Medicinske sestre specijalizirane za skrb žena s rakom dojke

Istraživačko pitanje

Koje intervencije medicinskih sestara specijaliziranih za skrb o dojkama (engl. specialist breast care nurse - SBCN) unaprjeđuju ishode kvalitete života žena s dijagnozom raka dojke?

Zašto je ovo pitanje važno?

Rak dojke je kompleksna bolest i najučestaliji rak u žena. Preživljenje se značajno poboljšalo tijekom zadnjih 20 godina, vezano uz napretke u liječenju, poboljšan probir i multiprofesionalni pristup skrbi. Rak dojke nije samo fizička bolest, već utječe i na psihološke, emocionalne i socijalne potrebe pojedinca.

SBCN su definirane kao sestre s „naprednim znanjem“, koje susreću žene pri dijagnozi i pružaju informacije te emocionalnu potporu, zagovaraju pacijenta, daju kontinuitet skrbi, nastojeći odgovoriti višestrukim potrebama pacijenata. Važno je razumjeti učinkovitost ovih intervencija koje mogu uključivati korištenje usmjerene intervencije ili SBCN koja preuzima nove uloge unutar multidisciplinarog tima.

Kako su identificirani i procijenjeni dokazi?

Pretražene su baze podataka za randomizirana kontrolirana istraživanja koja su uspoređivala SBCN intervencije sa uobičajenom skrbi ili drugim potpornim intervencijama. Primarni ishod je bila kvaliteta života, uključujući kvalitetu života vezanu za opće zdravlje, kvalitetu života vezanu za rak, anksioznost i depresiju, te zadovoljstvo sudionika. Sažeti su dokazi iz svih istraživanja te je uzeto u obzir kako su istraživanja provedena i jesu li rezultati bili konzistentni.

Što je pronađeno?

Pronađeno je 14 istraživanja s ukupno 2,905 sudionika te četiri istraživanja koja su u tijeku. Trinaest istraživanja je uključilo žene s primarnom bolesti, a jedno je uključilo žene s uznapredovalom bolesti (ponekad označavanom kao metastatska ili sekundarna bolest). Istraživanja su razvrstana u skupine: psihosocijalne sestrinske intervencije za primarne i uznapredovale bolesti, te intervencije u praćenju i kontroli bolesti koju vode specijalizirane medicinske sestre.

Intervencije psihosocijalne njege u usporedbi sa standardnom skrbi za žene s primarnim rakom dojke

Uključeno je devet istraživanja koja su obuhvatila 1,469 žena. Istraživanja su ispitivala različite vrste psihosocijalnih intervencija za poboljšanje kvalitete života, anksioznost, depresiju, stres, emocionalno i socijalno funkcioniranje te tjelesne simptome; neke od ovih studija mjerile su ishode do 18 mjeseci, koristeći niz različitih mjernih alata. Dokazi sugeriraju da psihosocijalne intervencije pružene od strane specijaliziranih medicinskih sestara za žene s primarnom dijagnozom raka dojke mogu poboljšati kvalitetu života i zadovoljstvo sa skrbi.

Intervencije psihosocijalne njege u usporedbi sa standardnom skrbi za žene s uznapredovalim (metastatskim) rakom dojke

Postojala je samo jedna studija koja je pokazala da nije bilo razlike u ishodima kvalitete života nakon tri mjeseca nakon kratke psihosocijalne sestrinske intervencije, u usporedbi sa standardnom skrbi za 105 žena s novodijagnosticiranim uznapredovalim rakom dojke.

Intervencije za praćenje i kontrolu bolesti vođene od strane specijaliziranih medicinskih sestara za žene s primarnim rakom dojke

Uključena su četiri istraživanja koja su obuhvatila 1,331 ženu do pet godina praćenja i kontrole. Sva četiri istraživanja su pokazala da je praćenje i kontrola bolesti koju vode specijalizirane medicinske sestre bilo jednako učinkovito kao standardna skrb za kvalitetu života žene i zadovoljstvo sa skrbi. U cjelini, istraživanja su zahvatila određenu vremensku točku u skrbi pacijenata. Nisu opisani neželjeni ili štetni učinci. Dokazi ukazuju da, kada se usporede s uobičajenom skrbi, intervencije koje vode specijalizirane medicinske sestre unaprjeđuju kvalitetu života povezanu sa zdravljem, zadovoljstvo sa skrbi, anksioznost i depresiju. Intervencije za praćenje i kontrolu bolesti vođene od strane specijaliziranih medicinskih sestara su podjednako učinkovite kao i uobičajena skrb, za kvalitetu života žena i zadovoljstvo sa skrbi. Sveukupno, kvaliteta dokaza varirala je od veoma niske do umjerene razine sigurnosti. Čekaju se rezultati istraživanja koja su u tijeku kako bi se ojačalo povjerenje u rezultate.

Nije bilo istraživanja intervencija za praćenje i kontrolu bolesti vođene od strane specijaliziranih medicinskih sestara za žene s uznapredovalim rakom dojke.

Što ovo znači?

Dokazi ukazuju da psihosocijalne intervencije pružene od strane specijaliziranih medicinskih sestara za žene s primarnom dijagnozom raka dojke, mogu unaprijediti ili su bar jednako učinkovite kao standardna skrb za kvalitetu života vezanu uz opće zdravlje, za kvalitetu života specifičnu za rak, ishode anksioznosti i depresije, te zadovoljstvo sa skrbi. U budućim istraživanjima, stručnost medicinskih sestara specijaliziranih za rak dojke treba bi biti bolje definirana i izražena, kako bi bila značajnije i uspješnije prenesena u praksu, te kako bi ti zdravstveni djelatnici imali veći utjecaj u pružanju psihosocijalne podrške. Kvalifikacije i obučenost specijaliziranih medicinskih sestara treba biti jasnije opisana u istraživanjima, kao i same intervencije.

Izvori financiranja istraživanja

Dva istraživanja nisu izvijestila o financiranju, jedanaest je prijavilo primanje sredstava od dobrotvornih društava ili državnih institucija, a jedno je istraživanje prijavilo da nije imalo financiranje. Dva su istraživanja izvijestila o ulozi donatora.

Datum pretraživanja dokaza

11. lipnja 2020.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Gordana Berić Jozić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information