Wpływ przyjmowania antybiotyków na ból zęba spowodowanego zapaleniem lub zakażeniem korzenia zęba u dorosłych

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Niniejszy przegląd przeprowadzony przez autorów Cochrane Oral Health Group został opracowany w celu oceny wpływu stosowania antybiotyków na ból i obrzęk w dwóch przypadkach powszechnie odpowiedzialnych za ból zębów zarówno podczas leczenia stomatologicznego (ekstrakcja, drenaż przy występowaniu obrzęku lub leczenie kanałowe), jak i bez niego.

Wprowadzenie

Ból zęba jest częstym problemem i może się pojawić, gdy dochodzi do obumarcia nerwu w zębie z powodu postępującej próchnicy lub poważnego urazu. Stan zapalny pojawiający się w tkankach otaczających zakończenie korzeni może prowadzić do ostrego bólu, który narasta podczas gryzienia. Bez leczenia może dojść do zakażenia bakteryjnej martwego zęba i powstania ropnia, który prowadzi do obrzęku i rozprzestrzenienia się stanu zapalnego niebezpiecznego dla życia.

Zalecane leczenie obejmuje usunięcie martwych nerwów i zgromadzonych bakterii. Odbywa się to zazwyczaj poprzez ekstrakcję (usunięcie zęba) lub leczenie kanałowe. Antybiotyki powinny być przepisywane tylko wtedy, gdy pojawiło się poważne zakażenie, które rozprzestrzenia się od zęba na otaczające tkanki. Jednak niektórzy stomatolodzy nadal rutynowo przepisują antybiotyki doustne osobom z ostrymi chorobami zębów, w których nie stwierdza się żadnych oznak rozprzestrzeniania się infekcji.

Ograniczenie niewłaściwego przepisywania antybiotyków odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu rozwojowi bakterii opornych na antybiotyki. Ponieważ lekarze dentyści w krajach rozwiniętych przepisują około 8% do 10% wszystkich antybiotyków stosowanych w ramach podstawowej opieki, może to się przyczyniać do rozwoju oporności na antybiotyki. W związku z tym istotne jest, aby antybiotyki były stosowane tylko wtedy, gdy przynoszą korzystne efekty kliniczne dla pacjenta.

Charakterystyka badań

Niniejszy przegląd oparty jest na danych naukowych, które są aktualne do dnia 1 października 2013 r. Przeszukaliśmy naukowe bazy danych i znaleźliśmy dwa badania z łączną liczbą 62 uczestników włączonych do analizy. Oba badania przeprowadzone były w uniwersyteckich szkołach stomatologicznych w USA i oceniały stosowanie antybiotyków doustnych w zmniejszaniu bólu i obrzęku zgłoszonych przez osoby dorosłe po pierwszym etapie leczenia kanałowego w znieczuleniu miejscowym. Antybiotykiem stosowanym w obu badaniach była penicylina VK, wszyscy uczestnicy otrzymywali również środki przeciwbólowe.

Główne wyniki

W obu badaniach włączonych do przeglądu wykazano, że nie było wyraźnych różnic w odczuwaniu bólu lub obrzęku przez osoby, które otrzymały antybiotyk doustny w porównaniu z placebo (leczenie pozorowane), gdy terapię stosowano w połączeniu z pierwszym etapem leczenia kanałowego i środkami przeciwbólowymi, jednak badania te były małe i nie mogliśmy wykluczyć potencjalnie istotnych różnic pomiędzy grupami. Nie zbadano także efektów stosowania antybiotyków bez jednoczesnego leczenia stomatologicznego.

W jednym badaniu oceniano działania niepożądane wśród uczestników: u jednej osoby przyjmującej placebo wystąpiła biegunka, a jedna osoba stosująca antybiotyk zaobserwowała zmęczenie i złe samopoczucie po zabiegu.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość zebranych danych naukowych na bardzo niską. Obecne dane są niewystarczające, aby móc określić efekty stosowania antybiotyków w analizowanym przypadku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Share/Save