Podcast: Forebygging av yrkesrelatert stress hos helsepersonell

Cochrane Library fremstiller og publiserer en rekke systematiske oversikter for å samle effektforskning om kunnskapsbaserte intervensjoner som på best måte kan hjelpe pasienter. De systematiske oversiktene skal også være til hjelp for de som arbeider innen helsetjenesten.

Dette er en norsk oversettelse av en systematisk oversikt som heter Preventing occupational stress in healthcare workers.