پادکست: بوپرنورفین در مدیریت ترک مواد مخدر

گروه الکل و مواد مخدر در کاکرین به بررسی مرور مداخلات برای کمک به افرادی که با مشکلات مصرف الکل و مواد مخدر درگیر هستند، پرداخته است. در فوریه 2017، مطالعه مروری این گروه در مورد استفاده از بوپرنورفین برای مدیریت سندرم ترک (withdrawal) مواد مخدر توسط لیندا گویینگ از دانشگاه آدلاید در استرلیا و همکارانش به‌روزرسانی شد. لیندا آخرین یافته‌ها را در این پادکست شرح می‌دهد.

- متن پادکست را بخوانید

مسعود: گروه الکل و مواد مخدر در کاکرین به بررسی مرور مداخلات برای کمک به افرادی که با مشکلات مصرف الکل و مواد مخدر درگیر هستند، پرداخته است. در فوریه 2017، مطالعه مروری آنها در مورد استفاده از بوپرنورفین برای مدیریت سندرم ترک مواد مخدر توسط لیندا گویینگ از دانشگاه آدلاید در استرلیا و همکارانش به‌روزرسانی شد. واحد ویراستاری کاکرین با لیندا در مورد آخرین یافته‌های این مطالعه مصاحبه‌ای انجام داده که مرکز کاکرین ایران آن را ترجمه نموده است. هم‌اکنون ترجمه این مصاحبه را با صدای سوگند سوداگر می‌شنوید.

سوگند: افرادی که به مواد مخدری مانند هروئین، اکسی‌کونتین یا مورفین وابسته هستند، به عنوان قدم اول برای درمان‌های طولانی‌تر، نیاز به تحمل سندرم ترک مواد دارند. البته ترک مواد مخدر به طور معمول تهدید کننده زندگی نیست، اما نشانه‌های ناراحتی و اشتیاق شدید برای آن، این وضعیت را برای اکثر افراد سخت می‌کند.
راه‌های مدیریت سندرم ترک مواد مخدر شامل استفاده از مواد غیرمخدر برای کاهش علایم و نشانه‌های ترک یا استفاده از مواد مخدر برای سرکوب سندرم ترک، با دوزهایی از این داروها و سپس کاهش آنها در بازه زمانی کوتاه می‌شود. ما به بررسی بوپرنورفین برای مدیریت ترک مواد مخدر پرداختیم.
بوبرونوفین یک آنتاگونیست جزئی از مواد مخدرها با خاصیتی شبیه مورفین است که برای سرکوب علایم فیزیکی و علایم ترک مواد مخدر استفاده می‌شود. ما 26 مطالعه را یافتیم که شاخص‌های مورد نظر ما را مورد بررسی قرار داده بودند. بیش از نیمی از مطالعات، بوپرنورفین را با کلونیدین یا لفاکسیدین مقایسه کرده بودند. این داروها اصلی‌ترین داروهای ضدافسردگی هستند که برای ترک مواد مخدر استفاده می‌شوند. همچنین 6 مطالعه بوپرنورفین را در برابر متادون و سایر داروهای مخدر که اغلب در درمان وابستگی به مواد مخدر استفاده می‌شود، مقایسه کرده بود. شش مطالعه دیگر، مقادیر مختلف کاهش دوز بوپرنورفین را با یکدیگر مقایسه کرده بودند.
شواهد کافی و معتبر حاصل از 14 مطالعه که بوپرنورفین را در برابر کلونیدین یا لفاکیدین مقایسه کرده بود، نشان می‌دهد که بوپرنورفین از نظر شدت علایم ترک، طول مدت درمان و احتمال به پایان رسیدن درمان مؤثرتر است. نتایج نشان می‌دهد که برای هر چهار نفر از افراد تحت درمان با بوپرنورفین، در مقایسه با کلونیدین یا لفاکیدین، انتظار می‌رود که یک فرد بیشتر بتواند درمان خود را به پایان برساند. به نظر می‌رسد بوپرنورفین و متادون به یک اندازه برای ترک مواد مخدر مؤثر هستند، اما اطلاعات محدود است. اگر برای شخصی ترک سخت باشد هر دو دارو برای درمان جایگزین بلندمدت مؤثر خواهند بود.
در نهایت، نتیجه‌گیری کلی از شواهد موجود در ارتباط با رابطه‌ مؤثر دوز‌های مختلف کاهش بوپرنورفین ممکن نیست. مطالعات به طور قابل‌توجهی به یافته‌های متفاوتی دست پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد ممکن است عوامل متعددی بر پاسخ به میزان کاهش دوز اثرگذار باشند.

مسعود: اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری در مورد شواهد بوپرنورفین در مدیریت ترک اعتیاد پیدا کنید، می‌توانید واژه‌های «بوپرنورفین برای ترک مواد مخدر» را به زبان انگلیسی در سایت کتابخانه کاکرین (cochranelibrary.com)، یا کلمه بوپرنورفین را به زبان فارسی در سایت Cochrane.ir بخش کتابخانه کاکرین جست‌وجو کنید.

Podcast translated by Sogand Sodagar and Masoud Pourghahramani, edited by Shadi Kolahdoozan
Translated Podcast read by Sogand Sodagar and Masoud Pourghahramani
Translated Podcast recorded by Sogand Sodagar and Masoud Pourghahramani

بستن رونوشت