Podcast: Förebyggande av arbetsrelaterad stress bland Hälso- och sjukvårdspersonal

Jag heter Charlotte Wåhlin och jag arbetar som ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Cochrane Library tillhandahåller olika systematiska översikter för att samla kunskap om evidensbaserade åtgärder som på bästa sätt kan hjälper patienter. Översikterna ska även vara en guide för de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Det här är en svensk översättning av en systematisk genomgång som har titeln Preventing occupational stress in healthcare workers.