Telefonske intervencije za upravljanje simptomima u odraslih s rakom

Dosadašnje spoznaje
Osobe s rakom imaju različite simptome uzrokovane njihovom bolešću i njenim liječenjem. Simptomi mogu uključivati depresiju, tjeskobu, umor i bol. Simptome svakodnevno liječe pacijenti ili članovi njihove obitelji. Ako se simptomima ne upravlja dobro, mogu dovesti do drugih problema, poput poteškoća u obavljanju svakodnevnih zadataka, lošeg sna i loše kvalitete života.

Stručnjaci za rak razvili su psihološke i edukativne intervencije kako bi pomogli ljudima u upravljanju simptomima raka. Te se intervencije mogu pružiti telefonom (telefonske intervencije) u domovima pacijenata, umjesto uživo u bolnici.

Na koja pitanja nastoji odgovoriti ovaj sustavni pregled?
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je odgovoriti na sljedeća pitanja:

1. Jesu li telefonske intervencije za odrasle s rakom učinkovite u ublažavanju simptoma raka i liječenja raka?

2. Koji se simptomi najviše ublaže kada se koriste telefonske intervencije?

3. Koji dijelovi telefonskih intervencija imaju najveći utjecaj na ublažavanje simptoma raka?

U ovom su sustavnom pregledu telefonske intervencije bile intervencije dane isključivo ili uglavnom telefonskim putem. Pružali su ih zdravstveni djelatnici. Uz telefonski kontakt, mogli su uključivati kontakt licem u lice ili tiskane digitalne ili mrežne informacije, poput letaka, računalnih programa i web stranica.

Kako smo odgovorili na ova pitanja?
Pretražene su medicinske baze podataka i časopisi kako bi se pronašla sva randomizirana kontrolirana istraživanja koja su koristila telefonsku intervenciju za smanjenje simptoma raka. Randomizirana kontrolirana istraživanja nasumično raspoređuju ispitanike na jedan ili drugi oblik liječenja te pružaju najpouzdanije dokaze. Istraživanja su mogla usporediti telefonske intervencije s drugim telefonskim intervencijama, drugom vrstom intervencije (npr. licem u lice) ili s uobičajenom njegom. Ispitanici u ovim istraživanja bile su odrasle osobe s bilo kojom vrstom raka u bilo kojoj fazi.

Rezultati
Uključena su 32 istraživanja s ukupno 6,250 ispitanika. Većina istraživanja (21) je iz SAD-a. Devet istraživanja uključivalo je žene s rakom dojke, a 11 je uključivalo ljude s rakom dojke, debelog crijeva, pluća ili prostate. Četrnaest istraživanja uključivalo je ljude s ranom fazom raka. Medicinske sestre pružile su intervencije u 24 istraživanja. Samo 10 istraživanja pružalo je intervencije isključivo telefonom, a 16 istraživanja kombiniralo je telefonske pozive s drugim materijalima (tiskanim ili digitalnim). Istraživanja su mjerila simptome depresije, anksioznosti, emocionalnog stresa, nesigurnosti, umora, boli, seksualne simptome i nedostatak daha. Također su izmjereni učinci svih simptoma zajedno (opće iskustvo simptoma).

Većina istraživanja uspoređivala je samu telefonsku intervenciju s uobičajenom njegom ili uobičajenom njegom s dodatnom podrškom. Osam istraživanja uspoređivalo je dvije telefonske intervencije, a neka su ih uspoređivala s uobičajenom njegom.

Budući da su se istraživanja međusobno jako razlikovala, nije se moglo kombinirati rezultate u jednu analizu za svaki simptom. Međutim, neka istraživanja mjerila su promjene u simptomima pomoću standardiziranih ili sličnih ljestvica. Bilježene su ocjene na ljestvici ispitanika na početku, tijekom i na kraju intervencije, što je rezultiralo ‘ocjenom promjene’. Analizirani su rezultati istraživanja koja su bilježila ocjene promjene.

Što nam govore dokazi ovog sustavnog pregleda?
Dvadeset i jedno istraživanje pružilo je dokaze o depresiji u usporedbi s uobičajenom njegom ili drugim intervencijama, ali samo je devet pružilo informacije o promjenama nakon intervencija. Ta istraživanja su pokazala da telefonske intervencije smanjuju simptome depresije. Isto tako, telefonske intervencije pokazale su se učinkovitima u usporedbi s uobičajenom njegom ili drugim intervencijama u smanjenju anksioznosti (16 istraživanja; pet je doprinijelo ocjenama promjene), umora (devet istraživanja; šest je doprinijelo ocjenama promjene) i emocionalne uznemirenosti (sedam istraživanja; pet je doprinijelo ocjenama promjene).

Dokazi za ostale simptome bili su ograničeni, što je otežavalo donošenje zaključaka.

Pouzdanost dokaza
Čini se da telefonske intervencije ublažavaju neke simptome raka i liječenja raka. Međutim, istraživanja su bila mala i međusobno su se vrlo razlikovala, pa je pouzdanost ovih dokaza vrlo niska. Nejasno je jesu li same telefonske intervencije ili u kombinaciji sa sastancima licem u lice, ili tiskanim ili audio materijalima, najučinkovitiji u ublažavanju mnogih simptoma koje imaju ljudi s rakom.

Zaključci
Telefonske intervencije prikladne su za pacijente, njihove obitelji i zdravstvene djelatnike, ali rezultati ovog sustavnog pregleda nisu bili jednoznačni. Kvalitetnija istraživanja na ovu temu pomogla bi odgovoriti na pitanja iz ovog sustavnog pregleda.

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do siječnja 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Draženka Rožić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information