Utjecaj praćenja i poticanja rasta kod djece mlađe od pet godina u zemljama niskog i srednjeg dohotka

Što je praćenje i poticanje rasta?

Puno djece mlađe od pet godina koja žive u zemljama niskog i srednjeg dohotka ne dobivaju odgovarajuću prehranu. To može dovesti do porasta oboljenja, oslabljenog mentalnog razvoja, (što umanjuje školski i radni učinak kasnije u životu) i do smrti. Praćenje i promicanje rasta (engl. Growth monitoring and promotion, GMP) je složena intervencija koje uključuje mjerenje rasta djeteta u redovitim intervalima i ucrtavanje mjerenja u grafikon, u kombinaciji s različitim aktivnostima promicanja prehrane. Ipak, ne postoje standardne smjernice koje objašnjavaju kako implementirati GMP ili kako osmisliti poticajne aktivnosti, a čak je i svrha GMP-a nejasna.

Što smo željeli saznati?

Namjeravali smo procijeniti učinkovitost GMP-a kod djece zbog prepoznavanja i rješavanja sporog rasta, poboljšanja prakse hranjenja dojenčadi i djece te promicanje kontakta i korištenja zdravstvenih usluga kod djece mlađe od pet godina u zemljama niskog i srednjeg dohotka.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražili smo različite baze podataka koje sadrže objavljene i neobjavljene rezultate. Uključili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (u kojima istraživači nasumično raspoređuju sudionike u različite skupine); kontrolirana ispitivanja u kojima je jedna skupina bila podvrgnuta intervenciji, a druga nije (u kojima istraživači mjere rezultate u različitim skupinama za liječenje prije i poslije intervencije kako bi uočili jesu li se promijenili); i kohortna ispitivanja (u kojima istraživači prate ljude koji su bili i nisu bili izloženi intervenciji tijekom vremena). Rezultati su prikazani opisno.

Što smo pronašli?

U ovaj smo sustavni pregled uključili šest ispitivanja. Provedena su u ruralnim sredinama sa siromašnim resursima i visokom razinom pothranjenosti. Grupirali smo nalaze prema vrsti intervencije, koja je varirala među ispitivanjima.

Ključni rezultati

Postoje ograničeni i nesigurni dokazi o učinkovitosti GMP-a.

GMP programi koji se pružaju u zdravstvenim centrima zajednice i prostorima za sastanke u usporedbi sa standardnom skrbi

Tri ispitivanja su procijenila učinak GMP programa koji se provodi u zdravstvenim centrima i prostorima za sastanke u usporedbi sa standardnom skrbi.

Kada promatramo prakse hranjenja dojenčadi i djece nakon 24 mjeseca, nismo sigurni ima li GMP ikakav utjecaj na postotak dojenčadi kod koje je rano uvedena tekućina osim majčinog mlijeka (to je bio slučaj kod 49,7% dojenčadi u GMP skupini i 70,5% za dojenčad u kontrolnoj skupini jednog ispitivanja). Kada promatramo korištenje zdravstvenih usluga nakon 24 mjeseca, nismo sigurni ima li GMP ikakav utjecaj na postotak djece koja dobivaju vitamin A (72,5% GMP skupine i 62,9% kontrolne skupine u jednom ispitivanju), ili na postotak djece kod koje se provodi dehelmintizacija (čišćenje od parazita) (29,2% GMP skupine i 14,6% kontrolne skupine u jednom ispitivanju). Nijedno ispitivanje nije prijavilo rast djeteta u 12. ili 24. mjesecu, prakse hranjenja dojenčadi i djece u 12. mjesecu ili korištenje zdravstvenih usluga u 12. mjesecu.

GMP programi koji se provode u zdravstvenim centrima i prostorima za sastanke, a koji djeci daju dodatnu hranu u usporedbi sa standardnom skrbi

Dva ispitivanja procijenila su učinak GMP programa koji se provodi u zdravstvenim centrima i prostorima za sastanke, dajući dodatnu hranu djeci, u usporedbi sa standardnom skrbi.

Kada promatramo rast dojenčadi i djece u dobi nakon 12 mjeseci, nismo sigurni čini li GMP ikakvu razliku u odnosu na prosječnu težinu vezano za dob (jedno ispitivanje), a GMP može činiti malu ili nikakvu razliku u prosječnoj visini u odnosu na dob (jedno ispitivanje). Dva ispitivanja su izvijestila o nizu mjera ishoda povezanih s praksama hranjenja dojenčadi i djece nakon 12 mjeseci, a nismo sigurni je li GMP imao ikakav utjecaj. Nijedno ispitivanje nije prijavila korištenje zdravstvenih usluga u 12. ili 24. mjesecu, prakse hranjenja nakon 24 mjeseca ili rast dojenčadi i djece u 24. mjesecu.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Nismo uvjereni u dokaze jer smo ozbiljno zabrinuti zbog pouzdanosti objavljenih rezultata. Vrlo je vjerojatno da su u svim ispitivanjima sudionici bili svjesni koji je tretman bio dodijeljen njihovom selu prije nego što su odlučili sudjelovati. Rezultate treba tumačiti s oprezom.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 3. studenog 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Aleksandra Radman Tomić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information