Koje terapije najbolje djeluju za uznapredovali rak želuca koji nije odgovorio na standardnu kemoterapiju?

Što je uznapredovali rak želuca?

Rak želuca obično započinje u stanicama koje stvaraju sluz koje prekrivaju želudac. Rak ezofagogastričnog spoja (engl. oesophago-gastric junction, OGJ) počinje tamo gdje se cijev za hranu (ezofagus/jednjak) spaja sa želucem. Uznapredovali rak je rak koji se proširio na okolna tkiva ili na druge dijelove tijela, unatoč liječenju.

Terapije za rak želuca i OGJ uključuju:

• operaciju uklanjanja raka;

• kemoterapiju (lijekove koji ubijaju stanice raka);

• radioterapiju (zračenje za ubijanje stanica raka); i

• biološku terapiju (lijekove načinjene od bjelančevina i drugih tvari koje se prirodno pojavljuju u tijelu).

Biološke terapije uključuju imunoterapiju (lijekove koji pomažu imunološkom sustavu prepoznati i ubiti stanice raka) i terapije koje ciljaju nešto u raku ili na ono što ga okružuje, kao što je krvna opskrba raka. Standardna kemoterapija obično kombinira dva lijeka koja sadrže fluoropirimidin i platinu.

Kad standardna kemoterapija uznapredovalog raka ne uspije, daljnjim liječenjem se namjerava usporiti rast raka kako bi se pomoglo ljudima živjeti duže. Daljnje terapije uključuju: druge kemoterapijske lijekove, biološke terapije i najbolju potpornu skrb (skrb koja pomaže osobi nositi se s bolestima koje ograničavaju život i njenim liječenjem).

Zašto je napravljen ovaj Cochraneov sustavni pregled

Rak želuca i OGJ je težak za liječenje. Željelo se saznati koje terapije najbolje djeluju u kontroli ovih karcinoma i pomažu ljudima živjeti duže, kada standardna kemoterapija ne djeluje.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Tražene su studije koje su proučavale kemoterapiju i/ili biološke terapije za uznapredovali rak želuca i OGJ koji nije odgovorio na standardnu kemoterapiju. Tražene su studije u kojima je liječenje koje je svaka osoba primila bilo određivano nasumično. Ove studije obično daju najpouzdanije dokaze o učincima liječenja.

Datum pretraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do listopada 2020.

Ključni rezultati

Pronađeno je 17 studija na 5110 osoba s uznapredovalim rakom želuca ili OGJ. Studije su usporedile daljnju kemoterapiju i/ili biološke terapije, date na usta ili kroz krvotok (sustavno), s:

• drugom sustavnom kemoterapijom i/ili biološkom terapijom;

• placebom („lažnom“ terapijom);

• najboljom potpornom skrbi; i

• bez terapije.

Studije su promatrale:

• koliko su dugo ljudi živjeli;

• bilo koje štetne (neželjene) učinke; i

• njihovu kvalitetu života (blagostanje).

Ključni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Ljudi vjerojatno žive duže nakon daljnje kemoterapije (irinotekan ili trifluridin plus tipiracil) nego s placebo liječenjem ili najboljom potpornom skrbi. Međutim, kemoterapija vjerojatno povećava ozbiljne neželjene učinke, uključujući proljev, vrućicu te niže vrijednosti crvenih i bijelih krvnih stanica.

Ljudi mogu živjeti jednako dugo nakon kemoterapije irinotekanom kao i nakon kemoterapije paklitakselom. Dodavanje druge kemoterapije (oxaliplatine ili cisplatine) docetakselu ne mora utjecati na to koliko dugo ljudi žive.

Ljudi žive duže nakon biološke terapije (nivolumab, apatinib ili regorafenib) nego s placebo liječenjem. Nije pronađeno dovoljno dokaza o tome povećava li biološka terapija neželjene učinke.

Osobe kojima je data imunoterapija (pembrolizumab) vjerojatno žive jednako dugo kao i one osobe kojima je data kemoterapija (paklitaksel), ali ne moraju imati toliko neželjenih učinaka kao s kemoterapijom.

Kombiniranje kemoterapije s biološkom terapijom vjerojatno ne pomaže ljudima živjeti duže nego sa samom kemoterapijom, i nije sigurno povećava li neželjene učinke.

Koliko su ovi rezultati pouzdani?

Umjerena je razina pouzdanosti u dokaze da kemoterapija vjerojatno pomaže ljudima živjeti duže nego placebo liječenje ili najbolja potporna skrb. Pouzdani su dokazi da ljudi žive duže na biološkoj terapiji nego placebo terapiji. Malo je vjerojatno da će više dokaza promijeniti ovaj rezultat.

Rezultati za neželjene učinke manje su sigurni. U nekim studijama su nedostajali podaci ili ih nisu prijavili; a u nekim studijama osobe i njihovi liječnici su znali koja im je terapija dana, što je moglo utjecati na rezultate istraživanja. Ovi rezultati će se vjerojatno promijeniti kada više dokaza postane dostupno..

Zaključci

Ako uznapredovali rak želuca ili OGJ nije odgovorio na standardnu kemoterapiju, daljnja kemoterapija ili biološka terapija pomažu ljudima živjeti duže nego s placebo liječenjem, najboljom potpornom skrbi ili bez liječenja. Međutim, kemoterapija je jasnije povezana s neželjenim učincima nego biološka terapija.

Nije sigurno djeluju li biološke terapije bolje nego kemoterapija, ali mogu uzrokovati manje neželjenih učinaka. Kombiniranje kemoterapije i bioloških terapija može uzrokovati više neželjenih učinaka, a bez dodatne koristi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Gordana Berić Jozić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information