วิธีที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนด

เรื่องนี้มีปัญหาอย่างไร

คลอดก่อนกำหนด หรือเกิดมาก่อนครบ 37 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไมทารกแรกเกิดตาย และยังอาจหมายถึงความพิการระยะยาวสำหรับทารกที่รอดตาย มีวิธีการดูแลสุขภาพหลายอย่างที่พยายามป้องกันสตรีจากการคลอดทารกเร็วเกินไป สตรีตั้งครรภ์อาจจะได้รับคำแนะนำให้ใช้วิตามิน ลดการสูบบุหรี่ ใช้ยาสำหรับการติดเชื้อ หรือเข้ารับการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ overview ของเราพิจารณาวิธีการ (การรักษา) ที่หลากหลายเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เราสืบค้นบทความใน Cochrane Library เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2017

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การคลอดก่อนกำหนดเป็นอันตรายและเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสตรี ครอบครัว และระบบสุขภาพ เรามุ่งที่จะสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ผู้ดูแลสุขภาพ และนักวิจัย

เราพบข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

เรารวบรวม การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 83 เรื่องที่ มีหลักฐานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะสามารถลดโอกาสที่สตรีตั้งครรภจะ์มีการคลอดก่อนกำหนดหรือทารกตายในครรภ์หรือไม่ การทบทวนวรรณกรรม 70 เรื่องมีข้อมูลเกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนด เราแบ่งหลักฐานที่เราพบเป็น: มีประโยชน์หรืออันตรายชัดเจน ไม่มีผล อาจมีประโยชน์หรืออันตราย หรือไม่ทราบผล

ผลลัพธ์: การคลอดก่อนกำหนด

ได้ประโยชน์ชัดเจน

เรามั่นใจว่า การรักษาพยาบาลต่อไปนี้สามารถช่วยสตรีตั้งครรภ์บางกลุ่มให้หลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนด: รูปแบบการดูแลที่ต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์เมื่อเทียบกับรูปแบบการดูแลอื่น การคัดกรองการติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนล่าง และการเสริมสังกะสีสำหรับสตรีตั้งครรภที่ไม่มีการเจ็บป่วย เย็บปากมดลูก (cerclage) เป็นประโยชน์เฉพาะสตรีที่มีความเสี่ยงสูง ของการคลอดก่อนกำหนด และ มีการตั้งครรภ์เดี่ยว

อันตรายที่ชัดเจน

เราพบว่าไม่มีการรักษาใดที่เพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกำหนดของสตรี

ประโยชน์ที่เป็นไปได้

การดูแลรักษาต่อไปนี้อาจช่วยให้สตรีตั้งครรภ์บางกลุ่มหลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนด แต่เรามีความเชื่อมั่นน้อยกว่าในผลลัพธ์เหล่านี้: การดูแลครรภ์เป็นกลุ่มสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด ยาปฏิชีวนะสำหรับสตรีตั้งครรภ์มี asymptomatic bacteriuria การใช้วิธีการทางเภสัชวิทยาสำหรับการหยุดบุหรี่ และอาหารเสริมวิตามินดีเพียงอย่างเดียวสำหรับสตรีที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ

อันตรายที่เป็นไปได้

เราพบการดูแลรักษาสองอย่างที่อาจทำใหเกิดผลเสียสำหรับสตรีตั้งครรภ์บางคน: การฉีดฮอร์โมน progesterone เข้ากล้ามเนื้อสำหรับสตรีตั้งครรภ์แฝดที่มีความเสี่ยงสูงของการคลอดก่อนกำหนด และการเสริมวิตามินดี แคลเซียม และแร่ธาตุอื่น ๆ สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ

ผลลัพธ์: การตายปริกำเนิด

ได้ประโยชน์ชัดเจน

เรามีความมั่นใจในหลักฐานสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์โดยผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง และ fetal และ umbilical Doppler สำหรับหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง การดูแลเหล่านี้ดูเหมือนจะลดโอกาสของสตรีในการเกิดทารกเสียชีวิต

อันตรายที่ชัดเจน

เราไม่พบการดูแลรักษาที่เพิ่มความเสี่ยงของเด็กตาย

ประโยชน์ที่เป็นไปได้

เราพบว่าการเย็บปากมดลูก (cerclage) มีประโยชน์เฉพาะสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูง ของการคลอดก่อนกำหนด

อันตรายที่เป็นไปได้

การทบทวนฉบับหนึ่งรายงานอันตรายที่เป็นไปได้เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์น้อยครั้ง แม้แต่ในสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่ำ สตรีตั้งครรภ์ในรีวิวนี้ได้รับการดูแลครรภ์ที่จำกัด

ผลลัพธ์: คลอดก่อนกำหนดและตายปริกำเนิด

ไม่ทราบว่ามีประโยชนหรือมีอันตราย

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงของการคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม รวมการตั้งครรภ์แฝด การเฝ้าระวังมดลูกที่บ้านไม่ทราบว่ามีประโยชน์หรือเป็นอันตราย สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์แฝด: การนอนพัก การกิน betamimetics การให้ progesterone ทางช่องคลอด และ cerclage ปากมดลูกไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเกิดอันตราย

หมายความว่าอย่างไร

มีข้อมูลที่มีค่าใน Cochrane Library ที่เกี่ยวข้องกับสตรี แพทย์ ผดุครรภ์ และนักวิจัยที่สนใจ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เราได้สรุปผลของ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายวิธีการต่างๆ ที่มีผลป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและทารกตาย เราจัดข้อมูลของเราโดยตัวเลขชัดเจน พร้อมกราฟิกไอคอน เพื่อแสดงระดับความมั่นใจในผลลัพธ์ และชี้ให้ผู้อ่านทราบถึงการรักษาที่ได้ประโยชน์สำหรับสตรีตั้งครรภ์เฉพาะกลุ่ม

Overview ของเราไม่พบข้อมูลที่ทันสมัยใน Cochrane Library สำหรับการรักษาที่สำคัญของ cervical pessary การใช้ progesterone ทางช่องคลอด หรือประเมินปากมดลูก ด้วยอัลตร้าซาวด์ เราไม่พบหลักฐานคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่มีความเสี่ยงสูงของการคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากตั้งครรภ์แฝด ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้ให้การดูแลที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบว่า กลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดจะเป็นประโยชน์ สำหรับสตรีแต่ละคน หรือกลุ่มประชากรเฉพาะของสตรี

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลสำหรับการปฏิบัติ

Overview นี้ให้ภาพรวมของหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ PTB ที่เผยแพร่ใน Cochrane Library ใน SRs 70 ฉบับที่มีข้อมูล เราพบ การทบทวนวรรณกรรม 36 ฉบับของวิธีการที่มุ่งป้องกัน PTB มี SRs เพียง 4 ฉบับ ที่มีหลักฐานของผลประโยชน์ที่ชัดเจน กับ SRs อีก 4 ฉบับ รายงานเพิ่มเติมผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ ไม่มี SR ที่รายงานอันตรายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับสตรีและผู้ให้บริการสุขภาพ

ภาพรวมสรุปไม่มีหลักฐานสำหรับการดูแลรักษาที่สำคัญของ cervical pessary การประเมินความยาวของปากมดลูก และการให้ progesterone ทางช่องคลอดเพราะ Cochrane reviews เหล่านี้ไม่เป็นปัจจุบัน ยังมีพื้นที่สำหรับการวิจัย PTB

Graphic icon ที่เรากำหนดผลจาก SR ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางคลินิกหรือการสนับสนุนการดูแลรักษาเฉพาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้ให้การดูแลที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบว่า กลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดจะเป็นประโยชน์ สำหรับสตรีแต่ละคน หรือกลุ่มประชากรเฉพาะของสตรี

ข้อแนะนำสำหรับการวิจัย

จำเป็นต้องมีการสรุปอย่างเป็นทาง เพื่อสร้างภาษามาตรฐานสำหรับ overview และ เพื่อกำหนดข้อจำกัดของการตีความ

แพทย์ นักวิจัย และผู้ให้ทุนต้องแก้ปัญหาการขาดหลักฐานสำหรับการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่มีความเสี่ยงสูงของ PTB เนื่องจากครรภ์แฝด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การคลอดก่อนกำหนด (PTB) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราตายทารกแรกเกิดทั่วโลก และปัญหาสุขภาพระยะยาวสำหรับทารกที่รอดตาย ทั้งองค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติพิจารณาว่าการป้องกัน PTB เป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงสุขภาพสำหรับสตรีตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด กลยุทธ์ทางคลินิกสำหรับการป้องกันมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในประชากรที่แตกต่างกันของสตรีตั้งครรภ์ ทำให้ทั้งสตรีตั้งครรภ์ และผู้ให้บริการสุขภาพสับสน ในขณะที่นักวิจัยต้องการเข้าใจมากขึ้นของกลไกพื้นฐานที่นำไปสู่ PTB

วัตถุประสงค์: 

เรามุ่งที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการป้องกัน PTB ตามที่รายงานใน Cochrane systematic review (SRs) เราต้องการเน้นถึงวิธีการที่มีความหวัง และค้นหา SRs ต้องการปรับปรุงให้ทันสมัย

วิธีการ: 

เราค้นหา Cochrane Database of Systematic Review (2 พฤศจิกายน 2017) ด้วยคำสำคัญเพื่อให้ได้ Cochrane SR ที่ prespecified หรือรายงานผล PTB เกณฑ์การคัดเลือกเน้นสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีอาการแสดงของการคลอดก่อนกำหนดหรือถุงน้ำคร่ำแตก เรารวบรวม การทบทวนวรรณกรรมสำหรับสตรีตั้งครรภ์โดยไม่คำนึงถึงสถานะของความเสี่ยง เราทำตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane

เราใช้เกณฑ์ของ GRADE ในการประเมินคุณภาพของหลักฐาน SR เราให้การจำแนกประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลเป็นกราฟิกไอคอนเป็น: หลักฐานของผลประโยชน์ชัดเจน หลักฐานของอันตรายชัดเจน หลักฐานของการไม่มีประโยชน์หรือเทียบเท่าชัดเจน อาจมีประโยชน์ อาจมีอันตราย หรือไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือมีอันตราย เรากำหนดหลักฐานที่ชัดเจนของประโยชน์และหลักฐานที่ชัดเจนของอันตรายเป็นหลักฐาน GRADE ระดับคุณภาพสูง หรือปานกลาง ด้วยช่วงความเชื่อมั่น (CI) ที่ไม่ข้ามเส้นของการไม่มีผล หลักฐานที่ชัดเจนของการไม่มีผลหรือเทียบเท่าคือ หลักฐานของ GRADE ระดับคุณภาพสูง หรือปานกลาง CI แคบข้ามเส้นไม่มีประโยชน์ อาจได้ประโยชน์และอาจมีอันตราย หมายถึงหลักฐานคุณภาพของ GRADE ระดับต่ำและมีผลชัดเจน (CI ไม่ข้ามเส้นไม่มีประโยชน์) หรือ GRADE คุณภาพสูง หรือปานกลางและหลักฐานมี CI กว้าง ไม่ทราบว่ามีอันตรายหรือมีประโยชน์หมายถึง GRADE คุณภาพหลักฐานต่ำ หรือ ต่ำมาก และ CI กว้าง

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม SRs 83 ฉบับ โดยที่ 70 ฉบับมีข้อมูล ด้านล่างเราเน้นผลลัพธ์สำคัญจาก SRs 36 ฉบับ ของวิธีการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน PTB

ผลลัพธ์: การคลอดก่อนกำหนด

หลักฐานที่มีประโยชน์ชัดเจน

SRs 4 ฉบับ รายงานหลักฐานที่ชัดเจนของประโยชน์ในการป้องกันในประชากรสตรีตั้งครรภ์เฉพาะกลุ่ม จากการคลอดก่อนกำหนด รวมถึงการดูแลสตรีตั้งครรภ์ต่อเนื่องโดยผดุงครรภ์เมื่อเทียบกับรูปแบบการดูแลแบบอื่น การคัดกรองการติดเชื้อในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนล่างสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ และไม่มีอาการแสดงของการเจ็บครรภ์ เลือดออก หรือติดเชื้อ และการให้สังกะสีเสริมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบ การเย็บปากมดลูก cerclage แสดงให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวและความเสี่ยงสูงของ PTB เท่านั้น

หลักฐานที่ชัดเจนของอันตราย

SR ที่รวบรวมมาไม่มีรายงานหลักฐานที่ชัดเจนของอันตราย

ไม่มีผลหรือเทียบเท่า

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงของ PTB การนอนพักสำหรับสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวและยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคในช่วงไตรมาสสองและสามไม่มีผลหรือเทียบเท่ากับคู่เปรียบเทียบ

ประโยชน์ที่เป็นไปได้

SRs 4 ฉบับพบว่าอาจได้ประโยชน์ใน: การดูแลครรภ์แบบกลุ่มสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด ยาปฏิชีวนะสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มี asymptomatic bacteriuria การรักษาทางเภสัชวิทยาเพื่อหยุดบุหรี่สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่ และวิตามินดีเสริมอย่างเดียวสำหรับสตรีที่ไม่มีภาวะผิดปกติอยู่ก่อนเช่นเบาหวาน

อันตรายที่เป็นไปได้

SR หนึ่งฉบับรายงานอันตรายที่เป็นไปได้ (เพิ่มความเสี่ยงของ PTB) ของการฉีด progesterone เข้ากล้าม แต่ผลนี้จะเกี่ยวข้องกับสตรีที่มีการตั้งครรภ์แฝดและความเสี่ยงสูงของ PTB การทบทวนวรรณกรรมอีก 1 ฉบับพบว่าอาจจะมีอันตรายจากการให้ vitamin D แคลเซี่ยม และแร่ธาตชนิดอื่นสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะผิดปกติมาก่อน

ผลลัพธ์: การตายปริกำเนิด

หลักฐานที่มีประโยชน์ชัดเจน

SRs 2 ฉบับรายงานหลักฐานที่ชัดเจนของประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ของการตายปริกำเนิด: การดูแลโดยผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทุกคน และ fetal และ umbilical Doppler สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

หลักฐานที่ชัดเจนของอันตราย

SR ที่รวบรวมมาไม่มีรายงานหลักฐานที่ชัดเจนของอันตราย

ไม่มีผลหรือเทียบเท่า

สำหรับสตรีตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูงของ PTB การนอนพักสำหรับสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวและยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคในช่วงไตรมาสสองและสามไม่มีผลหรือเทียบเท่ากับคู่เปรียบเทียบ

ประโยชน์ที่เป็นไปได้

เราพบว่าการเย็บปากมดลูก (cerclage) มีประโยชน์เฉพาะสตรีตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูง ของการคลอดก่อนกำหนด

อันตรายที่เป็นไปได้

SR ฉบับหนึ่งรายงาน อันตรายที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนครั้งของการฝากครรภ์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำของการเกิดภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญ สตรีเหล่านี้ได้รับการดูแลครรภ์ในการภาสะที่มีทรัพยากรที่จำกัด

ผลลัพธ์: คลอดก่อนกำหนดและตายปริกำเนิด

ไม่ทราบว่ามีประโยชนหรือมีอันตราย

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงของการคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม รวมการตั้งครรภ์แฝด การเฝ้าระวังมดลูกที่บ้านไม่ทราบว่ามีประโยชน์หรือเป็นอันตราย สำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์แฝด: การนอนพัก การกิน betamimetics การให้ progesterone ทางช่องคลอด และ cerclage ปากมดลูกไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเกิดอันตราย

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มีนาคม 2019

Tools
Information