อบเชยสำหรับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคปัญหาการเผาผลาญเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย เช่น ขาขาดเลือดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงเมื่อเดินเป็นระยะทางสั้นๆ) นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคตา ไตวาย เส้นประสาทเสียหาย และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้

เปลือกอบเชยได้รับการศึกษาในสัตว์หลายชนิดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้ว่าผลของมันในมนุษย์จะไม่ชัดเจนนัก ดังนั้น ผู้ทบทวนจึงกำหนดผลของสารสกัดอบเชยชนิดรับประทานต่อระดับน้ำตาลในเลือดและผลลัพธ์อื่นๆ ผู้เขียนระบุการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 10 ฉบับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 577 คนที่เป็นเบาหวาน ให้อบเชยรับประทานในรูปแบบยาเม็ดหรือแคปซูล ในปริมาณเฉลี่ย 2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 4 ถึง 16 สัปดาห์ โดยทั่วไป การศึกษายังดำเนินการได้ไม่ดีและไม่มีคุณภาพ

ผู้ทบทวนพบว่าอบเชยไม่ได้มีประสิทธิภาพมากไปกว่ายาหลอก ยาที่ออกฤทธิ์อื่นหรือไม่มีการรักษาในการลดระดับน้ำตาลและไกลโคซิเลตเฮโมโกลบิน A1c (HbA1c) ซึ่งเป็นการวัดการควบคุมระดับน้ำตาลในระยะยาว ไม่มีการทดลองใดที่ดูที่คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเจ็บป่วย การเสียชีวิตจากสาเหตุหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยอบเชยโดยทั่วไปไม่รุนแรงและพบไม่บ่อยนัก

จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ระยะยาวและความเสี่ยงของการใช้อบเชยสำหรับโรคเบาหวาน การออกแบบการศึกษาที่เข้มงวด การรายงานคุณภาพของวิธีการศึกษา และการพิจารณาผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน เป็นส่วนสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้อบเชยสำหรับโรคเบาหวานประเภท 1 หรือ 2 จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมซึ่งระบุประเด็นของการปกปิดการจัดสรรและการปิดบัง จำเป็นต้องมีการรวมจุดสิ้นสุดที่สำคัญอื่นๆ เช่น คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน และค่าใช้จ่าย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคเบาหวานเป็นโรคปัญหาการเผาผลาญเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคจอประสาทตา โรคไต โรคระบบประสาท ความผิดปกติทางเพศ และโรคปริทันต์ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ การศึกษาในสัตว์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าอบเชยอาจมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น แม้ว่าจะมีการสำรวจว่ามีผลในมนุษย์ด้วย แต่ข้อค้นพบจากการศึกษาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทบทวนอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของอบเชยในผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีการสืบค้น: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่เกี่ยวข้องได้รับการระบุผ่าน AARP Ageline, AMED, AMI, BioMed Central gateway, CAM on PubMed, CINAHL, Dissertations Abstracts International, EMBASE, Health Source Nursing/Academic edition, International Pharmaceutical Abstracts, MEDLINE, Natural Medicinesฐานข้อมูลที่ครอบคลุม, The Cochrane ห้องสมุด และฐานข้อมูล TRIP มีการค้นหาการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกและรายการอ้างอิงของการทดลองที่รวมอยู่ด้วย (ทั้งหมดจนถึงเดือนมกราคม 2012) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้ผลิตสารสกัดจากอบเชยได้รับการติดต่อด้วย

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบทั้งหมดเปรียบเทียบผลของการรับประทานอบเชยแบบ monopreparation ( Cinnamomum spp.) กับยาหลอก ยาที่ออกฤทธิ์ หรือไม่มีการรักษาในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคนเลือกการศึกษาวิจัย ประเมินความเสี่ยงของอคติ และดึงข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน ผู้ประพันธ์ติดต่อเจ้าของงานวิจัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการวิจัย: 

มีการศึกษาแบบ prospective, parallel-group design, randomised controlled trials 10 ฉบับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 577 คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ความเสี่ยงของการมีอคติสูงหรือไม่ชัดเจนในการศึกษาทั้งหมดยกเว้นการศึกษา 2 ฉบับซึ่งได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติในระดับปานกลาง ความเสี่ยงของอคติในบางโดเมนสูงใน 50% ของการทดลอง การเตรียมอบเชยแบบรับประทานเดี่ยว (ส่วนใหญ่เป็น Cinnamomum cassia ) ในปริมาณเฉลี่ย 2 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 16 สัปดาห์ ผลของอบเชยต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารยังไม่สามารถสรุปได้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ glycosylated hemoglobin A1c (HbA1c), อินซูลินในเลือดหรือกลูโคสภายหลังตอนกลางวันระหว่างอบเชยและกลุ่มควบคุม มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะรวบรวมผลลัพธ์ต่อความไวของอินซูลิน ไม่มีการทดลองใดรายงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การเจ็บป่วย การตาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พบอาการไม่พึงประสงค์จากอบเชยในช่องปากไม่บ่อยนักและโดยทั่วไปไม่รุนแรง

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร วันที่ 23 พฤษภาคม 2023

Tools
Information