Moguće je da povećana konzumacija vode može smanjiti rizik od ponovnog nastanka bubrežnih kamenaca, no potrebna su daljnja istraživanja

Bubrežni kamenci su nakupine kristala i proteina. Često uzrokuju začepljenje mokraćnih kanala u odraslih osoba. Već dugo vremena se pijenje veće količine vode smatra glavnom preventivnom mjerom za nastanak kamenaca i njihovo ponovno javljanje. U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađena je samo jedna studija koja je istražila učinak povećane konzumacije vode na ponovno javljanje kamenaca i vrijeme do ponovnog javljanja kamenaca. Povećana konzumacija vode smanjila je vjerojatnost ponovnog nastanka bolesti i produljila vrijeme do ponovnog nastanka kamenaca. Potrebna su dodatna istraživanja na ovu temu.

Tools
Information
Share/Save