Različiti presadci za karotidne endarterektomije

Istraživačko pitanje

Koje su najbolje vrste presadaka za osobe koje su podvrgnute karotidnoj endarterektomiji?

Dosadašnje spoznaje
Karotidna endarterektomija je operacija kojom se uklanjaju bolesni dijelovi sluznice arterija koji su uzrokovali moždani udar. Obično su osobe kojima je potrebna ova operacija pod rizikom od moždanog udara, zbog nedavnih simptoma moždanog udara ili teške bolesti karotidne arterije. Čini se da umetanje presatka na kraju operacije karotide smanjuje rizik od naknadnog moždanog udara i bolesti arterija. Ovi presadci izrađeni su od sintetičkog materijala, vlastite vene osobe koju se operira, ili drugih prirodnih materijala, poput goveđeg perikarda. Presadak vena se koristi često i otporan je na infekcije. Međutim, može doći do izrazitog oticanja ili puknuća presatka, što je zabrinjavajuće. Sintetički presadci, uključujući Dacron i politetrafluoretilen (PTFE), imaju visoku čvrstoću i mogu imati manji rizik od pucanja. Međutim, sintetički materijali mogu imati veći rizik od infekcije. Goveđi perikard može imati niži rizik od infekcije i drugih komplikacija. Međutim, najbolji izbor materijala presatka za zahvate angioplastike karotidne arterije još uvijek nije siguran. Ovaj Cochraneov sustavni pregled ima za cilj procijeniti je li jedna vrsta presatka bolja od druge, u pogledu kliničkih ishoda (poput moždanog udara i smrti) i komplikacija (poput pucanja ili infekcije).

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 25. svibnja 2020. godine.

Značajke istraživanja
Identificirano je 14 randomiziranih kontroliranih istraživanja (RCT) koja uključuju 2278 karotidnih endarterektomija, a koja su uspoređivala različite materijale presatka: sedam istraživanja uspoređivalo je zatvaranje venskim presatkom i PTFE presatkom, pet je uspoređivalo Dacron presatke s drugim sintetičkim materijalima, a dva su uspoređivala goveđi perikard s drugim sintetičkim materijalima. Primarni ishodi bili su postoperativni i dugoročni (tijekom najmanje jedne godine) moždani udar na operiranoj strani. Sekundarni ishodi bili su bilo kakav moždani udar, prolazni ishemijski napadaj (engl. transient ischaemic attack, TIA), smrt, suženje ili začepljenje arterije i druge komplikacije, uključujući puknuće arterije, parezu kranijalnog živca, infekciju ili krvarenje rane, te ponovnu operaciju ili izrazito oticanje (pseudoaneurizma).

Ključni rezultati
Rezultati korištenja različitih vrsta presadaka nakon karotidne endarterektomije bili su sljedeći:
• Venski presadak u odnosu na sintetički materijal: nije bilo razlike u riziku od moždanog udara postoperativno ili dugoročno. Glavna zabrinutost bila je to što se činilo da venski presadci imaju više slučajeva izrazitog oticanja (pseudoaneurizme). Informacije o ostalim komplikacijama bile su ograničene.

• Dacron naspram ostalih sintetičkih materijala: Dacron presadci bili su povezani s većim rizikom od kombiniranog perioperativnog moždanog udara i TIA-e, ranog ponovnog suženja ili začepljenja arterija, i bilo kakvih moždanih udara u dugotrajnom praćenju, iako je broj zabilježenih događaja bio mali.

• Presadak goveđeg perikarda u odnosu na druge sintetičke materijale: nije bilo razlika u kliničkim ishodima ili komplikacijama, iako je broj zabilježenih događaja bio mali. Informacije o ostalim komplikacijama bile su ograničene.

Kvaliteta dokaza
Većina dokaza bila je niske ili vrlo niske kvalitete zbog metoda istraživanja i malih brojeva. Nijedan RCT nije mogao biti zaslijepljen za kirurge ili ispitanike zbog prirode intervencije, a većina istraživanja nije opisala svoj izvor financiranja. Većina rezultata bila je neprecizna, zbog širokih intervala pouzdanosti i niskih stopa događaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Kaja Mandić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information