Alat tangan dan ultrasonik untuk rawatan kanal akar gigi kekal ortogred

Ulasan ini telah ditarik balik.

Sebab untuk penarikan balik dan versi terdahulu telah diarkib dan boleh diakses dalam rekod penarikan balik di Perpustakaan Cochrane.