Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u chorych na raka

Wprowadzenie
Chorzy na raka obciążeni są większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi. W ciągu kilku pierwszych dni po zidentyfikowaniu skrzepliny można stosować różne leki rozrzedzające krew (tzw. antykoagulanty): heparynę niefrakcjonowaną (podaną dożylnie), heparynę drobnocząsteczkową (wstrzykiwaną pod skórę 1-2 x dziennie; dalteparyna i tinzaparyna to dwa różne typy heparyny drobnocząsteczkowej), lub fondaparynuks (wstrzykiwany pod skórę 1 x dziennie). Wszystkie wymienione leki rozrzedzające krew mogą mieć różną skuteczność i profil bezpieczeństwa.

Charakterystyka badań
Przeszukaliśmy naukowe bazy danych w poszukiwaniu badań klinicznych, w których porównywano różne leki rozrzedzające krew u chorych na raka z rozpoznaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (charakteryzującą się powstawaniem skrzeplin w kończynach) lub z zatorowością płucną (skrzeplina w płucach). Włączyliśmy badania, w których udział wzięli dorośli i dzieci z guzami litymi lub nowotworami krwi, bez względu na metodę leczenia nowotworu. W badaniach oceniano ryzyko zgonu, ponownego wystąpienia skrzepliny i ryzyko krwawienia. Dane naukowe są aktualne do stycznia 2018 r. Do przeglądu włączyliśmy 15 badań.

Główne wyniki
W tym przeglądzie systematycznym dane pochodzące z pięciu badań, które obejmowały 422 uczestników, sugerują, że wpływ stosowania heparyny drobnocząsteczkowej na ryzyko zgonu, w porównaniu ze stosowaniem heparyny niefrakcjonowanej, był niepewny lub bardzo mały. Nie odnaleźliśmy wystarczających danych naukowych, aby udowodnić przewagę heparyny drobnocząsteczkowej w zakresie zmniejszenia ryzyka nawrotu skrzepliny lub ryzyka krwawienia. Nie odnaleźliśmy żadnych danych, które pozwoliłyby porównać profil bezpieczeństwa tych dwóch leków. Co więcej, nie potwierdzono ani nie wykluczono istotnego wpływu fondaparynuksu, w porównaniu z heparyną, na ryzyko zgonu, wystąpienia skrzepliny lub krwawienia. Dostępne dane naukowe nie wykazały także żadnej różnicy między dalteparyną i tinzaparyną dla wszystkich analizowanych wyników zdrowotnych.

Pewność co do wiarygodności danych naukowych
Oceniliśmy naszą pewność co do wiarygodności danych naukowych (na ile pewni i przekonani jesteśmy co do odnalezionych wyników - przyp. red.) dotyczących heparyny drobnocząsteczkowej, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną, jako umiarkowaną dla wszystkich ocenianych wyników zdrowotnych.

Pewność co do wiarygodności danych naukowych dotyczących fondaparynuksu, w porównaniu z heparyną, oceniliśmy jako umiarkowaną dla wszystkich analizowanych wyników zdrowotnych.

Pewność co do wiarygodności danych naukowych dotyczących tinzaparyny, w porównaniu z dalteparyną, oceniliśmy jako niską dla wszystkich analizowanych wyników zdrowotnych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Ryczek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information