Plet boleh serap berbanding plet titanium untuk kepatahan tulang muka.