Podizanje uzglavlja u usporedbi s ležanjem na ravnom krevetu za sprječavanje upale pluća uzrokovane uređajem za potpomognuto disanje u odraslih kojima je potrebna mehanička ventilacija

Dosadašnje spoznaje

Odraslim osobama koje su životno ugrožene često treba pomoć uređaja koji im pomaže u održavanju disanja. Jedna od nuspojava takvih uređaja je povećani rizik od upale pluća (pneumonije). To je stanje poznato kao pneumonija uzrokovana ventilatorom. Vodeći je uzrok smrti u životno ugroženih pacijenata. Također može produljiti boravak u bolnici i troškove liječenja. Kut pod kojim leže pacijenti koji su na mehaničkoj ventilaciji bi mogao imati važnu ulogu u sprječavanju infekcije njihovih pluća.

Istraživačko pitanje

Podizanje uzglavlja mijenjanjem nagiba bolničkog kreveta moglo bi spriječiti dospijeće izvora infekcije u pluća. U ovom Cochrane sustavnom pregledu procjenjivali smo korisne i štetne učinke poluležećeg položaja za sprječavanje pneumonije uzrokovane ventilatorom u životno ugroženih pacijenata koji zahtijevaju mehaničku ventilaciju. Također smo istražili koji je najbolji kut za podizanje uzglavlja kreveta u poluležećem položaju.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronašli smo 10 studija koje su uključivale 878 sudionika. Među njima 28 sudionika nisu bili praćeni do kraja istraživanja i nisu uključeni u rezultate. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 27. listopada 2015. Svi sudionici uključeni su u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) i primali su mehaničku ventilaciju dulje od 48 sati.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Umjerena kvaliteta dokaza iz osam studija (759 sudionika) pokazuje da poluležeći položaj (kut nagiba od 30° do 60°) smanjuje učestalost pneumonije uzrokovane ventilatorom za 25,7% kada se usporedi s kutom od 0° do 10° ležećeg položaja. Na temelju tih rezultata, očekivali bismo da će od 1000 životno ugroženih pacijenata koji su liječeni u poluležećem položaju (pod kutom od 30° do 60°) dulje od 48 sati, 145 pacijenata imati kliničku sumnju na pneumoniju uzrokovanu ventilatorom, u usporedbi sa 402 pacijenta koji su liječeni u ležećem položaju pod kutom od 0° do 10°. Nije bilo značajne razlike između ta dva različita položaja u smanjenju mikrobiološki potvrđene pneumonije uzrokovane ventilatorom (vrlo niska kvaliteta dokaza), smrtnosti (niska kvaliteta dokaza), duljine boravka u JIL-u (umjerena kvaliteta dokaza), duljine boravka u bolnici (vrlo niska kvaliteta dokaza), duljine ventilacije ili upotrebe antibiotika. Glavna ograničenja dokaza su bila mali broj sudionika koji je pridonio podatcima za analizu te što su u nekim studijima istraživači znali kojoj skupini sudionici pripadaju, tj. kakvo se liječenje u njih primjenjuje (rizik pristranosti).

Samo dvije studije, s 91 sudionikom, su uspoređivale različite kutove nagnuća uzglavlja postelje (45° naprama 25° do 30° za poluležeći položaj). Vrlo niska kvaliteta dokaza nije pokazala statistički značajnu razliku u pojavi pneumonije uzrokovane upotrebom ventilatora (klinički pretpotavljena i mikrobiološki potvrđena), smanjenju smrtnosti (u JIL-u i bonici), duljini boravka u JIL-u i upotrebi antibiotika. Samo je jedna studija potvrdila štetan učinak nastanka vrijedova zbog pritiska i nije našla značajnu razliku između poluležećeg položaja pod kutom od 45° i ležećeg položaja pod kutom od 10°. Nisu prijavljeni nikakvi drugi štetni učinci kao što su tromboembolija ili nuspojave koje bi se odrazile na srčanu frekvenciju ili krvni tlak.

Omjer korisnog i štetnog učinka poluležećeg položaja i dalje ostaje nejasan zbog ograničenog broja studija i male kvalitete postojećih dokaza. Potrebno je više dokaza visoke kvalitete o učincima poluležećeg položaja u usporedbi s ležećim položajem i optimalnim položajima tijela.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šuto
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information