ชาเขียวสำหรับป้องกันมะเร็ง

ความเป็นมา
มีการบริโภคชาเขียว (Camellia sinensis) สูงทั่วโลก ชาเขียวมีโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระที่อาจทำให้เกิดความเสียหายและการตายของเซลล์ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าชาเขียวอาจลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการทดสอบผ่านการศึกษาจำนวนมากในมนุษย์ซึ่งตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคชาเขียวกับโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
เราประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคชาเขียวกับความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในการศึกษาทางระบาดวิทยา

ผลการศึกษาหลัก
ในการทบทวนครั้งนี้เราได้รวมการศึกษา 142 เรื่องซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1.1 ล้านคน ซึ่งตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคชาเขียวกับมะเร็งของระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เต้านม ต่อมลูกหมาก ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ช่องจมูก ปอด เลือด ผิวหนัง ต่อมไทรอยด์และสมอง การศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพปานกลางถึงสูงในแง่ของวิธีการดำเนินการ โดยรวมแล้วหลักฐานจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบริโภคชาเขียวเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนั้นไม่สอดคล้องกัน

งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ต่อความเสี่ยงของโรคมะเร็งขณะที่งานวิจัยอื่น ๆ ระบุว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ แม้กระทั่งมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงทดลองชี้ให้เห็นว่าการเสริมสารสกัดจากชาเขียวทำให้ความเสี่ยงสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง แต่เพิ่มความเสี่ยงสำหรับโรคมะเร็งทางนรีเวช สำหรับมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่มะเร็งเม็ดสีไม่พบความแตกต่างในเคสเกิดใหม่ การเสริมชาเขียวดูเหมือนจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาหลอก ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงบางอย่าง ได้แก่ ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เอนไซม์ตับในระดับที่สูงขึ้นและอาการอื่นที่พบน้อยกว่าคือ นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูงและปฏิกิริยาทางผิวหนัง

ในการศึกษาที่ไม่มีการสุ่ม ซึ่งเปรียบเทียบผู้ที่บริโภคชาเขียวในปริมาณที่สูงที่สุดกับการบริโภคในหมวดหมู่ที่ต่ำที่สุด เราพบข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นมะเร็งโดยรวมลดลง ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างในการเกิดผู้ป่วยที่เสียชีวิต อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ตามประเภทของโรคมะเร็งและการออกแบบการศึกษาไม่สอดคล้องกัน

อะไรคือข้อสรุป
ผลประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวต่อการป้องกันโรคมะเร็งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ข้อควรระวังข้อควรระวังเกี่ยวกับการเสริมด้วยสารสกัดชาเขียวขนาดสูงเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

โดยรวมแล้วการค้นพบจากการศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งแบบทดลองและแบบไม่มีการสุ่มให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงมีหลักฐานที่จำกัดว่าผลประโยชน์ของการบริโภคชาเขียวต่อความเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งหรือมะเร็งเฉพาะที่

หลักฐานบางประการแสดงผลประโยชน์ของชาเขียวต่อมะเร็งเฉพาะที่บางแห่งจาก RCT และจากการศึกษาแบบ case-control แต่มีข้อจำกัด ด้านระเบียบวิธีวิจัย เช่น จำนวนที่น้อยและขนาดของการศึกษาและความไม่สอดคล้องกับผลของการศึกษา และจำกัดการตีความของค่าประมาณ RR การศึกษายังระบุถึงการเกิดผลข้างเคียงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคชาเขียวปริมาณสูง นอกจากนี้การศึกษาส่วนใหญ่ที่รวบรวมมา ศึกษาในประชากรชาวเอเชียที่มีอุปนิสัยการบริโภคชาเขียวในปริมาณสูง ดังนั้นจึงจำกัดความสามารถในการนำผลการศึกษาไปใช้ในประชากรกลุ่มอื่น ๆ RCT ที่ได้รับการดำเนินการอย่างดีและมีกำลังเพียงพอจึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถสรุปผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการบริโภคชาเขียวต่อความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บทวิจารณ์นี้เป็นการอัปเดตของการทบทวนที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในฐานข้อมูล Cochrane Database of Systematic Reviews (2009, ฉบับที่ 3) ชาเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่บริโภคกันมากที่สุดทั่วโลก ชาจากพืช Camellia sinensis สามารถแบ่งออกเป็นชาเขียว ชาดำและอูหลง และนิสัยการดื่มแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม C sinensis มีโพลีฟีน ซึ่งมีกลุ่มย่อยคือสาร catechins Catechins เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและการศึกษาในห้องปฏิบัติการได้แนะนำว่าสารเหล่านี้อาจยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงทดลองและแบบไม่มีการทดลองแสดงให้เห็นว่าชาเขียวอาจมีผลในการป้องกันมะเร็ง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างการบริโภคชาเขียวและความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งและการเสียชีวิตเป็นผลลัพธ์หลักและข้อมูลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตเป็นผลลัพธ์รอง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาการศึกษาที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าจนถึงมกราคม 2019 ใน CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov และรายการอ้างอิงของรีวิวก่อนหน้าและการศึกษาที่ถูกนำเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาทางระบาดวิทยาทั้งหมด การทดลอง (เช่น randomised controlled trials (RCTs)) และการศึกษาแบบไม่มีการสุ่ม (ไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างคือการศึกษาเชิงสังเกตด้วยการออกแบบทั้งแบบ cohort และ case-control) ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการบริโภคชาเขียวกับความเสี่ยงโรคมะเร็ง คุณภาพชีวิตหรือทั้งสองอย่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนขึ้นไปใช้เกณฑ์การศึกษา ดึงข้อมูลและประเมินคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราสรุปผลลัพธ์ตามการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ผลการวิจัย: 

ในการอัปเดตการทบทวนนี้เรารวมการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด 142 เรื่อง (11 การทดลองและ 131 การทดลองที่ไม่มีการสุ่ม) และมี 2 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ นี่คือการทดลองเพิ่มเติม 10 เรื่อง และ การศึกษาที่ไม่มีการสุ่ม 85 เรื่อง จากการศึกษาฉบับก่อนหน้า

การศึกษาทดลอง 11 เรื่อง จัดสรรผู้เข้าร่วมจำนวน 1795 คนเข้ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากชาเขียวหรือยาหลอก ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มีคุณภาพโดยรวมสูงจากการประเมิน 'ความเสี่ยงของอคติ' สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นนั้น อัตราส่วนความเสี่ยงโดยสรุป (RR) ในผู้เข้าร่วมที่เสริมชาเขียวคือ 0.50 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.18 ถึง 1.36) จากการศึกษา 3 เรื่อง และผู้เข้าร่วม 201 คน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) RR สรุปสำหรับโรคมะเร็งทางนรีเวชคือ 1.50 (95% CI 0.41 ถึง 5.48; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1157 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีหลักฐานของผลกระทบของมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่มะเร็งเม็ดสี (summary RR 1.00, 95% CI 0.06 ถึง 15.92; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1075 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) นอกจากนี้ยังมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคสารสกัดจากชาเขียวรวมถึงความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การเพิ่มระดับเอนไซม์ในตับ และอาการที่พบน้อยกว่าได้แก่ การนอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูงและปฏิกิริยาผิวหนัง/ ใต้ผิวหนัง การบริโภคสารสกัดจากชาเขียวทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาหลอก จากการศึกษาทดลอง 3 เรื่อง

ในการศึกษาแบบไม่มีการสุ่ม เรารวมผู้เข้าร่วมการศึกษามากกว่า 1,100,000 คนจากการศึกษา cohort 46 เรื่องและการศึกษาแบบ case-control 85 เรื่อง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีคุณภาพระดับปานกลางถึงสูงจากการประเมิน 'ความเสี่ยงของอคติ' ด้วย Newcastle-Ottawa Scale เมื่อเปรียบเทียบ การบริโภคสูงสุดกับต่ำสุดของชาเขียว เราพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งโดยรวมลดลง (summary RR 0.83, 95% CI 0.65 ถึง 1.07) จากการศึกษา 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 52,479 คน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ในทางกลับกัน เราไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคชาเขียวและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง (summary RR 0.99, 95% CI 0.91 ถึง 1.07) จากการศึกษา 8 เรื่อง และผู้เข้าร่วม 504,366 คน (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สำหรับมะเร็งเฉพาะที่ส่วนใหญ่ เราพบว่า RR ลดลงในกลุ่มบริโภคชาเขียวปริมาณสูงสุดเมื่อเทียบกับปริมาณต่ำสุด หลังจากการการวิเคราะห์แบบแบ่งชั้นตามรูปแบบการศึกษา เราพบผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันอย่างมากสำหรับมะเร็งเฉพาะที่บางชนิด: มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมากและทางเดินปัสสาวะและมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมี RR ที่เพิ่มขึ้นในการศึกษา cohort และลดลงของ RR หรือไม่แตกต่างกันในการศึกษา case-control

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ.เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 เมษายน 2020

Tools
Information