Korištenje kortikosteroida u liječenju Kawasakijeve bolesti

Ključne poruke

Čini se da kortikosteroidi smanjuju rizik od srčanih problema nakon preboljene Kawasakijeve bolesti bez značajnih nuspojava. Također smanjuju vrijeme trajanja simptoma (vrućica i osip) i duljinu bolničkog liječenja, kao i razinu krvnih markera povezanih s bolešću.

Što je Kawasakijeva bolest i kako se liječi?

Kawasakijeva bolest je upala krvnih žila. Intravenski imunoglobulin (IVIG) i aspirin su standardni lijekovi za liječenje Kawasakijeve bolesti. Ovakvo je liječenje obično učinkovito, ali ne djeluje na svu djecu. Kawasakijeva bolest nije u potpunosti istražena i nije jasno kako ju najučinkovitije liječiti. To je važno pitanje jer jedna od dugoročnih posljedica bolesti može uključivati probleme se srcem, što povećava rizik smrtnih ishoda.

Kako je proveden ovaj Cochraneov sustavni pregled?

Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja liječenja djece s Kawasakijevom bolešću uporabom lijekova poznatih kao kortikosteroidi, da bi se vidjelo smanjuju li oni mogućnost nastanka novih srčanih problema. Također je istražen njihov utjecaj na trajanje vrućice, znakove koji ukazuju na infekciju u krvi i broj dana provedenih u bolnici. U randomiziranim kontroliranim istraživanjima način liječenja i testiranja odabire se nasumično, što obično daje najpouzdanije dokaze o učincima liječenja.

Ključni rezultati

Pronađeno je osam istraživanja koja su uključivala 1,877 ispitanika, a u kojima su ispitivalo liječenje kortikosteroidima u djece s Kawasakijevom bolešću. Kombiniranje rezultata ovih istraživanja pokazalo je da su se srčani problemi smanjili nakon liječenja kortikosteroidima. Nisu zabilježene ozbiljne nuspojave ili smrtni slučajevi u skupinama na liječenju kortikosteroidima ili u skupinama bez kortikosteroida. Razina krvnih markera koji ukazuju na bolest je smanjena, a djeca liječena kortikosteroidima imala su kraći boravak u bolnici. Simptomi Kawasakijeve bolesti (vrućica i osip) trajali su kraće nakon liječenja kortikosteroidima. Niti jedno istraživanje nije izvijestilo o dugotrajnim (više od godinu dana nakon pojave bolesti) srčanim problemima (koronarni morbiditet), koji se mogu povezati s Kawasakijevom bolešću.

Pouzdanost dokaza

Dokazi o ozbiljnim nuspojavama, smrtnom ishodu, riziku od srčanih problema u budućnosti, razini krvnih markera i duljini ostanka u bolnici umjereno su pouzdani. To znači da smo umjereno uvjereni da je pravi učinak kortikosteroida blizak onom procijenjenom u ovom sustavnom pregledu. Dokazi o trajanju kliničkih simptoma (vrućica i osip) niske su razine pouzdanosti. To znači da je njihova pouzdanost ograničena zbog načina na koji su simptomi mjereni i prijavljeni.

Datum pretraživanja dokaza

Ovo je obnovljeni Cochraneov sustavni pregled. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Benjamin Krivošić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information