหาร 1 หรือ 2 วันในแต่ละสัปดาห์ อดอาหารวันเว้นวัน หรือกินเฉพาะบางช่วงเวลา และอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงทุกวัน

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการอดอาหารเป็นระยะกำลังเป็นที่นิยม เราต้องการทราบว่าการอดอาหารเป็นระยะสามารถลดหรือป้องกัน CVD ได้หรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นการศึกษาที่ทดสอบการอดอาหารเป็นระยะ ๆ กับ 'การกินตามปกติ' (กินอาหารอะไรก็ได้ที่ต้องการ เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ) หรือกับอาหารที่ 'จำกัดพลังงาน' (จำกัดจำนวนแคลอรี่ที่กิน)

เราต้องการค้นหาว่าการอดอาหารเป็นระยะ ส่งผลต่อการเสียชีวิต การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลวหรือไม่ นอกจากนี้เรายังดูด้วยว่าการอดอาหารเป็นระยะ ส่งผลต่อน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือดหรือไม่

วันที่ค้นข้อมูล: เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่ถึง 12 ธันวาคม 2019

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 26 รายการ จากนั้นเราใช้ผลจากการศึกษา 18 รายการเพื่อเปรียบเทียบการคุมอาหารที่แตกต่างกัน การศึกษา 18 รายการ รวมผู้ใหญ่ 1125 คน (อายุมากกว่า 18 ปี) บางคนในการศึกษามีปัจจัยเสี่ยงต่อ CVD และบางคนไม่มีปัจจัยเสี่ยง การศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย มีการศึกษา 2 รายการได้รับทุนจากบริษัทที่ผลิตอาหารลดน้ำหนัก

การศึกษาเปรียบเทียบการอดอาหารเป็นระยะ กับการรับประทานอาหารตามปกติ (ใน 7 การศึกษา); อาหารจำกัดพลังงาน (8 การศึกษา); และอาหารที่กินตามปกติ และอาหารจำกัดพลังงาน (3 การศึกษา) การศึกษาใช้เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 6 เดือน รายงานผลลัพธ์หลังจาก 3 เดือน (ระยะสั้น) และระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน (ระยะกลาง)

เราไม่พบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเสียชีวิต การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลว

เราพบว่าคนอาจลดน้ำหนักได้มากขึ้นโดยการอดอาหารเป็นระยะ ๆ มากกว่าการรับประทานอาหารตามปกติในช่วง 3 เดือน (หลักฐานจากการศึกษา 7 รายการ ใน 224 คน) แต่ไม่ลดเมื่อเทียบกับอาหารที่จำกัดพลังงานเป็นเวลา 3 เดือน (10 การศึกษา ใน 719 คน) หรือนานกว่านั้น (3 ถึง 12 เดือน 4 การศึกษา 279 คน)

นอกจากนี้เรายังพบว่าการอดอาหารเป็นระยะไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารตามปกติในช่วง 3 เดือน (3 การศึกษา ใน 95 คน); อาหารจำกัดพลังงานในช่วง 3 เดือน (9 การศึกษา ใน 582 คน); หรืออาหารที่จำกัด พลังงานในช่วง 3 ถึง 12 เดือน (4 การศึกษา ใน 279 คน)

น้ำหนักที่ลดและการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลในเลือดที่รายงานในการศึกษามีเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ถือว่ามีนัยสำคัญทางคลินิก

มีงานวิจัยเพียง 4 รายการเท่านั้นที่รายงานผลที่ไม่พึงประสงค์ของการอดอาหารเป็นระยะ ๆ: บางคนที่มีส่วนร่วมรายงานว่ามีอาการปวดศีรษะเล็กน้อย มีงานวิจัยเพียงรายการเดียวที่รายงานเกี่ยวกับความสุขสบาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคะแนนความสุขสบายทางกายภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของเรา

เราไม่เชื่อมั่นในผลลัพธ์ของเรา เราพบข้อจำกัดในวิธีการออกแบบ ดำเนินการและรายงานการศึกษา; และในบางการศึกษาผลการศึกษามีความหลากหลายหรือไม่สอดคล้องกัน ผลลัพธ์เหล่านี้น่าจะมีเปลี่ยนแปลงหากมีหลักฐานเพิ่มเติม

ใจความสำคัญ

เราไม่พบหลักฐานที่เชื่อมั่นเพียงพอที่จะทราบว่าการอดอาหารเป็นระยะสามารถป้องกัน CVD ได้หรือไม่ เราพบว่าการอดอาหารเป็นระยะอาจช่วยให้ลดน้ำหนักได้มากกว่าการกินอาหารตามปกติ (ไม่ใช่การอดอาหาร) แต่มีผลคล้ายกับการรับประทานอาหารที่จำกัดพลังงาน เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทดสอบประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการอดอาหารเป็นระยะ และเพื่อทดสอบว่าอาจส่งผลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตหรือเป็นโรค CVD

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การอดอาหารเป็นระยะ ๆ ถูกมองว่าดีกว่าการกินอาหารแบบตามใจในการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกระหว่าง IF และ CER ในการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยง cardiometabolic เพื่อลดความเสี่ยงของ CVD จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการวิเคราะห์ประโยชน์-ความเสี่ยงของ IF ในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (เช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือความผิดปกติของการรับประทานอาหาร) รวมถึงผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาว เช่นการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและกล้ามเนื้อหัวใจตาย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค ซึ่งรวมถึงคำแนะนำเช่นการเพิ่มการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่สมดุลเพื่อสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การอดอาหารเป็นระยะ ๆ (IF) เป็นแผนการรับประทานอาหารที่ได้รับความนิยมซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำกัดปริมาณแคลอรี่ในบางวันของสัปดาห์ เช่นการอดอาหารแบบสลับวัน และการอดอาหารเป็นระยะ และการจำกัดการรับประทานเป็นจำนวนชั่วโมงในวันนั้น ๆ หรือที่เรียกว่าการกินอาหารแบบจำกัดเวลา IF กำลังได้รับการวิจัยเพื่อดูประโยชน์ และการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมจำนวนมากได้พิจารณาถึงประโยชน์ในการป้องกัน CVD

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินบทบาทของ IF ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของ CVD ในผู้ที่มีหรือไม่มี CVD ก่อนหน้านี้

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2019 เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE และ Embase นอกจากนี้เรายังค้นหาการลงทะเบียนการทดลอง 3 รายการและค้นหาเอกสารอ้างอิงของงานวิจัยที่รวบรวมเข้ามา นอกจากนี้ยังมีการดูการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่เปรียบเทียบ IF กับการกินอาหารตามต้องการ (กินเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการจำกัด แคลอรี่ที่เฉพาะเจาะจง) หรือการจำกัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง (CER) ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและรวมถึงผู้ที่มีและไม่มีปัจจัยเสี่ยงของ cardiometabolic การอดอาหารเป็นระยะ แบ่งออกเป็นการอดอาหารแบบสลับวัน การอดอาหารแบบสลับวันที่ปรับเปลี่ยน การอดอาหารเป็นระยะและการกินอาหารแบบจำกัดเวลา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 5 คนเลือกการศึกษาสำหรับการรวมและคัดลอกข้อมูลโดยอิสระต่อกัน ผลลัพธ์หลักได้แก่ การตายจากทุกสาเหตุ การตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหัวใจล้มเหลว ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและกลูโคส นอกจากนี้ ผลข้างเคียง เช่น อาการปวดศีรษะ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตก็มีส่วนด้วย สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง จะมีการคำนวณค่าเฉลี่ยของความแตกต่างรวม (MD) (ที่มีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs)) เราติดต่อผู้วิจัยของการศึกษานั้น ๆ เพื่อขอข้อมูลที่ขาดหายไป เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นของเราพบรายงาน 39,165 รายการหลังจากลบรายการที่ซ้ำกัน จากสิ่งนี้ มีการศึกษา 26 รายการเป็นไปตามเกณฑ์ของเราและ 18 รายการรวมอยู่ในการวิเคราะห์ pooled analysis การศึกษา 18 รายการ มีผู้เข้าร่วม 1125 คนและ ติดตามผลลัพธ์ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ไม่มีการศึกษาใดรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตายจากทุกสาเหตุ การตายของหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตาย และภาวะหัวใจล้มเหลว ณ จุดใดก็ได้ในระหว่างการติดตามผล จากข้อมูลเชิงปริมาณที่วิเคราะห์ การศึกษา 7 รายการเปรียบเทียบ IF กับการกินอาหารแบบตามใจ การศึกษา 8 รายการเปรียบเทียบ IF กับ CER และการศึกษา 3 รายการเปรียบเทียบ IF กับทั้งการกินอาหารแบบตามใจ และ CER มีการรายงานผลลัพธ์จากการติดตามผลในระยะสั้น (≤ 3 เดือน) และระยะกลาง (> 3 เดือนถึง 12 เดือน)

น้ำหนักตัวลดลงด้วย IF เมื่อเทียบกับการกินอาหารแบบตามใจ ในระยะสั้น (MD -2.88 กก., 95% CI -3.96 ถึง -1.80; ผู้เข้าร่วม 224 คน; 7 การศึกษา; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราไม่แน่ใจถึงผลของ IF เมื่อเทียบกับ CER ในระยะสั้น (MD -0.88 kg, 95% CI -1.76 ถึง 0.00; ผู้เข้าร่วม 719 คน; 10 การศึกษา; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอาจไม่มีผลในระยะกลาง (MD -0.56 กก., 95% CI -1.68 ถึง 0.56; ผู้เข้าร่วม 279 คน; 4 การศึกษา; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ IF ที่มีต่อกลูโคสเมื่อเปรียบเทียบกับการกินอาหารแบบตามใจ ในระยะสั้น (MD -0.03 mmol / L, 95% CI -0.26 ถึง 0.19; ผู้เข้าร่วม 95 คน; 3 การศึกษา; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก) และเมื่อเปรียบเทียบกับ CER ในระยะสั้น: MD -0.02 mmol / L, 95% CI -0.16 ถึง 0.12; ผู้เข้าร่วม 582 คน; 9 การศึกษา; ความเชื่อมั่นต่ำมาก; ระยะกลาง MD 0.01, 95% CI -0.10 ถึง 0.11; ผู้เข้าร่วม 279 คน; 4 การศึกษา; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและกลูโคสไม่น่าจะมีนัยสำคัญทางคลินิก

การศึกษา 4 รายการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียง โดยผู้เข้าร่วมบางคนบ่นว่าปวดศีรษะเล็กน้อย การศึกษา 1 รายการรายงานคุณภาพชีวิตโดยใช้คะแนน RAND SF-36 คะแนนสรุปองค์ประกอบทางกายภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information
Share/Save