Podcast: Terveydenhuoltohenkilökunnan työstressin ehkäisy ja vähentäminen

Cochrane-kirjasto sisältää systemaattisia kirjallisuuskatsauksia jotka käsittelevät moninaisia keinoja, joilla terveydenhuoltohenkilöstö voi edesauttaa potilaiden terveyttä mutta myös keinoja, joilla he voivat edistää omaa terveyttään. Jani Ruotsalainen Työterveyslaitokselta kertoo katsauksesta, jossa tarkasteltiin keinoja vähentää ja ehkäistä terveydenhuoltohenkilökunnan työstressiä. Katsauksen päivitetty versio julkaistiin joulukuussa 2014.