Penagih alkohol tanpa nama (AA) adalah kumpulan bantuan diri, diatur melalui pertubuhan antarabangsa bagi memulihkan penagih alkohol, yang menawarkan sokongan emosi dan model pantang bagi orang yang pulih daripada pergantungan alkohol menggunakan pendekat

Selain AA, terdapat juga alternatif intervensi yang berdasarkan kepada 12-langkah jenis program, beberapa bantuan kendiri dan beberapa adalah diterajui secara profesional. AA dan pendekatan 12-langkah yang lain biasanya berdasarkan andaian bahawa pergantungan dadah merupakan kerohanian dan penyakit perubatan. Kajian eksperimen yang disediakan pula menunjukkan keberkesanan AA atau 12-langkah pendekatan lain dalam mengurangkan penggunaan alkohol dan mencapai pantang berbanding dengan rawatan lain, tetapi terdapat beberapa sekatan dengan kajian-kajian ini. Selain itu, banyak intervensi yang berbeza sering dibandingkan dalam kajian yang sama dan terlalu banyak hipotesis telah diuji pada masa yang sama untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menentukan kejayaan rawatan.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Wong Chun Hoong (International Medical University). Disunting oleh Tuan Hairulnizam Tuan Kamauzaman (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi Wong.ChunHoong@student.imu.edu.my.

Tools
Information