Intervencije za idiopatski nefrotski sindrom otporan na steroide kod djece

Uvod

Nefrotski sindrom je stanje u kojem bubrezi propuštaju proteine iz krvi u urin. Kortikosteroidi se koriste kao prva opcija za postizanje remisije. Druge tvari, kao što su inhibitori kalcineurina (ciklosporin, takrolimus) ili inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima, potrebni su djeci koja ne reagiraju na kortikosteroide u prvoj fazi nefrotskog sindroma (početna otpornost/rezistencija) ili za one koji razviju otpornost na steroide nakon jednog ili više odgovora na kortikosteroide (odgođena rezistencija).

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražen je Cochraneov specijalizirani registar za bolesti bubrega i transplantacije. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 17. rujna 2019. Randomizirana kontrolirana istraživanja bila su uključena ako su uspoređivala različite imunosupresivne lijekove ili ne-imunosupresivne lijekove s placebom, prednizonom ili drugim lijekovima kod djece s nefrotskim sindromom rezistentnim na steroide. Istraživanja novih tretmana uključena su kako za djecu, tako i za odrasle.

Ključni rezultati

Ovim Cochraneovim sustavnim pregledom utvrđeno je da ciklosporin u usporedbi s placebom, izostankom tretmana ili prednizonom može povećati broj ispitanika u čijem urinu je nestalo proteina (potpuna remisija) ili se količina proteina u urinu značajno smanjila (djelomična remisija). Inhibitori kalcineurina (ciklosporin, takrolimus) također mogu povećati broj djece koja postižu potpunu ili djelomičnu remisiju u usporedbi s intravenskim ciklofosfamidom. Istraživanja pokazuju da nema koristi (ili ona nije značajna) od drugih imunosupresivnih tvari. Inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima mogu smanjiti količinu proteina u urinu.

Zaključci

Inhibitori kalcineurina mogu povećati vjerojatnost potpune ili djelomične remisije u usporedbi s placebom/izostankom tretmana ili ciklofosfamidom. Međutim, sigurnost dokaza je niska jer su istraživanja bila mala. Ostaje nejasno mogu li druge intervencije promijeniti rezultate, zbog nekoliko manjih studija. Veća i dobro osmišljena randomizirana kontrolirana istraživanja potrebna su za procjenu drugih kombinacija tretmana za djecu s nefrotskim sindromom rezistentnim na steroide.

Bilješke prijevoda: 

Prevela: Stella Stanojević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka.Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information