Glasovni zapis: Kontrola simptoma ustezanja od opijata buprenorfinom

Cochrane skupina za droge i alkohol nadzire preglede intervencija za pomoć ljudima koji imaju probleme s alkoholom i drogama. U veljači 2017. godine, njihov pregled o primjeni buprenorfina za kontrolu simptoma ustezanja je ažuriran od strane Linde Gowing sa Sveučilišta u Adeleidu i njezinih kolega. Dario Leskur s Medicinskog fakulteta u Splitu je preveo razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Cochrane skupina za droge i alkohol nadzire preglede intervencija za pomoć ljudima koji imaju probleme s alkoholom i drogama. U veljači 2017. godine, njihov pregled o primjeni buprenorfina za kontrolu simptoma ustezanja je ažuriran od strane Linde Gowing sa Sveučilišta u Adeleidu i njezinih kolega. Dario Leskur s Medicinskog fakulteta u Splitu je preveo razgovor i govorit će nam o tome.

Dario: Ovisnici o opijatima kao što su heroin, oksikontin i morfin moraju se podvrgnuti odvikavanju kao prvom koraku u dugotrajnom liječenju. Iako ustezanje od opijata obično ne ugrožava život, neugodni simptomi i intenzivna želja za ponovnim uzimanjem čine taj proces vrlo teškim za većinu ljudi. Pristupi kontroliranju ustezanja uključuju ili upotrebu neopioidnih lijekova za smanjenje simptoma ustezanja ili primjenu opioidnih lijekova za suzbijanje simptoma ustezanja, pri čemu se doze takvih lijekova s vremenom smanjuju.
Istražili smo učinak buprenorfina u ublažavanju simptoma ustezanja od opijata. Buprenorfin je parcijalni agonist opioidnih receptora, s dovoljno svojstava nalik morfinu za supresiju fizičkih znakova i simptoma ustezanja. Pronašli smo 26 studija u skladu s kriterijima uključenja izvješća u pregled. Više od polovice studija je uspoređivalo buprenorfin s klonidinom ili lofeksidinom, glavnim neopioidnim lijekovima koji se rabe za kontrolu simptoma ustezanja. Također, šest studija je uspoređivalo buprenorfin i metadon, drugi opioidni lijek koji se često koristi u liječenju ovisnosti o opijatima, a još šest studija je uspoređivalo različite stope redukcije doze buprenorfina.
Dokazi umjerene kvalitete iz 14 studija koje su uspoređivale buprenorfin s klonidinom ili lofeksidinom pokazale su veću učinkovitost buprenorfina, u smislu smanjenja težine simptoma ustezanja, trajanja terapije ustezanja i vjerojatnosti završetka terapije. Rezultati upućuju da na svake četiri osobe liječene buprenorfinom, možemo očekivati da će terapiju završiti jedna osoba više nego što bi bio slučaj s klonidinom ili lofeksidinom.
Buprenorfin i metadon se čine jednako učinkovitim za kontrolu simptoma ustezanja, ali su podatci ograničeni. Također, oba lijeka su učinkovita kao dugotrajna supstitucijska terapija, za slučaj kad je ovisniku preteško postići apstinenciju.
Iz dostupnih dokaza nije bilo moguće izvući zaključke o relativnoj učinkovitosti različitih stopa redukcije doze buprenorfina. Studije su imale primjetno različite zaključke, što upućuje na postojanje više čimbenika koji utječu na odgovor na stopu redukcije doze.

Irena: Ako želite saznati više o dokazima o primjeni buprenorfina u kontroli simptoma ustezanja od opijata, pristupite online na Cochrane knjižnicu (Cochrane library.com) i u tražilicu upišite izraz  'buprenorphine for opioid withdrawal'.

Podcast translated by Dario Leskur
Translated podcast edited by Matko Marušić
Podcast read by Dario Leskur and Irena Zakarija-Grković
Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript