Kanabinoidi za liječenje demencije

Dosadašnje spoznaje

Demencija je naziv za niz stanja povezanih s stalnim gubitkom sposobnosti razmišljanja, pamćenja i drugih mentalnih sposobnosti. Medicinske terapije za demenciju ograničene su i imaju skromne učinke. Mnogi lijekovi i nefarmakološke intervencije koriste se za bihevioralne i psihološke simptome demencije. Međutim, i dalje postoje problemi s njihovom nedostatkom učinkovitosti, sigurnosti i izvedivosti. U skladu s tim, potrebni su novi, sigurni i učinkovitiji načini liječenja za demenciju i s njom povezane simptome.

Istraživačko pitanje

Kanabinoidi su jedan potencijalni način liječenja demencije koji se istražuje za demenciju. Svrha ovog sustavnog pregleda bila je istražiti mogu li kanabinoidi pomoći osobama s demencijom i imaju li ikakve potencijalne štetne učinke.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražili smo znanstvene baze podataka kako bismo pronašli istraživanja u kojima su ispitanici bili nasumično podijeljeni u skupinu koja je liječena kanabinoidima i skupinu koja je bila kontrolna. Zbirno smo analizirali rezultate uključenih istraživanja kako bismo procijenili učinak kanabinoida. Procijenili smo kvalitetu uključenih istraživanja i pouzdanost rezultata.

Rezultati

U ovaj su sustavni pregled uključena istraživanja objavljena do srpnja 2021. godine. Pronašli smo četiri istraživanja koja su zadovoljila kriterije uključivanja za ovaj sustavni pregled znanstvene literature. U ta četiri ispitivanja bilo je uključeno ukupno 126 osoba. Većina ispitanika imala je Alzheimerovu bolest, a neki su imali vaskularnu demenciju ili mješovitu demenciju.

Jedno istraživanje provedeno je u SAD -u, jedno u Kanadi i dva u Nizozemskoj. Pokusi su koristili različite vrste kanabinoida. Istraživanja su pokazala da kanabinoidi imaju mali ili nikakav učinak na pamćenje i razmišljanje. Prikazani su različiti rezultati koji se odnose na sveukupne bihevioralne i psihološke simptome demencije, na temelju vrsta ispitanika. Obiteljski skrbnici nisu izvijestili o povoljnom učinku kanabinoida na ponašanje i psihološke simptome, ali je medicinsko osoblje prijavilo poboljšanje simptoma među ispitanicima koji su primali kanabinoide. Štetni učinci su zabilježeni u svim istraživanjima, među ispitanicima koji su uzimali kanabinoide i onima koji su uzimali placebo (lažni lijek). Međutim, nismo mogli zbirno analizirati ukupan broj štetnih događaja zbog problema s načinom na koji su podaci bili prikazani. Nije bilo značajne razlike između ispitanika koji su uzimali kanabinoide i onih koji su dobivali placebo u ukupnom broju štetnih događaja koji pripadaju poremećajima živčanog sustava, psihijatrijskim poremećajima i probavnim poremećajima. Sedacija (uključujući letargiju) bila je češća kod ispitanika koji su uzimali kanabinoide, ali ti su rezultati bili nesigurni. Imamo vrlo malo povjerenja u ove rezultate jer su istraživanja uključivala mali broj sudionika, postojale su razlike među istraživanjima, a njihovi rezultati bili su nesigurni.

Naši zaključci

Na temelju podataka iz četiri mala istraživanja kratkog trajanja, nije sigurno imaju li kanabinoidi blagotvorne ili štetne učinke na demenciju, u usporedbi s placebom. Čak i ako je korist opisana u ovim istraživanjima stvarna, učinak je bio skroman i možda nije važan za osobe s demencijom. Nadalje, dostupna istraživanja bila su vrlo kratka; učinkovitost ispitivanih lijekova praćena je samo tijekom 3 do 14 tjedana, a jedno istraživanje nije u potpunosti opisalo podatke o svojim metodama i rezultatima. Potrebna su velika, dobro provedena istraživanja kako bi se bolje razumjelo jesu li kanabinoidi korisna terapija za osobe koje žive s demencijom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Livia Puljak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information