Individualno prilagođene aktivnosti u dugotrajnoj skrbi za osobe s demencijom

Koje su prednosti aktivnosti prilagođenih interesima i sklonostima osoba s demencijom koje žive u domovima za starije i nemoćne osobe?

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Osobe s demencijom koje žive u domovima za starije i nemoćne često imaju puno slobodnog vremena. Aktivnosti koje su im dostupne možda im neće biti značajne. Kada bi osoba s demencijom imala priliku sudjelovanja u aktivnostima koje odgovaraju njezinim osobnim interesima i sklonostima, to bi moglo dovesti do bolje kvalitete života, smanjiti ponašanja koja se ponekad opisuju kao agitacija (poput nemira ili agresije) te imati i druge povoljne učinke.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj je bilo istražiti učinke aktivnosti prilagođenih individualnim interesima osobama s demencijom u domovima za starije i nemoćne osobe. Ovaj sustavni pregled obnovljena je inačica ranije objavljenog pregleda iz 2018. godine.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su osobama s demencijom nudila program aktivnosti temeljen na njihovim osobnim interesima (interventna skupina) i usporedili ih sa sudionicima kojima ove aktivnosti nisu bile ponuđene (kontrolna skupina).

Pronašli smo jedanaest ispitivanja koja uključuju 1,071 osobu s demencijom u domovima za starije i nemoćne osobe. Deset ispitivanja bila su randomizirana kontrolirana ispitivanja (RCT), što znači da je nasumično odlučeno jesu li sudionici bili u interventnoj ili kontrolnoj skupini. U jednom ispitivanju nije bilo nasumičnog odabira, što povećava rizik od pristranih rezultata. Osobe uključene u ispitivanja imale su srednje tešku ili tešku demenciju i gotovo su sve imale neku vrstu agitacije kada je istraživanje započelo. Trajanje ispitivanja bilo je u rasponu od deset dana do devet mjeseci. U svim su ispitivanjima osobe u interventnim skupinama dobile individualni plan aktivnosti. Većina aktivnosti odvijala se u posebnim radionicama koje je vodilo obučeno osoblje, ali u dvama su ispitivanjima medicinski tehničari ili članovi obitelji bili obučeni za pružanje aktivnosti tijekom dnevnog rasporeda njege (medicinski tehničari) ili tijekom posjeta (članovi obitelji). Dok se same ponuđene aktivnosti u različitim ispitivanjima nisu mnogo razlikovale, tjedni broj radionica i njihovo trajanje jesu.

U pet je ispitivanja kontrolna skupina dobila samo uobičajenu skrb kakva se pruža u domovima za starije i nemoćne osobe; u drugih je pet ispitivanja kontrolna skupina dobila različite aktivnosti koje nisu bile individualno prilagođene; jedno je ispitivanje imalo obje vrste kontrolne skupine.

Što smo pronašli?

Ispitivanja i način na koji su predstavljena bili su različite kvalitete, što je utjecalo na pouzdanost rezultata. Ponuda individualno prilagođenih aktivnosti osobama s demencijom koje žive u domovima za starije i nemoćne osobe može malo umanjiti agitaciju. U dva je ispitivanja osoblje procjenjivalo kvalitetu života osoba s demencijom, ali ponuda aktivnosti može dovesti do male razlike u kvaliteti života ili uopće ne utječe na nju. Samo su dva ispitivanja spomenula traženje štetnih učinaka; nijedan nije prijavljen.

Individualno prilagođene aktivnosti mogu imati mali učinak ili uopće ne utječu na neugodne osjećaje koje izražavaju sudionici. Nismo mogli ništa zaključiti o učincima na ugodne osjećaje, raspoloženje, angažman (uključenost u ono što se događa) i kvalitetu sna, zbog toga što se u nekim ispitivanjima nisu koristile najprikladnije metode za njihovu provedbu. Nijedno ispitivanje nije mjerilo učinke na količinu lijekova koje su sudionici dobivali ili učinak na njegovatelje.

Zaključili smo da ponuda radionica ljudima sa srednje teškom ili teškom demencijom koji žive u domovima za starije i nemoćne osobe može pomoći u smanjenju agitacije.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Pouzdanost rezultata je ograničena zbog malog broja ispitivanja te upitne prikladnosti metoda koje su koristili za provedbu ispitivanja. Primjerice, u nekim ispitivanjima nije jasno jesu li ljudi bili nasumično dodijeljeni istraživanim skupinama.

Datum pretraživanja dokaza

Ovaj je sustavni pregled obnovljena inačica ranije objavljenog pregleda i dokazi su aktualni do 15. lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Maks Prpić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information