Penilaian teknik-teknik untuk menentukan penempatan betul alat bantuan pernafasan pada neonat

Ulasan ini telah ditarik balik.

Sebab untuk penarikan balik dan versi terdahulu telah diarkib dan boleh diakses dalam rekod penarikan balik di Perpustakaan Cochrane.